TANTÁRGYLEÍRÁS

  

Zsidó életélmény
Rabbi MA osztatlan szak 1- 10. félév

A tárgy kreditpontja: 0 (nulla)
Heti óraszám: 2 (kettő)
Szervezeti egység: Szentírás - és Talmudtudományi Tanszék

A tárgy tematikája:
A csütörtök reggeli közös istentisztelet után rendszeresen a zsinagógai életélmény előadása következik intézményünk templomában, amelyen oktatóink és hallgatóink egyaránt részt vesznek. Az OR-ZSE rabbi tanárai a soros párását hásávuá ismertetése és kommentálása után a hetiszakaszhoz kötődő háftárákat magyarázzák. Ehhez kapcsolódik a talmudikus irodalom exegézise és a témához kötődő responzumok analízise.

A kurzus célja:
1. Megismerni a zsidó istentiszteleti rendet (általánosságban). (Schőner A.)
2. Megismerni a hetiszakasz (Párását HásSávuá) tartalmát. (Deutsch G.)
3. Megismerni a hetiszakaszhoz kapcsolódó háftárát (prófétai részt), és bemutatni a hetiszakasz és a háftárá közötti tartalmi, esetleg formai összefüggéseket (Szerdócz E.)
4. A Széfer HáÁgádá alapján megismerni a zsinagógai esztendő időszerűségével kapcsolatos ággádákat (Róna T.)
5. Betekintést adni a responzum irodalom időszerű kérdéseibe (Róna T.)

Témakörök:
1. Héber szöveg összehasonlítása.
2. Mikráot Gdolot kommentárjainak elemzése.
3. A zsinagógai naptár adta aktualitások elemzése.
4. A post-biblikus narratívák értelmezése a heti tórai olvasmányok tükrében.
5. Napjaink aktuális SUT - irodalmának vizsgálata a neológ, az ortodox és a konzervatív háláchá vonatkozásában.

FIGYELEM!

a. Az előadások minimum 75 %-án részt kell venniük a hallgatóknak.

b. A félév végi aláírás követelményei: a hallgatóknak a félév végi aláíráshoz az előadások 75 % -án való részvétele szükséges.

c. Az osztályzat kialakításának módja: szemeszter végén aláírás

d. A vizsga típusa: nincs

IRODALOM:
Interneten elérhető, kötelező irodalom:
6. A héber hónapokról: http://www.rabbi.hu/honapok/honapalap.htm

7. Hetiszakaszokról: http://www.rabbi.hu/hit/hitelet0.htm

8. Responsumokról: http://www.rabbi.hu/dontvenyek/dvalap.htm

http://www.rabbi.hu/konzervdontv/kdontveny-alap.htm

9. Zsidó szavakról: http://www.rabbi.hu/zsidszavak/zsidszo-alap.htm

10. A zsidó vallás alapfogalmairól: http://www.rabbi.hu/alapfog/alapalap.htm

11. Háftárákról: http://www.rabbi.hu/haftarak/haftalap.htm


Ajánlott irodalom:
1. J. M. Lau: A zsidó vallás törvényei.
2. Hayim Halevy Donin: Zsidónak lenni, Kalauz a zsidóság előírásainak betartásához (Budapest, Göncöl, 2003.) – ISBN 9639183407
3. Scheiber Sándor: A feliratoktól a felvilágosodásig, Bp. 1997.
4. Oláh János: Judaisztika (Budapest, Bookmaker, 2005.) – ISBN 963866424X
5. Simon Philip de Vries: Zsidó rítusok és jelképek (Budapest, Talentum, 2000.) – ISBN 9638396091
6. Schőner Alfréd: שומר דלתות ישראל Izrael kapuinak őrzője, Budapest, 2013. december 15., ISBN 978-615-5346-00-2
7. Kardos Péter: Síp utcai kevert, Budapest 2014.
8. Deutsch Gábor: "…Virágzik mint a pálma…" Budapest, Gabbiano Print 2012, ISBN: 9789638932259