TANTÁRGYLEÍRÁS

ORSZÁGOS RABBIKÉPZŐ – ZSIDÓ EGYETEM

Talmud Statariae

RABBIKÉPZŐ SZAK

TANTÁRGYLEÍRÁS

A TÁRGY NEVE: Talmud Statariae

A TÁRGY KREDITPONTJA: 2

HETI ÓRASZÁM: 2

SZERVEZETI EGYSÉG: Szentírás- és Talmudtudományi Tanszék

A kurzus célja: megalapozni a harmadik szemesztertől a 9. szemeszterig megtanulandó Talmud Statariae tantárgyat.

A megvalósítás formái: frontális előadások keretében, interdiszciplináris eszközök segítségével bemutatni a következő elméleti alapvetést:
Mózes öt könyvének tartalma megkövetelte az értelmezést, a fejtegetést. Így jön létre a Talmud, amely csaknem ezer év gondolatiságát tartalmazza. Az i.e. 500 - i.sz. 500 között keletkezett mű 2208 rabbi véleményét és világlátását tartalmazza. A Talmud elsősorban teológiai mű, amely szó szerint tanulást jelent, és az Írásbeli Tan kiegészítő részét képezi. E Szóbeli Tant akkor írták le, mikor már félni lehetett, hogy a különféle viszonyok hatása következtében e szellemi kincs elvész.
A Talmudot négy irányban fejtegették:
- szimplifikációs módszer segítségével
- allegórikus módszer segítségével
- homiletikai módszer segítségével
- misztifikációs módszer segítségével.
A Háláchá féjlődéstörténetének fokozatos nyomonkövetésével, s az un. pilpulj elenség állandó érzékeltetésével párhuzamosan megismerhetővé válnak a korabeli Róma és Egyiptom, Görögország és Bizánc, Perzsia és Babilónia népeinek és történeti fejlődésének legkíválóbb mozzanatai, s a Diaszpórában élő zsidóság életének változásai.
Talmud Statariae
A Talmud Statariae című tantárgyban egy belső logikát felvonultató, de különböző helyekről kiemelt gondolatsort ( injánim ) bontanak ki.

Célkitűzés:
Sok évszázados hagyományt követve egyik elsődleges célunk annak elérése, hogy végzettjeink önálló elmélyüléssel forgassák , értelmezzék, magyarázzák, tanítsák a textust, s ezáltal alkalmassá váljanak vallási döntvények későbbi meghozatalára.
A megvalósítás formái:
A 9 szemeszterben az oktató elsősorban az előadások megtartására koncentrál, az arameus textust, héberre, majd magyar nyelvre fordítja, s megismerteti és elsajátíttatja a Talmud kutatási módszerének a logikáját.
E 9 szemeszterben a tanulás hatékonyságának érdekében az un. Steinzaltz féle pontozott Talmudkiadást használjuk, amely kommentárrendszerével jelentősen hozzájárul a tárgy jobb megismeréséhez, módszertipusainak elsajátitásához.
Ezt követően a Schottenstein – féle talmudot használjuk, a pontozott-pontozatlan formája miatt.
E tanulmányi szakaszban az imák s az ünnepek világát magába foglaló traktátusokat tanulnak:
3. szemeszter: Talmud Statariae: Baba Macia trakt. részei ,Brachot trakt. részei
4. szemeszter: Talmud Statariae: Savuot trakt. részei: Megilla trakt. részei
5. szemeszter: Talmud Statariae: Szanhedrin trakt. részei: Ros Hásáná trakt. részei
6. szemeszter: Talmud Statariae: Bécá trakt. részei
7. szemeszter: Talmud Statariae: Sabbat trakt. részei,Jomá trakt. részei
8. szemeszter: Talmud Statariae: Kidusin trakt. részei: Chulin trakt. részei
9. szemeszter: Talmud Statariae: Ketubot trakt. részei: Mákot trakt. Részei

A hallgatók a 9. szemeszter végén a Talmud Statariae - ből szerzett tudásukról szigorlat formájában tesznek tanúbizonyságot.

IRODALOM:

• The Schottenstein Edition of the Talmud, Mesorah Artscroll Publications, New York. (párhuzamos szöveggel);
• Isidore Epstein, The Soncino Talmud, Soncino Press. (angol és párhuzamos fordításban is); CD-ROMon: Soncino Talmud site
• I. Epstein The Babylonian Talmud. Translated into English with notes, glossary and indices, 35 vol., London, 1935–1952; (utánnyomás: 18 vol. London, 1961)
• Jacob Neusner, The Talmud of Babylonia. An American Translation, Atlanta, 1984-1995, Scholars Press for Brown Judaic Studies. (teljes)
• Adin Steinsaltz, The Talmud: The Steinsaltz Edition, Random House, 44 vol. Steinsaltz Talmud site
• Michael L. Rodkinson: The Babylonian Talmud, 10 vol., 1918
• Lazarus Goldschmidt, Der Babylonische Talmud, 12 vol., Frankfurt, 2002 (ISBN 3-633-54200-0) (eredeti: Berlin, 1929–1936)
Magyar nyelvü irodalom:

- Frisch Armin: Szemelvények a Biblia utáni irodalomból, Bp. 1908
- G. Stemberger: A zsidó irodalom története, Osiris kiadó, Budapest
- A Babilóniai Talmud. Válogatta és fordította: Domán István, Bp. ORIGO KÖNYVEK, 1984
- Naftali Krausz: A Talmud bölcsei.
- Dr. Molnár Ernő: A Talmud könyvei. Makkabi kiadó, 2007 (Az eredeti talmud szöveg alapján történt fordítás)
- Molnár Ernő: A Talmud gyöngyei, Bp. 1997 (hasonmás kiadás)
- Domán István: TALMUD. Részletek, kommentárok magyarul, Bp.. 2007