TANTÁRGYLEÍRÁS

ORSZÁGOS RABBIKÉPZŐ – ZSIDÓ EGYETEM

Talmud Cursoriae

RABBIKÉPZŐ SZAK

TANTÁRGYLEÍRÁS

A TÁRGY NEVE: Talmud Cursoriae

A TÁRGY KREDITPONTJA: 2

HETI ÓRASZÁM: 2

SZERVEZETI EGYSÉG: Szentírás- és Talmudtudományi Tanszék

A megvalósítás formái: frontális előadások keretében, interdiszciplináris eszközök segítségével bemutatni a következő elméleti alapvetést:
Mózes öt könyvének tartalma megkövetelte az értelmezést, a fejtegetést. Így jön létre a Talmud, amely csaknem ezer év gondolatiságát tartalmazza. Az i.e. 500 - i.sz. 500 között keletkezett mű 2208 rabbi véleményét és világlátását tartalmazza. A Talmud elsősorban teológiai mű, amely szó szerint tanulást jelent, és az Írásbeli Tan kiegészítő részét képezi. E Szóbeli Tant akkor írták le, mikor már félni lehetett, hogy a különféle viszonyok hatása következtében e szellemi kincs elvész.
A Talmudot négy irányban fejtegették:
- szimplifikációs módszer segítségével
- allegórikus módszer segítségével
- homiletikai módszer segítségével
- misztifikációs módszer segítségével.
A Háláchá fejlődéstörténetének fokozatos nyomonkövetésével, s az un. pilpul jelenség állandó érzékeltetésével párhuzamosan megismerhetővé válnak a korabeli Róma és Egyiptom, Görögország és Bizánc, Perzsia és Babilónia népeinek és történeti fejlődésének legkíválóbb mozzanatai, s a Diaszpórában élő zsidóság életének változásai.
Talmud Cursoriae

A Talmud Cursoriae című tantárgyban a tartalomtól esetleg függetlennek tűnő gondolatokat topográfiai folyamatosságában elemzik ( szugjá ).
Célkitűzés:. Sok évszázados hagyományt követve egyik elsődleges célunk annak elérése, hogy végzettjeink önálló elmélyüléssel forgassák , értelmezzék, magyarázzák, tanítsák a textust, s ezáltal alkalmassá váljanak vallási döntvények későbbi meghozatalára.
A fokozatosság elvének betartása alapján - egyedül, illetve chávrutában (a tanulás duális formája) önállóan felkészülnek az oktató által kiadott témakörökből. Az anyagot a szemináriumon és a proszemináriumon is előadják, hallgatótársaikkal megvitatják és az oktatóval közösen értékelik..

Témakörök:
5. szemeszter:
Talmud Cursoriae: Chulin trakt. Részei, Kidusin trakt. részei

6. szemeszter:: Ketubot trakt. részei
Talmud Cursoriae: Nedárim trakt. Részei, Ketubot trakt. részei
7. szemeszter:
Talmud Cursoriae: Érubin trakt. Részei, Táánit trakt. részei
8. szemeszter:
Talmud Cursoriae: Peszáchin trakt. részei , Talmud Statariae: Szukká trakt. részei
9. szemeszter:
Talmud Cursoriae: Menachot trakt. Részei, Talmud Statariae: Kidusin trakt. részei
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dr Kálmán Ödön néhai kőbányai főrabbi a Rabbi könyve c. alapkönyvében így ír:
„A Talmud rendszeres tanulását nem lehet elég nyomatékosan hangsúlyozni. Minden rabbi szent feladata ez. Hitközségeinkben sokszor az egyetlen ember a rabbi, aki Izrael szellemi kincseit tovább viszi. Miután forrásmunkákhoz nehéz hozzájutni, a következőkben közlünk néhány témakört, fontosabb lelőhelyeivel.”
Az elmúlt évtizedekben ez a cél és ez a feladat nem változott. Ezért a második szigorlatra felkészítjük hallgatóinkat a következő szugjákból:
 IRODALOM:

• The Schottenstein Edition of the Talmud, Mesorah Artscroll Publications, New York. (párhuzamos szöveggel);
• Isidore Epstein, The Soncino Talmud, Soncino Press. (angol és párhuzamos fordításban is); CD-ROMon: Soncino Talmud site
• I. Epstein The Babylonian Talmud. Translated into English with notes, glossary and indices, 35 vol., London, 1935–1952; (utánnyomás: 18 vol. London, 1961)
• Jacob Neusner, The Talmud of Babylonia. An American Translation, Atlanta, 1984-1995, Scholars Press for Brown Judaic Studies. (teljes)
• Adin Steinsaltz, The Talmud: The Steinsaltz Edition, Random House, 44 vol. Steinsaltz Talmud site
• Michael L. Rodkinson: The Babylonian Talmud, 10 vol., 1918
• Lazarus Goldschmidt, Der Babylonische Talmud, 12 vol., Frankfurt, 2002 (ISBN 3-633-54200-0) (eredeti: Berlin, 1929–1936)