TANTÁRGYLEÍRÁS

  

Rabbinikus irodalom
Rabbi MA osztatlan szak 4. félév

Heti óraszám:2
Kreditpont: 2
Szervezeti egység: Szentírás és Talmudtudományi tanszék

A kurzus célja:
1. Meghatározni és megismerni a rabbinikus irodalon vallásszemléletét, az általuk kifejtett ragaszkodást a hagyomány folytonosságához és a kor változásaihoz.
2. Megismerni a klasszikus bibliamagyarázók szerepét a zsidó hagyományban,
3. Felismerni a rabbinikus gondolkodás működését.
4. Bemutatni a Biblia magyarázat módszereit.

Témakörök:
- Psát és Drás
- Biblia magyarázat a Bibliában
- Kommentárok a Szóbeli Tanban
- Az allegórikus magyarázat
- Biblia magyarázat a gáonok korszakától kezdve
- A klasszikus Biblia magyarázók közül elemzendő tudósok:
1. Rabbi Slomo Jichaki – Rasi (a „Pársándáta”)
2. Rabbi Smuél ben Méir (Rásbám)
3. Rabbi Ábrahám Ibn Ezra
4. Rabbi Dávid Kimchi (Redák)
5. Rabbi Mose ben Náchman (Rámbán, Nachmánidész)
6. Don Jichák ben Jehudá Ábárbánel

A foglalkozásokon való részvétel követelményei és a távolmaradás pótlásának lehetőségei: Az előadások minimum 75 %-án részt kell venniük a hallgatóknak, ellenkező esetben az OR-ZSE Tanulmányi- és Vizsgaszabályzatának rendelkezése vizsgát nem tehetnek.

A vizsga típusa: kollokvium

Kötelező irodalom:
Jechiél Cvi Moskovits, A Biblia hagyományos kommentárjai, Bp., é.n. ISBN: 963 9183 21 0
Bacher Vilmos, A babilóniai amórák agadája, Bp., 2007, a Magyar Zsidó Tudományok 3. kötet, szerk. Oláh Jánoa, hasonmás kiadás ISBN: 978-963-87044-4-3
Frisch Ármin, Szemelvények a Biblia utáni zsidó irodalomból, az 1906-os kiadás változatlan utánnyomása, Bp., é.n. ISBN: 963 7780 24 6

Ajánlott irodalom: