JAVASLATOK SZAKDOLGOZATI TÉMÁKRA A RABBI SZAK (MA) HALLGATÓINAK

  

1. "Sut" (responsum) irodalom típusai a XX. században
2. Biztonságtechnikai eszközök használata a háláchá tükrében
3. SzTAM szofer technikai lehetőségei a komputer korában
4. A zsidó morálfilozófia kérdései a XXI. században
5. A szervátültetés legújabb kihívásai a háláchá megvilágításában
6. Eutanázia kérdésének vallásetikai megközelítései
7. A tömegétkeztetés háláchikus kérdései az urbanizáció korában
8. Szociálpolitikai gondolkodás rabbinikus megközelítése az információ robbanás korában
9. A két pontozott talmud (Schottenstein - Steinsaltz) egy-egy fejezetének komparatív elemzése
10. Háláchikus kihívások az ételszínező anyagok relációjában
11. Fegyveres szolgálat aktuális háláchái a modern korban
12. Diná dimalchuta dina… elve a XXI. századi Európában
13. Alternatív temetkezési szertartások vállalása-tagadása a vallási reform mozgalmak gyakorlatában
14. A "rabbiavatás" tartalmi és formai követelményei a zsidó hagyomány tükrében
15. A rabbi hitszónoklatai és a zsidó ünnepek
16. Magyar nyelvű prédikációs kötetek annotált bibliográfiája
17. A sábáti prédikációk típusai a neológ liturgiában
18. Új rabbinikus kihívások a hagyományos szertartásoknál
19. Rabbinikus feladatok kialakulása a XX. században keletkezett jeles napokon (Jom Há Ácmáut, Jom Jerusálájim, stb…)
20. A Biblia nyelvének nyomai a mai kultúrnyelvben
21. Salamon Király bölcselete a Prédikátor könyve alapján
22. A szegények és gyengék védelme a T’nach-ban
23. Testvérkonfliktusok a Szentírásban
24. A Tórában található törvények besorolási formái
25. Bikur Holim lehetőségek a globalizáció korában
26. A temetési szertarás háláchikus kérdései a XXI. században
27. A klasszikus irodalomszövegek a Tórában
28. Archeológiai kutatások és a Szentírás
29. Interdiszciplináris kutatások és a Szentírás eszmerendszere
30. Talmudi források és a modern történettudomány
31. A neológ responzumok a II. világháború előtt
32. Filozófiai kérdések talmudi megközelítése
33. Talmudi források világ-és magyar irodalmi összefüggései

2014.10.20.