TANTÁRGYLEÍRÁS

  

Pasztorális gyakorlat II.
Rabbi MA osztatlan szak 7. félévA TÁRGY TEMATIKÁJA

Tóraolvasás - előimádkozás

A zsinagógai istentisztelet nem kifejezetten "rabbinikus teendője" a tóraolvasás és az előimádkozás, azonban az ismert történelmi kataklizmák következtében egyre kevesebb a báál koré (Tóra-olvasó) és a sliách cibur (az előimádkozó). Szükségszerű, hogy a rabbi ne csak ismerje a zsinagógai élet, az előbb említett két területét, hanem kellő jártassággal bírjon a tórai szöveg olvasásában és az imakönyvek forgatásában. Az elmúlt évtizedekből örökölt hagyomány, hogy a rabbi egyre inkább betölti a (klasszikus feladatokon kívül) a Tóra-olvasói és az előimádkozói feladatkört is.

Természetes tehát, hogy rabbi jelöltjeink megismerik a szombati, az ünnep és gyásznapi tóraolvasások rendjét, és elsajátítják ezeknek egyedi zenei világát.

A tóraolvasás mellett hasonló intenzitással ismerik meg a zsinagógai előimádkozás vallási szabályait és a különböző imák „nuszáchjait”. A liturgika - és kántor szak szakirányú továbbképzés oktatói felkészítik a hallgatókat, hogy a zsinagógai istentiszteleteket - szükség esetén, a kántort helyettesítve - kellő tudással és a hely szentségének megfelelően kellő méltósággal tudják levezetni.

Nagyünnepi szolgálati gyakorlat

A Rosh HáSáná és a Jom Kipur ünnepe előtt rabbik, kántorok és a hitélet különböző részeivel foglalkozó szakemberek részletesen készítik fel a hallgatókat a nagyünnepi szolgálatra. A hallgatók igényesen készülnek fel - az oktatók közreműködésével - mind a báál dársán, mind a sliách cibur tisztségének betöltésére.

A kurzus követelményei:

1. A tóraolvasási gyakorlatra az OR-ZSE zsinagógájának istentiszteletei ugyanúgy megfelelőek, mint a budapesti és vidéki gyülekezetek imaházai. Rabbinikus tanulmányaik 5 éve alatt (a rabbihelyettesek időarányosan) megtanulják a tóraolvasás összességét és e „művészeti ágban” is jártasak lesznek.
2. Elérni, hogy a fővárosi közösségeken kívül a vidéki és a határon túli magyar ajkú közösségek liturgiai igényeit is figyelembe vehessük, Olyan szakemberek, hivatástudattal rendelkező jelöltek bevonásával, kiképzésével, akik választ adnak a helyi vallási kérdésekre, a zsinagógai problémákra.

Vizsgakövetelmények: - gyakorlati jegy

Vizsgaidőpont: a vizsgákra előzetesen be kell jelentkezni a szak titkáránál!

Irodalomjegyzék:

Kötelező irodalom:

- fordításos sziddur(ok) - mindenkori imakönyvek
- fordításos máchzorok - tórai ünnepek imakönyvei
Szlichot - A bűnbánó imák; első nap - Chábád Lubavics, Budapest, 2004
Schmelowszky Ágoston: Rövid bevezetés a zsidó a liturgiába (Egyházzenei füzetek I./13)
Magyar Egyházzenei Társaság 2002; tankönyv

Kármán György: A zsidó liturgikus zene I-II. - létezik egykötetes változata is
OR-ZSE
Oláh János: Judaisztika - Gabbiano Print, Budapest, 2009
Fényes Balázs: „Őrizzétek meg őrizetemet” - Jószöveg Műhely
Meir Lau: A zsidó élet törvényei - Tel- Aviv, 2000

Ajánlott irodalom:


é.n
ISRAEL