TANTÁRGYLEÍRÁS

  

Pasztorális gyakorlat II.
Rabbi MA osztatlan szak 9. félévA TÁRGY TEMATIKÁJA

Biblia köri csoport vezetői gyakorlat

A fővárosban és Budapesten kívüli zsidó közösségek egyik nagy - megoldásra váró - problémája a bibliaismeret hiánya. A zsidó közösségek általános és középiskolái csak érintőleges tudást adnak a diákoknak. Így eminens érdek, közösségi érdek, hogy kortól függetlenül, minél jobban megismerjék a hívek hitünk forrását a Szentírást. E cél megvalósításában követendő eszköz az informális oktatás e módja: a biblia köri csoportban való közös tanulás

Gmilut hászádim

Mind a pasztorizációs gyakorlatnál, mind a gmilut hászádim tantárgyainál követendő elv a Misna Pea Tr.-nak a tanítása: „a következő cselekedetek, melyek gyümölcsét az ember már ezen életben élvezi, de a tőke megmarad a jövő életnek: szülők iránti szeretet, a jótékonyság, a reggeli és az esti templomba járás, a vendégszeretet, a beteglátogatás és ápolás, az arák kiházasítása, a halottak kikísérése, az ájtatos imádság, békeszerzés az emberek között. A Tóra tanulmányozása azonban minden fölött áll.”

Talmud-Tóra informális oktatási gyakorlat

A Talmud-Tóra intézménye sok évszázados múltra vezet vissza. Az elmúlt évtizedek tanulsága, hogy az egymást követő generációk érzelmileg kötődnek a zsidó valláshoz, azonban a közösségi élet gyakorlásához szükséges minimális tudással is alig rendelkeznek. A Talmud-Tóra informális oktatási gyakorlat felkészíti a rabbi jelölteket arra, hogy végzésük után a különböző közösségekben a rabbinikus munka e nagyon fontos területét is irányítsák, és ahol szükséges, megszervezzék.

A kurzus követelményei:
- Elősegíteni a fővárosi és a vidéki közösségek biblia-ismeretét csoportos oktatás által
- Részt venni a zsidó közösségek karitatív munkájában, a szociális otthonokban, a Szeretetkorházban, az Újpesti Otthon speciális osztályán
- Segíteni az iskolai oktatást és a Talmud Tóráik közösségeé
-

Vizsgakövetelmények: gyakorlati jegy

Irodalomjegyzék:

Magyar Zsinagóga Új folyama 1-5. szám OR-ZSE Budapest, 2009-13 Szerk.: Schőner Alfréd – Oláh János

Magyar Zsidó Szemle Új folyam 1-7. szám OR-ZSE Budapest, 2004-2007 Szerk.: Lichtmann Tamás

MAGYAR ZSIDÓ TUDOMÁNYOK 1-5. szám Szerk. : Oláh János