TANTÁRGYLEÍRÁS

  Kicur Sulchán Áruch
rabbiképző szakA kurzus időtartama:  2 félév
Tantárgyfelelős:  Dr. Domán István

A kurzus célja:
A mindennapi életre vonatkozó háláchák a Kicur Sulchán Áruch alapján.
Ezek köre kiterjed az ima, az étkezés és az erkölcs szabályaira.
A hallgatók megismerik a háláchá metódusát, az alapvető rendeleteket.

A hallgató kötelezettségei
:

1.         Pontos megjelenés az órákon.
2.         Memoriterek megtanulása.
3.         Beszámolás a végzett munkáról.

A számonkérés formája
:
  írás- és szóbeli vizsga.

A kötelező és ajánlott irodalom:

Kicur Sulchán Áruch: Diné Chol
Ganzfried: Kicur Sulchan Aruch.                      Budapest, 1984.
Eljáhu Ki Tov: Széfer Hatodáá. I-II.    Jerusalajim, 1976.
Harav Jeruzsálem. Berman: Háláchá Láám. I-III. Jerusalajim, 1994.
Róth Emil: Az őrködés éjszakája.        Budapest, 1942.
Vidor Pál: A Szombat könyve.            Budapest, 1940.
Szárá Suv: Hágim umaádim, hechág vechágiga.            Tel-Aviv, 1995.
Miriám Cárfáti: Ros Hásáná vejom Hákipurim.            Tel-Aviv, 1996.
A zsidóság érzelem és gondolatvilága. Összeállította: dr. Kőnig P. - dr. Szabó Ö.  Budapest,1940.

 A tantárgy tematikája:
  1. A fizikai tisztaság törvényei.
  2. Az ima és a tfilin  szabályai.
  3. Az alapvető élelmiszerekre vonatkozó törvények.
  4. Az étkezéssel kapcsolatos törvények.
  5. Erkölcsi törvények.
  6. A Tóra-olvasás szabályai, eredete, típusai.
  7. A Tanház és a Zsinagóga vallási eredete, formái.
  8. Az "áldások", áldásmondások formái, típusai.
  9. Az ünnepek. Általános áttekintés.

A forntális és a szemeszteriális módszertani elemek, a Dohány utcai zsinagóga klasszikus magyarországi zsidó szokásrendszerének gyakorlati megismerése.