TANTÁRGYLEÍRÁS

  

Beszédművészet
rabbiképző szak V. évfTantárgyfelelős neve és beosztása: Schőner Alfréd

A kurzus időtartama: 2 félév
Évfolyam: rabbiképző szak V. évf.

A kurzus célja: (milyen tudásanyagot ad, mire képesít)

A beszéd- és előadókészség fejlesztése.
Beszédhibák javítása - kiküszöbölése.


A hallgató kötelezettségei:
Az órákon való megjelenés, a megadott memoriter szövegek megtanulása, beszámoló.

A félévi számonkérés formája:  aláírás.

A kurzus felépítése:
1.      A beszédmód általában.
2.      Hágádá - légzés.
3.      Kiejtés - hangsúly.
4.      Ritmus - stílus.
5.      Gyakorlatok:         Légző  →  szöveges  →  szövegmentes
                                    Hang  →  szöveges  →  szövegmentes
                                    Kiejtés  →  szöveges  →  szövegmentes
                                    Hangsúly  →  mondatgyakorlatok


Kötelező irodalom:
Montágh Imre: Tiszta beszéd