TANTÁRGYLEÍRÁS

A zsidó képzőművészet története II.
Kultúratörténet MA szak - II. évfolyam I. szemeszter

A tárgy kreditpontja: négy (négy)
Heti óraszám: 2 (kettő)
Szervezeti egység: Szentírás - és Talmudtudomány Tanszék
 

A tárgy tematikája:

BEMUTATNI:

- a héber klasszikus textusok és a figuratívitás közötti összefüggéseket

- a zsidó-és a zsinagógai művészet közötti különbségeket, átfedéseket, találkozási pontokat

-   az i.sz. első és az i.sz. első századok motívum kincsének jellegzetességeit, fejlődéstörténetének periódusait

-     az i.sz. első századok zsinagógáinak figurális ábrázolásait

-    a zsinagógai architektúrák megjelenési formáit, illeszkedését a különböző művészettörténeti korszakokban

-   a zsinagógák, a zsidó otthonok és a zsidó temetők, művészetének domináns alkotásait

Témakörök

 1. Zsinagógaépítészet az architektúrák fejlődésének tükrében. Zsinagóga művészet a XIII.- XVII. Században. (Alt Neu, Sopron, Buda, Velence, Krakkó, németországi fa zsinagógák, stb…) I.

 2. Zsinagógaépítészet az architektúrák fejlődésének tükrében. Zsinagóga művészet a XIII.- XVII. Században. (Alt Neu, Sopron, Buda, Velence, Krakkó, németországi fa zsinagógák, stb…) II.

 3. A zsidó otthon iparművészeti tárgyai: ünnepek, zsidó élet körforgása, könyvek, hággádák, stb.

 4. A zsidó ünnepek kakaterisztikuma, a zsinagógai mozaikművészet tükrében I.

 5. A zsidó ünnepek kakaterisztikuma, a zsinagógai mozaikművészet tükrében II.

 6. Zsidó vallási motívumok a sírkertek és temetők művészetében I.

 7. Zsidó vallási motívumok a sírkertek és temetők művészetében II.

 8. Domináns szentírási motívumok az ókori nekropoliszok motívumkincsében.

 9. Ősi zsidó motívumok az antikvitásban (Muzeon Jiszráél alapján).

 10. Zoomorfia, antropomorfia, minusculus a zsidó művészetben.

 11. Toledo zsidó művészete a középkorban ( El Transito és Santa Maria la Blanka).

 12. Mozaikablakok a zsinagógákban(OR-ZSE, Lágymányos, Bethlen–tér, stb.).

 13. OMZSA hággádá és az egyiptomi hieroglifák

 14. Beszédes sírkövek (Buda 1686, meggyalázott tóratekercsek, Dohány-tóratekercsek sírkövei, pápai zsinagóga kövei).

FIGYELEM!

a. Az előadások minimum 75 % -án részt kell venniük a hallgatóknak,

b. A félév végi aláírás követelményei: a hallgatóknak a félév végi aláíráshoz az előadások 75 % -án való részvétele szükséges.

c. Az osztályzat kialakításának módja:
szóbeli vizsga.

d. A vizsga típusa: 
kollokvium.

e. A vizsgára való jelentkezés módja:
feliratkozás a Tanulmányi Osztályon a "Vizsgára való jelentkezés" űrlapon.

f. A vizsgára való jelentkezés módosításának rendje:
a vizsgaidőpont előtt három munkanappal írásban, a Tanulmányi Osztályon.

Kötelező irodalom

- Amar, Ariella- Jacoby Ruth: Ingathering of the Nations.
Treasures of Jewish Art: Documenting and Endang Legacy,.
Jerusalem, 1998

 - Jacoby, Ruth- Talgam, Rina: Ancient Synagogues: Architerctural Glossary. Jerusalem, 1988.

- Roth, C.B.K: Háománut Hájehudit, Jerusálájim, 1998

- Elie Kedorie: The Jewis World. London, 1979.

- Grace Cohen Grossman: Jewish Art. Hugh Lauter Ass. 1995.

- Roth, C.B.K: Háománut Hájehudit, Jerusálájim, 1998

- Harlap, Ámirám: Bátéi Kneszet Beerec Jiszráél, Tel Aviv, 2000.

- Ilán, Cvi: Bétéi Kneszet Kedumim Beerec Jiszráél, Jerusálájim, 1991

- Magyarországi zsinagógák>. Szerk. Gerő László. Bp. 1989.

- The Synagogues of Hungary>. Szerk. Heller…., New York, 1966.

- Braczik-Demeter: Stations of Comstructions in Budapest, Fekete SasKiadó, Bp. 2007.

- Grüll Tibor, A GYÖKÉR ÉS AZ ÁGAK, tanulmányok az ókori zsidóság és kereszténység történetéből, Savaria University Press, 2005.

- Grüll Tibor, A kövek kiáltanak, Szent Pál Akadémia Kiadó, 2009.

- Roskó gábor- Turán Tamás, Képfogyatkozás.Akadémiai Kiadó, 2004.

- Karasszon István, Az ószövetség fényei, MUNDUS Kiadó, 2002.

- Schőner A. : Te érted…, OR-ZSE, 2004.

- Schőner A.: A Pokol Traktátusa képekben. Gabbiano, Bp., 2008.

- Schöner Alfréd, Dohány utcai zsinagóga - THE SYNAGOGUE OF DOHÁNY STREET/magyar és angol nyelven/OPTIMUM-MIOK, Budapest, 1989

 AJÁNLOTT IRODALOM:

 1. The Kaufmann Haggadah, Facinile Edition of MS of The Kaufmann Collction int he Oriental Library of Hungaran Academy if Sciences, Bp. 1957.

2. A Májmúni kódex. A válogatás és a bevezető tanulmány Scheiber Sándor munkája, a művészettörténet tanulmányt és a képanyagot Sed-Rajna Gabriella írta. Budapest, 1980.

3. Xeravits Geza, A DURAI ZSINAGOGA NYUGATI FALKEPCIKLUSANAK VALLASI ES POLITIKAI UZENETE
in. Antik Tanulmanyok, LVI (2012) 257-276

4. Schőner A.: A Dura Europos.i zsinagóga freskósorozata. Múlt és Jövő, Bp, 1993.

5. Bros, Námá : Szipuré HáTenách BeCijur HáMuszlemi. Jerusalajim, 1991

6. Veisz, Zeev- Necer, Éhud: Hávtáchá uGeelá. Beszifász Bét HáKneszet MiCipori. Jerusalajim, 1999.

7. Nave, Joszef: Ál Peszifász VáEven.

8. Ávigád, N.:  Ricpát Bét HáKneszet BeVét Álfá Umekomá BeOmánut HáJehudit. Tel Aviv, 1978.

The Jews. A Treasury of Art and Literature. Ed. Sharon Keller. New York, 2000.

10.  Rimonim. A periodical of Jewish Art (in Hebrew) Jerusalem. 1983-

10.Yaniv, Bracha-Hanegbi, Zohar.Hebrew Insciptions and Their

Translation, Jerusalem, 1988

    11. E. R. Castello- U. M. Kapon:  A zsidók és Európa. Corvina, 2000.

Héber nyelvü ajánlott irodalom:

. E. Werber הגדת םארייבו. הדפסת פקסימיליה בלגרד 1985. מבוא והערות-

. 1998 האמנות היהודית, ירושלים, בצלצל ססיל רות ,-

. 2000 בתי כנסת בארץ ישראל, תל אביב עמירים חרל''פ-