SZIGORLATI TEMATIKA
MODERN HÉBER NYELVBŐL
KULTÚRATÖRTÉNET MESTERSZAK

A szigorlat két részből áll:
1. írásbeli
2. szóbeli

Az írásbeli vizsga követelményei:
A vizsgázó háromféle feladatot old meg: 
1. írott szöveg értése
2. nyelvtani teszt
3. fogalmazás (6-8 sor)

Időtartama: 110 perc

A szóbeli vizsga követelményei:
A vizsgázó egy tételt húz, és 10 percben ismerteti azt.

A tételeket az alábbi témakörök alapján állítja össze a vizsgabizottság:
1. Család
2. Barátok
3. Tanulmányok
4. Munka
4. Lakhely
5. Tömegközlekedés
6. Utazás
7. Vásárlás
8. Telefon
9. Szálloda
10. Étterem, kávéház
11. Vendégség
12. Színház, mozi
13. Betegség-orvos
14. Sport
15. Időjárás
16. Nyelvtanulás
17. Város és falu
18. Szórakozás
19. Napirend

A szóbeli vizsgán a vizsgázónak 20 perc felkészülési idő áll rendelkezésére.