TANTÁRGYLEÍRÁS

Izrael története és kultúrája
KULTÚRATÖRTÉNET MESTERSZAK (MA) 3.-FÉ.

A tárgy kreditpontja: 4
Heti óraszám: 2
Szervezeti egység: Művelődéstörténet Tanszék

Óravázlat
1. óra Megbeszélés, feladatkiosztás
2. óra A precionizmus és a cionizmus története 1918-ig
3. óra A mandátumi időszak, a függetlenségi háború és az államalapítás
4. óra Izrael története 1967-ig, a hatnapos háború
5. óra A jom kippur-i háború
6. óra Izrael napjainkig
7. óra Izrael társadalma – vallás, nyelv, gazdaság, a Start-up Nation-jelenség és kulturális, pszichológiai, kulturális okai 1.
8. óra Izrael társadalma – vallás, nyelv, gazdaság, a Start-up Nation-jelenség és strukturális, pszichológiai, kulturális okai 2.
9. óra Kiselőadások 1. (Történelem, társadalom)
10. óra A héber nyelv reneszánsza és fejlődése napjainkig
11. óra Izrael képzőművészete
12. óra Az izraeli film
13. óra Az izraeli zene
14. óra Az izraeli színház
15. óra Az izraeli popkultúra
16. óra Kiselőadások 2. (Nyelv, kultúra)

b. A foglalkozásokon való részvétel követelményei és a távolmaradás pótlásának lehetőségei:
Az előadások minimum 75 %-án részt kell venniük a hallgatóknak, ellenkező esetben az OR-ZSE Kreditrendszerű Tanulmányi- és Vizsgaszabályzatának rendelkezése /13. § (7)/ szerint vizsgát nem tehetnek. Előadás lévén a pótlásra lehetőség nincs!

c. Az igazolás módja a foglalkozásokon való távollét esetén:
A hallgatóknak nem szükséges igazolniuk távolmaradásukat, de legyenek figyelemmel a megengedhető maximális 25% hiányzásra.

d. A félévközi ellenőrzések (beszámolók, zárthelyi dolgozatok) száma, témaköre és időpontjai, pótlásuk és javításuk lehetősége:
Egy 15-20 perces kiselőadás megtartása előre megbeszélt témában, egyeztetett szakirodalom alapján.

e. A félév végi aláírás követelményei:
A hallgatóknak a félév végi aláíráshoz az előadások 75 %-án való részvétele szükséges az OR-ZSE Kreditrendszerű Tanulmányi- és Vizsgaszabályzatának rendelkezése /13. § (7)/ szerint.

f. Az osztályzat kialakításának módja:
A kiselőadás 30%, a félév végi kollokvium 70 %-ot ér.

g. A vizsga típusa: Kollokvium.

h. A vizsgára való jelentkezés módja:
Feliratkozás a Tanulmány Osztályon a „Vizsgára való jelentkezés” űrlapon.

i. A vizsgára való jelentkezés módosításának rendje:
A vizsgaidőpont előtt három munkanappal írásban, a Tanulmány Osztályon.

j. A vizsgáról való távolmaradás igazolásának módja:
Nem elfogadható, megismételt vizsgát kell tennie!

k. A tananyag elsajátításához felhasználható jegyzetek, tankönyvek, segédletek és szakirodalom listája:
 

SZAKIRODALOM
 

NB: A lista tájékoztató jellegű. Részint segítséget kíván nyújtani a kiselőadás/dolgozat elkészítéséhez, részint a további tájékozódást szeretné megkönnyíteni, ezért igyekszik összefoglalni a Magyarországon megjelent izraeli irodalmi műveket. Természetesen - mint minden lista - ez sem lehet teljes.


MŰVEK, ANTOLÓGIÁK

Amichai, Yehuda (1989) Siré Jeruslajim.Tel Aviv: Schocken Publishing LTD. – bilingual edition
Amichai, Yehuda (1986) Travels – A bilingual edition The Sheep Meadow Press
Assaf, Uri (2002), Szándékos lassúsággal. Budapest: C.E.T – Belvárosi Könyvkiadó
Asaf, Uri (2001), Kőhang. Budapest: Belvárosi Kiadó
Carmi, T. (szerk.) (1981), The Penguin Book of the Hebrew Verse. The Jewish Publication Society of
America Philadelphia, New York: The Viking Press
Finer-Mintz, Ruth (1968) Modern Hebrew Poetry – A bilingual antologhy. University of
California Press, Berkeley and Los Angeles
Grossman, David (2009), A villámkölyök.Carthaphilus: Budapest
Grossman, David (2009), Oroszlánméz. Palatinus: Budapest
Gur, Batya (2004), Gyilkosság szombat reggel. Budapest: Mágus
Hassan-Rokem, Galit; Hess, Tamar; Kauffmann, Shirley (ed.), (1999), The Defiant Muse. City
University of New York: New York
Herzl, Theodor (1993), Ősújország. Bethlen Kiadó: Sopron
Hameiri, Avigdor (2006) A daloló máglya. Múlt és Jövő: Budapest
Hameiri, Avigdor (2009, megjelenés előtt), A nagy őrület. Múlt és Jövő: Budapest
Jáosz-Keszt, Itamár (1998) Tájkép füstben. Múlt és Jövő: Budapest
Jehoshua, A. B. (1994), Kései válás. Budapest: Európa
Jehoshua, A. B. (1987), Szerelmesek Budapest: Európa
Jehoshua, A. B (2007), Az ötödik évszak, Múlt és Jövő: Budapest
Kishon, Efraim (1997), Hajvédők Budapest: Magyar Könyvklub
Kishon, Efraim (1996), A tengeribeteg bálna. Budapest: Magyar Könyvklub
Kishon, Ephraim (2000), Az eszed tokja. Budapest: Bastei Budapest Kiadói Kft.
Neiger-Fleischmann, Miriam (2002) Száműzetés Budapest: Ister
Neiger-Fleischmanna, Miriam (2007), Material in No Man’s Land (héber), Hakibbutz Hameuchad: Tel Aviv
Neiger-Flesichamnn, Miriam (1992), Words in a Visual Space. (héber), Karmel: Jerusalajim
Neiger-Flesichamnn, Miriam (1999), Images Reproduced. (héber), Hakibbutz Hameuchad: Tel Aviv
Necer, Eli (1998), Amikor a fiú egyenruhát ölt. Budapest: Belvárosi Könyvkiadó
Necer, Eli (1991): Gyönyörű sóvárgások. Budapest: Cserépfalvi
Oz, Amos (1985), Mihaél, Mihaél. Budapest: Európa
Oz, Amos (1989), Keresztül-kasul Izrael országában 1982 őszén. Európa: Budapest
Oz, Amos (2007), Hogyan gyógyítsuk a fanatikust? Európa: Budapest
Oz, Amos (2007), Hirtelen az erdő mélyén. Európa: Budapest
Oz, Amos (2010), Rímek életre-halálra. Európa: Budapest
Oz, Amos (2011), Tel-Ilani történetek. Európa: Budapest
Oz, Amos (2012), Párduc a pinclben. Európa: Budapest
Oz, Amos (1994), Fekete doboz..Ab Ovo: Budapest
Patai, József (1910), Héber költők 1-2. Budapest: Az Izraelita Magyar Irodalmi Társulat Kiadványai
XXXll.
Rosenzwig, Franz (1999), Ninety-Two Poems and Hymns of Yehuda Halevi. State University of New
York Press: New York
Shalev, Meir (2003), Orosz románc. Budapest: Ulpius-Ház: Budapest
Shalev, Meir (2007), Négy lakoma. Ulpius-ház: Budapest
Szenes, Hanna (1993), Napló, levelek, versek, szépirodalmi kísérletek, rövidebb versek. Szépirodalmi:
Budapest

ÖSSZEFOGLALÓ TÖRTÉNETI MUNKÁK

Ben-Sasson (1999) A History of the Jewish People. Harvard University Press: Cambridge,
Massachusetts (magyarul: Ettinger, Slomo (2002), A zsidó nép története: a modern kor: a
17. századtól. Osiris: Budapest – NB: csak a Ben-Sasson második része)
Coen, Fausto (1998), Israele: 50 anni di speranza. Marietti: Genova
Dimont, Max I. (2004), The Jews and History. Penguin Books: London-New York
Diggele, Else Van (2005), Egy nép, amely külön lakik – zsidó identitás a mai Izraelben. HVG:
Budapest
Ebban, Abba (1975), Mon pays. Éditions Buchet/Chastel: Paris
Elon, Amos (1981), The Israelis. Foundres and Sons. Penguin Book: London-New York
Gilbert, Martin (1985), Jerusalem – Rebirth of a City. Viking Penguin Inc.,: New York
Gilbert, Martin (1994), Jerusalem – Illustrated History Atlas. Valentine Mitchell (third
edition)
Gold, Dore, (2008), The Fight for Jerusalem. Regnery Publishing Inc.
Goldhill, Simon (2008), Jerusalem – City of Longing. Harvard University Press: Cambridge,
Massachutes-London
Halász, Zoltán (1995), Herzl. Magyar Világ Kiadó: Budapest
Herzl, Theodor (1993), Ősújország. Bethlen Kiadó: Budapest
Novák, Attila (2002) Theodor Herzl, Vince Kiadó: Budapest
Rosenthal, Donna (2003), The Israelis – Ordinary People in an Extraordinary Land. Free Press: New
York
Tibi, Bassam (1999), Keresztes háború és dzsihád – Az iszlám és a keresztény világ, Corvina:
Budapest

IRODALOMTÖRTÉNET, ÖSSZEFOGLALÓ MUNKÁK, MONOGRÁFIÁK, ELEMZÉSEK

Alter, Robert (1994) „The untranstable Amichai” in: Modern Hebrew Literature, No. 13
Féder, Zoltán (2004), Izraeli könyvtárakban. Két bibliográfia. Eked: Tel-Aviv
DeKoven-Ezrahi, Sidra (2007), „’To What I Compare You? – Jerusalem as Ground Zero of the
Hebrew Immagination”, in: PMLA, January 2007.
DeKoven-Ezrahi, Sidra (2008), „’Mihez hasonlítsalak téged’ – Jeruzsálem mint ’Ground Zero’ a héber
képzeletben”, in: Múlt és Jövő (2008/2)
Govrin, Nurit (1992), „Jeruzsálem és Tel-Aviv – mint metaforák a héber irodalomban” in: Múlt és
Jövő, lll. évfolyam, 1992/2, pp. 102-04
Grossberg, Daniel (2004), Yehuda Amichai’s Jerusalem, in: Midstream, May/June 2004, pp. 38-40
Hadary, Amnon (2000), A Yad for My Friend Yehuda, in: Judaism: A Quarterly Journal of Jewish
Life and Thought, 22 September, pp. 411-5
Halter, Aloma (1992) „Az írás: Személyes ügy” (Aloma Halter interjúja Jehuda Amichajjal), in: Múlt
és Jövő, lll. évfolyam, 1992/2
Heller, Ágnes „A személyzetis küldetése és egyéb Jehosua-történetek” in: Múlt és Jövő, 2005/3
Hirschfeld, Ariel „Miriam Neiger-Fleischmann” in: Múlt és Jövő, 2002/4
Kecskeméti, Ármin (1994), A zsidó irodalom története 1-2. Bethlen Gábor Könyvkiadó:
Sopron pp.
Jáoz-Keszt, Itamár (1992) „Utószó” in: Modern héber költők. Belvárosi Könyvkiadó: Budapest, pp. 235-52
Jacobson, David C. (1994), The Holocaust and the Bible in Israeli Poetry. In: Modern Language Studies, Vol. 24, No. 4, Holocaust Literature (Autumn, 1994), pp. 63-77
Jacobson, David C. (1988), „Kill Your Ordinary Common Sense and Maybe You’ll Begin to Understand”: Aharon Appelfeld and the Holocaust, in: AJS Review, Vol. 13, No. 1/2 (Spring - Autumn, 1988) pp. 129-52
Jacobson, David C. (2004), The Ma’ale School: Catalyst for the Entrance of Religious Zionists into the World of Media Production. In: Israel Studies, Spring 2004, Vol. 9, No. 1 pp. 31-60
Kiszely, Gábor (1998), „A kortárs irodalom Izraelben” in: Magyar Napló, 1998/5 pp. 9-10
Kőbányai, János (2010), Izraeli szellem ma. Múlt és Jövő: Budapest
Kushner, Aviya (2001), How One Nation Mourns a Poet, in: Partisan Review, 4/ 2001 volume
LXVIII. number 4., pp. 612-6
Moskovits, Mihály (é.n), A Biblia Bialik költészetében
Nash, Stanley (2006)’Kotso shel Yud’ (’The Tip of the Yud’), in: CCAR Journal: A Reform Jewish
Quarterly, Summer, 2006, pp. 107-88
Saked, Gerson (1993) HaSziporet HaIvrit – Hebrew Narrative Fiction 1880-1980/4 (1938-80)
HaKibbutz HaMeuchad & Keter Publishing House Ltd., Tel Aviv
Peremiczky, Szilvia (2010),: „Álomtól a félálomig. A modern héber irodalom vázlata”, in: Múlt és
Jövő, 2010/2
Peremiczky, Szilvia (2004) „Vissza és előre” in: Alföld 2004/6, pp. 109-12
Peremiczky, Szilvia (2008), „A magyar irodalom izraeli reprezentációja - Töprengések Avigdor
Hameiri önéletírása és Féder Zoltán bibliográfiája ürügyén.”, in: Alföld, 2008/7.
Peremiczky, Szilvia (2008), „Mizrachi és szefárd: Szefárdok a mai Izraelben”. In: http://magyar-
irodalom.elte.hu/palimpszeszt/25_szam/
Peremiczky, Szilvia (2008), „Im tircu (ejn) zo aggada”, in: Múlt és Jövő, 2008/2
Peremiczky, Szilvia (2009), „Tel-Aviv képe az izraeli irodalomban és kultúrában”. In:
http://www.or-zse.hu/hirdetes/mtud2009/tel-aviv-irodalomban-peremicki.pdf
Rosenfeld, Alvin H. (1988), A Double dying – Reflection on Holocaust Literature. Indiana. University
Press: Bloomington-Indianapolis
Saked, Gerson (2004/5) „A Momument for the Fathers, a Beacon for the Sons”, in: Modern Hebrew
Literature, No 1. 2004/05, Autumn/Winter pp. 133-51
Stemberger, Günther (2001) A zsidó irodalom története. Budapest: Osiris, pp. 179-96
Vörös, István, „A két város” in: Élet és Irodalom, 2002. 05. 24
http://www.ithl.org.il/mainpage.html


KULTÚRA, VALLÁS, TUDOMÁNY

Attias, Jean-Christophe; Benbassa, Esther (2003). A zsidó kultúra lexikona. Balassi-Larouse: Budapest
Attias, Jean-Christophe; Benbassa, Esther (2008), Izrael – Föld és szentség. Attraktor: Máriabesnyő-
Gödöllő
Benvenisti, Meron (1996). City of Stone: The Hidden History of Jerusalem. University of California
Press: Berkeley
Domán, István (2007) Talmud. Ulpius Ház: Budapest
Elon, Amos (1990), Jerusalem: City of Mirrors. Little, Brown and Company: London
Elon, Amos (1995)’Jeruzsálem: a tükörképek városa’, in: Szombat, 1995/7
Gantner, Ádám (2007), Ősz Jeruzsálemben. I.A.T: Budapest
Grant, Linda (2007), Az utca emberei – Izrael egy író szemével. Szó Kiadó: Budapest
Lowenstein, Steven M. (2000), The Jewish Cultural Tapestry. Oxford University Press: Oxford-New
York
Molnár, Ernő (szerk.), (2007), A valódi Talmud. Makkabi: Budapest
Vries, Simon Philip De (2000), Zsidó rítusok és jelképek. Talentum: Budapest