SZIGORLATI TEMATIKA
BIBLIAI HÉBER NYELVBŐL
KULTÚRATÖRTÉNET MESTERSZAK

A szigorlat két részből áll:
 1. írásbeli
 2. szóbeli

Az írásbeli vizsga követelményei:
A vizsgázónak kétféle feladatot kell megoldania.:

1. Egyszerű bibliai, esetleg szerkesztett (könnyített) szöveg (150 szó) értése és fordítása   héberről magyarra szótár segítségével.

2. Nyelvtani teszt  A teszt tartalmazza a szabályos alaktan elemeit, a legfontosabb rendhagyó igék, segédigék használatát. Az egyszerű és összetett mondatok rendszerének gyakori elemeit.

Időtartama: 120 perc

A szóbeli vizsga követelményei:

1. Írott (1100-150 szó) szöveg folyékony olvasása
2. A szöveg megértése és fordítása héberről magyarra
3. Nyelvtani kérdések a szöveggel kapcsolatban
4. A szöveg megértésének kulturális feltételeit mérő kérdések kifejtése (az ehhez felhasználandó irodalmat lásd alább)

Bibliográfia:
Újvári Péter (szer.): Magyar Zsidó Lexikon, Budapest, 1929
A Biblia ismerete. Kommentár-sorozat I-V., Budapest, 1998
Hahn István: A próféták forradalma, Budapest, 1998
Fényes Mór: Szentírásunk, Budapest, 1999