TANTÁRGYLEÍRÁS

Bevezetés a művészettörténetbe
KULTÚRATÖRTÉNET MESTERSZAK (MA) 1.-fé.

A tárgy kreditpontja: 3 (három)
Heti óraszám: 2 óra
Szervezeti egység: Szentírás és Talmudtudomány Tanszék

A tantárgy leírása: A kurzus művészettörténeti alapfogalmakkal és az ókori civilizációk, kultúrák társadalmi, művészeti korszakaival ismerteti meg a hallgatókat, melyhez szervesen hozzátartozik a vizuális anyagok bemutatása, ismerete. Fontos szempont az európai kultúrkör művészeti örökségének megismerése, mely alapot nyújt a későbbi korszakok alkotásainak feltárásához, elsajátításához.

Tematika:
1. Bevezetés a művészettörténetbe
2. Az őskor művészete
3. Egyiptomi művészet I.
4. Egyiptom művészete II.
5. Az égei civilizációk I.
6. Égei civilizációk II.
7. Görög művészet I.
8. Görög művészet II.
9. Az etruszk művészet
10. A római művészet I.
11. A római művészet II.
12. A kelták Magyarországon
13.Teszt feladatok(dolgozat), beszámolók


b. A foglalkozásokon való részvétel követelményei és a távolmaradás pótlásának lehetőségei: Az előadások minimum 75 %-án részt kell venniük a hallgatóknak, ellenkező esetben az OR-ZSE Tanulmányi- és Vizsgaszabályzatának rendelkezése /13. § (7)/ szerint vizsgát nem tehetnek. Előadás lévén a pótlásra lehetőség nincs!

c. Az igazolás módja a foglalkozásokon való távollét esetén: A hallgatóknak nem szükséges igazolniuk távolmaradásukat, de legyenek figyelemmel a megengedett 25% hiányzásra.

c. A félév végi aláírás követelményei: A hallgatóknak a félév végi aláíráshoz az előadások 75 %-án való részvétele szükséges az OR-ZSE Tanulmányi- és Vizsgaszabályzatának rendelkezése /13. § (7)/ szerint.

d. Az osztályzat kialakításának módja: szóbeli vizsga. A szóbeli vizsga osztályzata a kihúzott tételekre (... db) adott rövid felelet tartalma alapján, ötfokozatú minősítéssel történik.

g. A vizsga típusa: kollokvium

h. A vizsgára való jelentkezés módja: Feliratkozás a Tanulmány Osztályon a "Vizsgára való jelentkezés" űrlapon.

i. A vizsgára való jelentkezés módosításának rendje: A vizsgaidőpont előtt három munkanappal írásban, a Tanulmány Osztályon.

j. A vizsgáról való távolmaradás igazolásának módja: Nem elfogadható, megismételt vizsgát kell tennie!

k. A tananyag elsajátításához felhasználható jegyzetek, tankönyvek, segédletek és szakirodalom listája:

Kötelező irodalom:
A művészet kezdetei. Corvina
Az antik világ. Corvina
Dobrovits Aladár- Kákosy László: Egyiptomi regék és mondák. Móra kiadó
Alice Cartocci, Gloria Rosati:Egyiptomi művészet. Bp. Corvina, 2007
Trencsényi- Waldapfel Imre: Görög regék. Móra kiadó
Trencsényi- Waldapfel Imre: Római regék és mondák. Móra kiadó, 1961.
Hahn István: Istenek és népek. Bp. 1980. Minerva
Szentkirályi- Détshy: Az építészet rövid története I-II.
Wölffin: Művészettörténeti alapfogalmak. Bp. 2000. Magyar Könyvklub
Marosi Ernő: Bevezetés a művészettörténetbe. Bp. 1985. Tankönyvkiadó
Gombrich: A művészet története. Bp. 1975.
Ritoók- Szilágyi- Sarkadi: A görög kultúra aranykora. Bp. 1984. Gondolat
Castiglione László: Hellenisztikus művészet. Bp. 1980. Corvina
Kalicz Nándor: Agyagistenek. Hereditas sorozat
Szabó Miklós: A kelták nyomában Magyarországon. Hereditas sorozat
Művészettörténeti ABC. Szerk.: Aradi Nóra. Bp. 1961. Terra kiadás (vonatkozó szócikkek a fogalmakh