TANTÁRGYLEÍRÁS

ZARÁNDOKÜNNEPI IMÁDKOZÁS

Kántor szakirányú továbbképzési szak 2. félév

A tárgy kreditpontja: …4… (négy)
Heti óraszám:  1 (egy)
Szervezeti egység:  Liturgia tanszék


A tárgy tematikája: peszách, svuajsz/ sávuot ünnepeinek és szukkajsz/szukkot ünnepkörének imádkozása és dallamvilága

A kurzus célja: az ünnep szertartási dallamain kívül a széder est levezetése és a szukkajszi, lulef / luláv rituális használata, szimchesz/szimchát tórai, az ünnepi körmenetek szabályszerűségeinek megtanítása.

Témakörök:

1. Az ünnepi imádkozás alapdallamai (nuszachikus imádkozás)
2. A széder este dallamai
3. Ünnep esti imaköltemények dallamai (májrovesz/márovit)
4. Ünnep reggeli imaköltemények dallamai : B’rách dajdi/B’rách dodi, Jom lájábuso, Hálél, Ákdomusz/Ákdámut, Tál – és Gesem imák bencsolása, körmeneti imák énekei

FIGYELEM!

a. Az előadások minimum 75 %-án részt kell venniük a hallgatóknak.

b. A félév végi aláírás követelményei: a hallgatóknak a félév végi aláíráshoz az előadások 75 % -án való részvétele szükséges.

c. Az osztályzat kialakításának módja: szóbeli vizsga.

d. A vizsga típusa: kollokvium.

e. A vizsgára való jelentkezés módja: feliratkozás a Tanulmányi Osztályon a "Vizsgára való jelentkezés" űrlapon.

f. A vizsgára való jelentkezés módosításának rendje:  a vizsgaidőpont előtt három munkanappal írásban, a Tanulmányi Osztályon.

IRODALOM:

Artscroll és más ünnepi bilingvis máchzorok

Hággádák:

OMZSA – Haggáda Kohn Zoltán fordításában,

 A peszách ünnepi elbeszélés Widder Salamon fordításában,

Az őrködés éjszakája  Róth Emil fordításában,

Hagada Frölich Róbert fordításaiban

Énekek éneke Somlyó György költői fordításban, Jossi Stern illusztrálásával – Láng Kiadó, 1990

Kották és hangzó anyagok a tanítás alapján