TANTÁRGYLEÍRÁS

 

VALLÁSI DALOK ÉNEKLÉSE

Kántor szakirányú továbbképzési szak 1 - 4. félév

A tárgy kreditpontja: 4 (négy)
Heti óraszám: 1 (egy)
Szervezeti egység : Liturgia Tanszék

A tárgy tematikája:
az imádkozás (mű)zenei feldolgozásainak művészi érzékenységű megszólaltatása.

A kurzus célja:
A zenei körüljárás jóvoltából e feldolgozások az imák mélyebb megismeréséhez irányíthatják a hívek figyelmét. Igényes és színvonalas megszólaltatásuk növeli a szertatás áhítatát, a vallási élmény kialakításában jelentős szerepe van.

Témakörök:
1. Imarészletek kántori feldolgozásban - jelentős kántorok, karnagyok, zeneszerzők alkotásai (miszináj művek)
2. Szöveg nélküli dalok éneklése (nigunok): különösen a másokkal való együtténeklésben van jelentősége könnyebben bevonva így a híveket. Kelet-Európa zsidóságára jellemző zenei kultusz.
3. Chaszid dalvilág: kelet-európai eredetű vallási folklór sokszínű zenéje, amelyben a más kultúrákkal való együttélés dallamai is markánsan jelen vannak.
4. Az újkori Izrael dalai: számosan közülük nagy népszerűségre tett szert, néhányuk a szertartások világában is létjogosultságot nyert.
5/ Jiddis, ladinó és magyar nyelvű zsidó dalvilág: a vallási tartalom mellett néhány szekuláris népi éneket is érdemes a kántornak ismernie, mert nem ritkán ezekkel vagy ezek zenei hatásával is szembesülünk még a vallásos énekekben is.


FIGYELEM!
a. Az előadások minimum 75 %-án részt kell venniük a hallgatóknak.

b. A félév végi aláírás követelményei: a hallgatóknak a félév végi aláíráshoz az előadások 75 % - án való részvétele szükséges.

c. Az osztályzat kialakításának módja: szóbeli vizsga.

d. A vizsga típusa: kollokvium.

e. A vizsgára való jelentkezés módja: feliratkozás a Tanulmányi Osztályon a "Vizsgára való jelentkezés" űrlapon.

f. A vizsgára való jelentkezés módosításának rendje: a vizsgaidőpont előtt három munkanappal írásban, a Tanulmányi Osztályon.


Irodalom:

a témakörök egyes dalai, dalkötetei

Diszkográfia, dvd-felvételek, internetes helyek és a Youtube – csatorna : imádkozás, kántori énekek és más a témakörbe tartozó műzenei feldolgozások órai megbeszélés alapján.