TANTÁRGYLEÍRÁS

SZOMBATI IMÁDKOZÁS

Kántor szakirányú továbbképzési szak 1. félév

A tárgy kreditpontja:8 (nyolc)
Heti óraszám: 2 (kettő)
Szervezeti egység: Liturgia tanszék

A tárgy tematikája: felöleli a szombati (sábeszi/sábbáti) imádkozás teljes körét a szombat fogadásától annak kimeneteléig.

A kurzus célja: a szombat ünneplése kötelezettségen túlmenően kiemelkedő jelentőségű közösségépítés és - megtartás miatt is. Az imadallamok gazdagsága komoly lehetőséget nyújt a hétvégi nyugalom és spirituális élet örömteli megélésére zsinagógán belül és otthonunkban egyaránt. Imarendi és sokszor zenei tekintetben is a szombat rokonságban áll a tórai ünnepek világával. Mindehhez leendő kántoraink felkészítésében a szertartás-vezetés aktuális alapdallamán kívül igényes választékot is kínálunk a közös - és akár műzenei igényű imádkozáshoz, énekléshez.

Témakörök:

Szombatfogadás – szombat előestje – kiddus – asztali énekek (zmireszek/zmirotok) – zsoltárokkal és tóraolvasás szertartással, adott esetben újholdhírdetéssel bővített reggeli, majd ún. muszáfi istentisztelet. Nagykiddus. Mincho/minchá, után harmadik lakoma (sáles südesz / sálos szeudo): imádkozás és zmireszek / zmirotok , szombat búcsúztatása, hávdálá/hávdoló.

FIGYELEM!

a. Az előadások minimum 75 %-án részt kell venniük a hallgatóknak.

b. A félév végi aláírás követelményei: a hallgatóknak a félév végi aláíráshoz az előadások 75 % - án való részvétele szükséges.

c. Az osztályzat kialakításának módja: szóbeli vizsga.

d. A vizsga típusa: kollokvium.

e. A vizsgára való jelentkezés módja: feliratkozás a Tanulmányi Osztályon a "Vizsgára való jelentkezés" űrlapon.

f. A vizsgára való jelentkezés módosításának rendje: a vizsgaidőpont előtt három munkanappal írásban, a Tanulmányi Osztályon.

IRODALOM:

Artscroll imakönyvek és chumas

Ál kánfé hánefes - A lélek szárnyain (szidur) – A vallási elmélyülési kereső zsidó intelligencia imakönyve Dr. Krausz Fülöp fordításával és magyarázatával. Sárvár, 5695./1934. szerzői kiadás, Roth Lajos, Erzsébet könyvnyomdája, Pesterzsébet

fordításos szidur(ok) – mindenkori imakönyvek

Oláh János: Judaisztika – Gabbiano Print, Budapest, 2009

Fényes Balázs: "Őrizzétek meg őrizetemet" – Jószöveg Műhely

Meir Lau: A zsidó élet törvényei – Tel- Aviv, 2000

-.-

Schmelowszky Ágoston: Rövid bevezetés a zsidó a liturgiába (Egyházzenei                                füzetek I./13) - Magyar Egyházzenei Társaság 2002; tankönyv

Kármán György: A zsidó liturgikus zene I-II. - létezik egykötetes változata is - OR-ZSE

Diszkográfia, dvd-felvételek, internetes helyek és a Youtube – csatorna: imádkozás, kántori énekek és más a témakörbe tartozó műzenei feldolgozások órai megbeszélés alapján.

Ajánlott irodalom:

Szabolcsi Bence: Zsidó kultúra, zsidó zene – Osiris Kiadó, Budapest, 1999