TANTÁRGYLEÍRÁS

 

A TEKERCSEK SZELLEMISÉGE ÉS ZENEI VILÁGA

Kötelezően válaszható tantárgy 3.fv

A tárgy kreditpontja: 2 (kettő)
Heti óraszám: 1 (egy)
Szervezeti egység : Liturgia Tanszék

A kurzus célja:
 a szertartáson megfelelő dallamon felolvasandó szentírási tekercsek, ill. prófétai részletek szakszerű recitálása, ún. lájnolása.

Témakörök:

1. Tóra…
2. Eszter könyve
3. Énekek éneke
4. Rút könyve
5. Kohelet (A Prédikátor könyve)
6. Háftóra olvasása

FIGYELEM!
a. Az előadások minimum 75 %-án részt kell venniük a hallgatóknak.

b. A félév végi aláírás követelményei: a hallgatóknak a félév végi aláíráshoz az előadások 75 % - án való részvétele szükséges.

c. Az osztályzat kialakításának módja: szóbeli vizsga.

d. A vizsga típusa: kollokvium.

e. A vizsgára való jelentkezés módja: feliratkozás a Tanulmányi Osztályon a "Vizsgára való jelentkezés" űrlapon.

f. A vizsgára való jelentkezés módosításának rendje: a vizsgaidőpont előtt három munkanappal írásban, a Tanulmányi Osztályon.

Irodalom:
 a megfelelő szentírási részletek és kommentárjaik

Diszkográfia, dvd-felvételek, internetes helyek és a Youtube – csatorna : imádkozás, kántori énekek és más a témakörbe tartozó műzenei feldolgozások órai megbeszélés alapján.