TANTÁRGYLEÍRÁS

 

A ZSIDÓSÁG ZENETÖRTÉNETE

Kötelezően válaszható tantárgy 2.fv

A tárgy kreditpontja: 2 (kettő)
Heti óraszám: 1 (egy)
Szervezeti egység : Liturgia Tanszék

A tárgy tematikája:
A kurzus célja, hogy a hallgató saját szakmai érdeklődésének megfelelő témájában, témáiban jobban elmélyülhessen.

Témakörök:
1. A Szentírás zenei vonatkozásai
2. A Szentély zenei élete
3. Archaikus dallamok jelenkori vonatkozásokkal
4. A tekercsek felolvasása: lájnolás
5. Salomone Rossi, „Ebreo” - az első nagy zsidó zeneszerző
6. Benedetto Marcello – templomi zene zsidó mintával
7. A kántori tevékenység terminológiai számbavétele
8. A kántorvilág zenei felfogásai
9. Szájhagyománytól az írott dallamokig
10. Imadallamaink a zeneirodalomban

FIGYELEM!
a. Az előadások minimum 75 %-án részt kell venniük a hallgatóknak.

b. A félév végi aláírás követelményei: a hallgatóknak a félév végi aláíráshoz az előadások 75 % - án való részvétele szükséges.

c. Az osztályzat kialakításának módja: szóbeli vizsga.

d. A vizsga típusa: kollokvium.

e. A vizsgára való jelentkezés módja: feliratkozás a Tanulmányi Osztályon a "Vizsgára való jelentkezés" űrlapon.

f. A vizsgára való jelentkezés módosításának rendje: a vizsgaidőpont előtt három munkanappal írásban, a Tanulmányi Osztályon.

IRODALOM: megbeszélés alapján