JAVASLATOK SZAKDOLGOZATI TÉMÁKRA A KÁNTOR SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK HALLGATÓINAK 2012 / 2013

  

Tárgykörök szerinti felosztás

A hétköznapi imádkozás
- történeti háttér
- tartalom és szerkezet
- zenei és rituális jellemzők
- kollektív és egyéni imádkozás

A sábbáti imádkozás és kapcsolódó vallásgyakorlata, életmódja
- a szombat fogadása
- szertartásrend, tartalmi és szerkezeti vonatkozások
- történeti háttér
- asztali énekek
- zenei jellemzők
- a mindenkori imádkozás szombati többletei illetve elhagyásai
- a sábbát és más ünnepek összefüggései szövegi és zenei szempontból
- rituális feltételek, elvárások

A tórai ünnepek imádkozása, zenéje, történeti háttere, kapcsolódó vallásgyakorlata és életmódja benne pl. a
- széder este,
- hozsannák,
- ünnepi imaköltemények,
- a szombati imádkozással való egybevetés,
- stb.

A nem tórai ünnepek imádkozása, zenéje, történeti háttere, kapcsolódó vallásgyakorlata és életmódja

Emléknapok vallási életünkben: imádkozás és zenéje, történeti háttere, szokásai
- a kollektív emlékezet emléknapjai
- az egyén életéhez kötött vallási események, megemlékezések; az egyén szempontjainak megjelenése a minjánban
(böjtnapok, brit, pidjon hábén, bár - és bát micvá, esküvő és gyász, mázkir, stb.)

A Szentély zenei életének bemutatása, hatása jelenlegi imádkozásunkra, imarendünkre

Új imaesemények a XX. századtól: történeti, szertartási és zenei vonatkozások
- A Soá és Izrael emléknapjai

Tekercsek olvasása, az ún. lejnolás ( Tóra, háftórák, Eszter könyve, Énekek Éneke, Rúth könyve, A prédikátor könyve, Échá)
- alkalmai és szabályai
- vizsgálati szempontjai, fogalmi rendszere
- zenei megjelenésük

Kabbalista és messianisztikus imarészleteink, ill. dallamviláguk

A zsidó szertartási dallamok vizsgálati szempontjai, jellemző fogalmai

A hangszerek története, használata és kérdése a zsidó szertartásban

A kántori szolgálat kialakulása és fejlődése a kezdetektől napjainkig

Kórusok szerepe a szertartásban és a vallásos koncertéletben

Kántori életművek: zenei -, imaértelmezési és életrajzi vonások

Omed és pódium: a kántori szerepvállalás zenei és legitimációs kérdései

Zenei remekművek héber-, jiddis-, ladino nyelven

Zsidó kultúrkörök imavilága és szokásai:

- egyezőségek, különbözőségek
- jellemző fajtái: askenáz -, szefárd -, mizrachi világ
- a sajátos itáliai (később olasz) zsidóság
- a magyar zsidóság imádkozása
- stb.

A helyi hagyomány jelentősége és sajátos példái

A zsidó zenei gyűjtés

- Idelsohn, Szabolcsi, Eiskovits, Ádám, Vinaver, stb

A zsidó kottakiadás
- Sír Cion, Todá vözimrá, stb.

Kántorok, kórusok, karnagyok: működésük, jelentőségük, emlékük, jellemzésük zenei szempontból is

Zsidó dallamok a zeneirodalomban
- Salomone Rossi, Benedetto Marcello
- Mendelssohn
- Rimszkij-Korszakov, Muszorgszkij, Prokofjev, Sosztakovics
- Stravinsky
- Ravel, Milhaud
- Bernstein, Kagel, Honegger
- Kelen, Kadosa, Fekete Gyula, Király László, Kondor Ádám, stb.
- Golijov
- stb.

A klezmer zene

Jiddis - és ladino nyelvű dalok világa


Fenti témajavaslat könnyítésként kíván szolgálni a szakdolgozathoz: belőlük átfogó tárgyalású - vagy kiemelt részletű feldolgozás egyaránt készülhet. A szakdolgozat terjedelme min. 40 oldal, kb. 60-65. 000 karakter.
Benyújtandó példányszám:
2 db köttetett példány (1 példányt a hallgató visszakap),
1 db spirál-fűzött példány,
1 db CD/DVD-re írt példány.
A szakdolgozatban igen fontos az alakiság szabályos volta: lábjegyzetelt bibliográfiai és diszkográfiai hivatkozások elvártak és szükségesek. Cd, dvd, képanyag melléklet javasolt.


Konzulens és a vele való szakmai kapcsolattartás egyaránt szükséges. Ennek megtörténte igazolandó.
 

Fekete László szakfelelős
2012.06.27.