TANTÁRGYLEÍRÁS

 

IMÁK SZÖVEGÉRTELMEZÉSE

Kántor szakirányú továbbképzési szak 1- 2. félév

A tárgy kreditpontja: 2 (kettő)
Heti óraszám: 1 (egy)
Szervezeti egység : Liturgia Tanszék

A tárgy tematikája és a kurzus célja, hogy a hallgató tartalmilag, nyelvileg minél jobban ismerje az imák jelentésvilágát.

Témakörök:
1. A mindenkori imádkozás szövegértése
2. Tartalom és rítus összefüggése
3. Az imarend jelentésbeli vonatkozásaiFIGYELEM!
a. Az előadások minimum 75 %-án részt kell venniük a hallgatóknak.

b. A félév végi aláírás követelményei: a hallgatóknak a félév végi aláíráshoz az előadások 75 % - án való részvétele szükséges.

c. Az osztályzat kialakításának módja: szóbeli vizsga.

d. A vizsga típusa: kollokvium.

e. A vizsgára való jelentkezés módja: feliratkozás a Tanulmányi Osztályon a "Vizsgára való jelentkezés" űrlapon.

f. A vizsgára való jelentkezés módosításának rendje: a vizsgaidőpont előtt három munkanappal írásban, a Tanulmányi Osztályon.


Irodalom:

szótárak

Macy Nulman: The Encyklopedia of Jewish Prayer – Ashkenazic and Sephardic Rites – Aronson, Northvale, New Jersey, London, 1993 ( könyvtárunkban elérhető kézikönyv)