TANTÁRGYLEÍRÁS

HANGSZERHASZNÁLAT

Kántor szakirányú továbbképzési szak 1. félév

A tárgy kreditpontja: …2… (KETTŐ)
Heti óraszám:  1 (egy)
Szervezeti egység:  Liturgia tanszék

A tárgy tematikája:

Alapfokú hangszerismeret
A kulcsok szerepe a kotta olvasásban
Egyszerű dallamok zongorán történő lejátszása
Az írás-olvasás tárgyban tanult dúr- és moll skálák dallamának kikeresése a zongorán  bármely hangról
Kottaolvasás ABC-s hangnevekkel
Ujjrend használat
A mérőütés fogalma

Témakörök

A hangok elhelyezkedése a vonalrendszeren
A szünetek szerepe – értékük, elnevezésük, alakjuk
A kotta elején elhelyezkedő kulcs, ütemjelző, előjegyzés jelentése
ABC-s nevekkel való kottaolvasás, mérőütéssel.
Az adott könnyű dallam kottából történő lejátszása külön bal és külön jobb kézzel
A számolás fogalma és annak alkalmazása

a.  Az előadások minimum 75%-án részt kell venniük a hallgatóknak

b.  A félév végi aláírás követelményei:  a hallgatóknak a félév végi aláíráshoz az aláíráshoz az órák  75%-án való részvétele szükséges, az OR-ZSE Tanulmányi- és Vizsgaszabályzatának rendelkezése      értelmében.

c.   Az osztályzat kialakításának módja:  szemeszterenként minden két hónapban egy teszt írása az  addig tanult tananyagból.

d.   A vizsga módja:  teszt írása, valamint szóbeli kérdésekre való felelt.


A vizsga típusa:  kollokvium.
   
A vizsgára való jelentkezés módja:  feliratkozás a Tanulmányi Osztályon, a  vizsgára való  jelentkezés űrlapon

A vizsgára való jelentkezés módosításának rendje:  a vizsgaidőpont előtt három munkanappal írásban, a tanulmányi Osztályon.


Kötelező irodalom

Zongoraiskola I. Fantóné – Hernádiné - Komjáthyné – Máthéné:  Editio Musica Budapest
Könnyű Táncok Gyermekeknek
Bartók: Gyermekeknek I kötet
Bartók Mikrokozmosz I. kötet