TANTÁRGYLEÍRÁS


BŰNBÁNÓ ÜNNEPEK IMÁDKOZÁSA

Kántor szakirányú továbbképzési szak 4. félév

A tárgy kreditpontja: 8 (nyolc)
Heti óraszám: 2 (kettő)
Szervezeti egység : Liturgia Tanszék

A tárgy tematikája:
rajs hásonó/ros hásáná (újév), jajm kippur/jom kippur (engesztelőnapi) ünnepei és körükbe tartozó reggeli szlichajsz/szlichot (bűnbocsánati) imádkozás és Gedálja böjtje
A kurzus célja: az imádkozási szempontból különlegesen nagy szöveganyag böjti ünneppel, ill. emlékezőnappal tetézve a szertartás vezetője és hívei számára egyaránt jelentős igénybevétel. Az ünnepkör különlegesen gazdag dallamvilágával viszont a kántor sokat tehet a hívek lelki emelkedettsége érdekébe.

Témakörök:
1. Az őszi nagyünnepekre készülés már Elul hónap 1-től, majd az első szlihajszi naptól jajm kippurig. Sófárfúvás
2. Rajs hásonó napszaki imái, ünnepi bővítményei. Táslich
3. Gedáljá böjtje
4. Jajm kippur előestjének minchó imája, Kol nidré és az előesti ima Szlichajsz,, Vidui, Ovinu málkénu.
Sáchrisz és bővítményei, Hineni, heoni, ünnepi Muszáf, Ávajdo, Szlichajsz, Vidui
Mincho és bővítményei. Neilo.

FIGYELEM!
a. Az előadások minimum 75 %-án részt kell venniük a hallgatóknak.

b. A félév végi aláírás követelményei: a hallgatóknak a félév végi aláíráshoz az előadások 75 % - án való részvétele szükséges.

c. Az osztályzat kialakításának módja: szóbeli vizsga.

d. A vizsga típusa: kollokvium.

e. A vizsgára való jelentkezés módja: feliratkozás a Tanulmányi Osztályon a "Vizsgára való jelentkezés" űrlapon.

f. A vizsgára való jelentkezés módosításának rendje: a vizsgaidőpont előtt három munkanappal írásban, a Tanulmányi Osztályon.


Irodalom:

Dr.Krausz Fülöp nagyünnepi máchzorjai: Sorsdöntő napok I-IV. kétnyelvű ünnepi máchzorok

Diszkográfia, dvd-felvételek, internetes helyek és a Youtube – csatorna : imádkozás, kántori énekek és más a témakörbe tartozó műzenei feldolgozások órai megbeszélés alapján.