Rabbivizsga az Országos Rabbiképző – Zsidó Egyetemen 2014


Mindig kiemelten ünnepi esemény az idén 137 esztendős Országos Rabbiképző - Zsidó Egyetemen, ha egy rabbijelölt ad számot záróvizsga keretében az intézményben megszerzett vallási és világi tudományos ismereteiről.

 

 

2014. június 16-án Szerdócz Ervin rabbijelölt hallgató állt a bizottság előtt, hogy számot adjon tudásáról. A jelöltnek hét vallási és világi tudományterület vizsgatételeiből kellett szóbeli vizsgát tennie, és meg kellett védenie az általa elkészített diplomamunka téziseit is.

 

 

A zártkörű szóbeli vizsga bizottságának tagjai a következők voltak: Prof. Dr. Schőner Alfréd (az egyetem rektora), Prof. Dr. Schweitzer József (a bizottság díszelnöke), Dr. Kardos Péter (a vizsgabizottság elnöke), továbbá Dr. Deutsch Róbert, Dr. Róna Tamás, Verő Tamás, Radnóti Zoltán, Darvas István, Markovits Zsolt, Totha-Yoel Péter rabbik, valamint Prof. Dr. Lichtmann Tamás (tanszékvezető egyetemi tanár), Prof. Dr. Gábor György (egyetemi tanár) Dr. Uhrman Iván (egyetemi docens), Dr. Zima András (adjunktus).

E bizottság előtt a rabbijelöltnek Talmud, halacha, korai és késői próféták, filozófiatörténet, zsidó történelem, a biblia és az irodalom tárgyköreiben kellett egy-egy tételt szabad előadásban ismertetnie. Ez a feladat rendkívüli szellemi koncentrációt és fizikai kondíciót kíván a vizsgázótól, és eközben óhatatlanul is előfordulnak fogalmazásbeli hibák, tárgyi tévedések és gondolati kihagyások.

A jelölt sem maradt teljesen mentes ezektől a hibáktól, és néhány esetben az adott tétel tényszerű adatai helyett inkább a saját rabbinikus praxisából vett gondolatokkal, esetismertetésekkel vagy filozofikus elmélkedésekkel igyekezett teljessé tenni mondandóját. Ez főleg a történelmi, bölcseleti és irodalmi tételek esetében volt észlelhető. Mindazonáltal derekasan állta a megpróbáltatásokat és - ha néha a vizsgáztatók segítségével is - mindig visszatalált a filozofálgatásoktól a tételek valódi tematikájához.

Az ebédszünetet követően, immár nyílt ülésen, az érdeklődő közönség és a jelölt családtagjainak jelenlétében került sor a diplomamunka megvédésére. "A rabbi feladata az élet megpróbáltatásaiban" címet viselő dolgozat a rabbi-hivatás legnehezebb feladatait összegzi, a betegséggel, a halállal, a gyásszal való szembesülést és a rabbitól vigaszt várókkal való foglalkozást, melynek során a rabbinak, rabbinikus kötelezettségei mellett pszichológusnak, filozófusnak, szociológusnak is kell lennie.

 

A jelölt dolgozata az opponensek szigorú és alapos bírálata szerint nem hibátlan munka, elsősorban strukturális és formai szempontból, de a szövegből áradó mély elkötelezettség és hivatástudat ellensúlyozza a hibákat.

Az egész napos vizsga végén a bizottság zárt ülésen döntött a záróvizsga összesített eredményéről, melynek értelmében a bizottság Szerdócz Ervint jó minősítéssel okleveles rabbinak nyilvánította, mely döntéssel a továbbiakban képesíti őt a rabbi hivatásának gyakorlására.

 

Az oklevél átadására és a rabbiavató ünnepségre 2014. június 29-én, vasárnap délelőtt 11 órakor kerül sor az Országos Rabbiképző – Zsidó Egyetem zsinagógájában.

Lichtmann Tamás
2014.06.24.