Az előadások

Fejezetek a zsidó zene történetéből I.

A zsidó ünnepek I.

Bevezetés a középkori zsidó gondolkodásba. Maimonidesz útmutatása "tévelygőknek"

Zsidó filozófus, zsidó zenész, avagy egy "felvilágosodott" család életútja (Mendelsohn)

A zsidó ünnepek II.

A zsidó élet körforgása a születéstől a temetésig I.

Kultusz és szellem (a felvilágosodásról)

A zsidó élet körforgása a születéstől a temetésig II.

A haszidizmus

Először magyarul a zsinagóga szószékén: kétszáz évvel ezelőtt született Lőw Lipót

A zsidóság és a külvilág találkozása a Talmud tükrében

A zsidó élet körforgása a születéstől a temetésig III.

Zsidó jelképek

A Goldmark kórus koncertje a zsinagógában

Zsidó vallási irányzatok Magyarországon a II. világháború előtt

Mikor mit eszünk? Avagy mitől köser a zsidó konyha

A Sixtus-kápolna mennyezetének rejtett mondandói

Zsidó környezetünk és védelme
Előadás és bemutatás

Magyarországi zsidó humor