DIPLOMAMUNKÁK 2015-IG

 

 

Szak Raktári jelzet  Leltári szám Aleph jelzet Szerző Cím Év Konzulensek Téma Megjegyzés
Művelődéstörténet A 10 7216 Abai-Singer Tamás Zene - filozófia - zsidóság - összefüggések 2005 Dr. Lichtmann Tamás zene, filozófia
Liturgika alapszak A 28 8323 Ahrens Jörg Inclusion and Exclusion:Jewish identity in Germany and Hungary from the time of emancipation until the second world war  2011 Dr. Staller Tamás zsidó identitás
Művelődéstörténet  A 53 6174 Ambrus Sándor Pap Károly Jézus ábrázolása 2008 Dr. Lichtmann Tamás Pap Károly, Jézus, szépirodalom
Művelődéstörténet  A 66 4067 93-66 Antal Ágnes Arthur Koestler zsidósága 2002 Dr.Veres András Koestler, szépirodalom
Judaisztika  A 67 5137 Antal Renáta Gáza története 2006 Zima András Gáza, palesztinok, történelem
Zsidó közösségszervező alapszak A 78 Aranyosi Krisztina Sátoraljaújhely zsidó közösségének története és emlékei 2012 Zima András Sátoraljaújhely, helytörténet
Judaisztika A 79 7469 Arató Miklós Zsidó hősnők 2010 Zima András zsidó nők, sajtó 
Felekezeti szociális munkás alapszak A 79 Arató Miklós Otthon vagy otthonban-A hazai időskutatás néhány aktuális kérdése 2015 Dr. Hegyesi Gábor Magyarország, időskutatás CD
Zsidó közösségszervező-Szociális munkás  A 91 6214 Asztalos Gábor Telefonos segélyvonalak a segítő szakmában 2008 Kárászné Molnár Gabriella szociológia
Liturgiatörténeti  A 91 4119 94-33 Asztalos Károly  Bacher Vilmos az orientalista zsidó tudós 2004 Dr. Borsányi-Schmidt Ferenc Bacher Vilmos 
Rabbiképző szak A 91 10056 Asztalos Károly  Az Egyenlőség című periodika vizsgálata. A vizsgált időszak: 1882. nov. 5. - 1914. nov. 8. 2010 Dr. Staller Tamás
Kultúratörténet B 11 6177 Babits Antal Exoteria vagy/és ezoteria a zsidó vallásbölcselet néhány aspektusa 2008 Dr. Staller Tamás exoteria, ezoteria
Zsidó Vallástudományi Doktori Iskola B 12 8307 Bábosik Zoltán Irányzatok és elméletek a magyar nevelésfilozófiában 2010 nevelésfilozófia, nevelés, Bernstein Béla
Zsidó Vallástudományi Doktori Iskola B 12 8209 Bábosik Zoltán Irányzatok és elméletek a magyar nevelésfilozófiában 2011 nevelésfilozófia, nevelés, Bernstein Béla
Judaisztika B 12 4100 95-44 Bacsa Adrienn A zsidóságról alkotott néhány ismeret felmérése kérdőíves módszerrel, nem zsidó iskolákban 2004 Sommer László vallási tudás
Kultúratörténet B 12 6199 Bacsó Beáta Karinthy Frigyes messiás-figurái a nitzshei és freudi hatás, valamint a zsidó megváltás fogalomkörében 2008 Dr. Lichtmann Tamás Karinthy Frigyes, szépirodalom
Művelődéstörténet B 13 4277 89-33 Bagdi Tímea A holokauszt, mint keresztény szomorújáték, valamint lélektani trauma 2005 Dr Szita Szabolcs holokauszt, kereszténység
Liturgiatörténet B 13 6991 Bagyánszky Jánosné Jóna könyve 2009 Beer Iván Jóna, Jónás, próféta
Kultúratörténet mesterszak B 15 6928 Baksa István Az újbabiloni birodalom végnapjai Dániel könyve alapján 2009 Dr. Rugási Gyula Újbabilon, Dániel, próféták, történelem
Liturgiatörténet B 20 4539 8-44 Balik Béla A görög és a zsidó gondolkodás találkozása Alexandriai Philón műveiben 2006 Babits Antal zsidó és görög filozófia, Alexandriai Philón
Liturgiatörténet B 24 6191 Balogh Albert Alexandriai Philón és a gyógyítók 2008 Babits Antal Alexandriai Philón, filozófia, orvoslás
Judaisztika B 24 6964 Balogh István A dévaványai zsidóság története és megmaradt emlékei (1780-2008) 2009 Szántóné Dr. Balázs Edit Dévaványa, helytörténet
Kultúratörténet mesterszak B 24  8089 Balogh István A magyarországi sírkőkultúra története 2011 Szántóné Dr. Balázs Edit temetők
Liturgiatörténet B 29 8302 Barabás László Zsidók a hadtörténetben Magyarországon 2012 Dr. Róbert Péter magyar hadtörténet, zsidók
Judaisztika B 30 8324 Baranyai Eszter Az ókori fémművesség Mózes öt könyvében 2011 Dr. Gergely Anna fémművesség, ókor
B 31 4466 160-33 Baráth Béla Levente "Földbegyökerezés és égbe fogózás" 2003 Dr. Barcza József református egyház, Baltazár Dezső A doktori értekezés a Debreceni Református Hittudományi Egyetemen készült
Zsidó Vallástudományi Doktori Iskola B 29 6522 Barkó Endre A pedagógia világa az ember és világa kapcsolatrendszerében 2008 pedagógia, neveléstudomány Habilitációs disszertáció
Kultúratörténet mesterszak B 34 8325 Baron Nikolett A rendszerváltozás előtti hazai zsidóság és a magyarság kapcsolata: a holokauszt feldolgozás és a zsidó identitás specifikációi 2012 Szántóné Dr. Balázs Edit történelem, identitás, Kádár-korszak, kárpótlás
Judaisztika alapszak B 34 7471 Baron Nikolett Az én "holokausztom" 2010 Szántóné Dr. Balázs Edit holokauszt, családtörténet, Kemény Miklós
Szociális munkás B 39 4155 88-44 Bartók Ágnes Társadalmi előítéletek az addikciókkal kapcsolatban 2005 Dr. László Klára szociológia, előítélet, drog, deviancia
Kultúratörténet mesterszak B 41 9717 Bátki János Goldziher Ignác az orientalista a tudomány és a vallás között. Munkássága és annak hatása kora zsidóságára 2014 Dr. Haraszti György Goldziher Ignác, orientalizmus
Zsidó közösségszervező-Szociális munkás  B 45 6207 Beke Ildikó A holokauszt hatása az utódokra 2008 Dr. László Klára holokauszt
Művelődéstörténet B 46 6176 Bencze Marianna Jób alakja a zsidó irodalomban 2008 Dr. Lichtmann Tamás Jób könyve, zsidó irodalom
Vallás - Tanárképző kar B 46 5071 Bencze Marianna A Tórai hetiszakaszok tanításának tervezése 1998 Fröhlich Róbert Tóra, tanítás, tanterv
Kultúratörténet mesterszak B 55 9703 Berkes Orsolya Cionizmus Európában a két világháború között 2014 Dr. Fényes Balázs cionizmus, Európa
Liturgiatörténet B 55 8326 Berman Dávid A munkácsi hitközség története és a Spira rabbik dinasztiája 2002 Deutsch Gábor Munkács, helytörténet, Spira rabbik
Liturgiatörténet B 45 6988 Békésy Erika Cedeká 2009 Totha Péter Joél jótékonyság, adakozás
Zsidó közösségszervező-Szociális munkás  B 51 4094 96-44 Bényi Ferenc A változó - és a változtató nő 2003 László Klára nők, egyenjogúság, nőmozgalmak
Liturgiatörténet B 62 8327 Biczó Tamás A szegedi zsidóság múltja, jelene, jövője 2002 Kármán György Szeged, zsidóság, történelem
B 66 5414 Biró Berta Adalékok az IMIT történetéhez 1991 Fülöp Géza IMIT ELTE - Könyvtárszak
Liturgiatörténet B 66 6955 Biró Emilia A Messiás a T'nách és az Újszövetség fényében 2009 Beer Iván Messiás, Újszövetség
Judaisztika B 66 4096 92-66 Biró Judit Zsidó sztereotípiák az irodalomban 2003 Dr. Lichtmann Tamás zsidó irodalom
Judaisztika B 70 4103 90-33 Bóc Sára Zsidók részvétele a francia ellenállásban, zsidók ellenállása Franciaországban 2004 Dr. Róbert Péter zsidó ellenállás, Franciaország, történelem
Zsidó közösségszervező-Szociális munkás  B 70 5266 Bodnár Eszter Visszatérni: de hogyan? Vegyes házasságok zsidó közösségekben 1945 után  2007 Dr. László Klára vegyes házasságok, történelem
Judaisztika B 73 6203 Bognár Zsuzsanna Magyarországi hagyományőrző zsidóság… 2008 Mo., demográfia,hagyományok,1950-70
Liturgiatörténet B 78 4117 91-33 Bor Szilvia A jemenita zsidó közösség a XIX.sz.-ban 2004 Markovics Zsolt Jemen, zsidóság
Judaisztika B 82 6209 Borsányi Schmidt Dániel A breslovi chászid mozgalom és fő rebbéi  2006 Darvas István Breslov, chászid mozgalom, rebbék
Judaisztika B 82 6211 Borsányi Schmidt Eszter A Chabad Lubavics kialakulása és fejlődése 2006 Darvas István a Chabad mozgalom története
Szociális munkás B 84 7630 Bozzai Bence A szenvedélybetegségek, azon belül is a játékfüggőségben szenvedők 2011 Dr. Fórizs Éva szociológia, szenvedélybetegség
Liturgika  B 84 6934 Bozzai Judit Értékek és hagyományok a Benjáminoknál 2009 Totha Péter Joél Benjámin óvoda, zsidó óvodák kialakulása
Kultúratörténet B 85 8328 Böhm Karolina Holokauszt és emlékezet 2011 Dr. Staller Tamás holokauszt
Liturgiatörténet B 87 8329 Bratkóné Juhász Ilona Budai zsinagógák és hívők élete a tegnap és a ma tükrében 2002 Dr. Róbert Péter történelem, budai hitközség, zsinagógák
Liturgiatörténet C 17 4066 118-33 Chikán Zoltán Az elveszett örökség. Zsidó élet Vácott a XXI. sz.-ban 2002 Dr. Staller Tamás Vác, zsidó élet
Zsidó közösségszervező alapszak Cs 50 9706 Cseh Diána Az egri zsidó közösség múltja, jelene és jövőképe 2014 Dr. Szegő Ágnes Eger, zsidóság, történelem
Művelődéstörténet Cs 50 4276 99-44 Cseh Róbert A New Age és az egyetemes vallás problémája 2005 Dr. Popper Péter New Age mozgalom, vallás, asztrológia
Liturgiatörténet Cs 57 4151 98-66 Cser Erzsébet A zsidó liturgiai zene és az izraeli tánczene kapcsolata 2004 Fekete László liturgia, zsidó népzene, ,judaizmus, tánczene
Judaisztika Cs 61 4159 97-33 Csermák Fédra A tatai zsidóság története a kezdetektől a holokausztig 2005 Dr. Haraszti György Tata, helytörténet
Zsidó közösségszervező-Szociális munkás  Cs 63 5271 Cservenák Hajnalka Cionizmus a magyar sajtóban 2007 Dr. Breuer Péter cionizmus
Kultúratörténet Cs 86 6962 Csúriné Szücs Méda A hit és tudás viszonya a XX. századi kvantumfizika néhány (nem csak) zsidó képviselőjénél 2009 Dr. Rugási Gyula tudománytörténet, fizika, matematika
Szociális munkás Cs 86 8981 Csutorka Orsolya Carl Lutz, és az üvegház 2012 Dr. Haraszti György
Művelődéstörténet C 91 4278 101-33 Czár Péter Az európai zsidóság helyzete XII. Piusz pápa korában 2005 Dr Haraszti György zsidókérdés, Európa, emancipáció, XII.Piusz pápa
Művelődéstörténet C 93 5288 Czeglédi Gabriella A holokauszt története Gyöngyösön 2007 Dr. Haraszti György Gyöngyös, zsidóság, holokauszt
Zsidó Vallástudományi Doktori Iskola D 11 4811 Dadon Kotel Inter-religious and Comparative study on  the thirteen principles of the Jewish belief by Maimonides 2006 Dr. Schőner Alfréd vallások, Maimonides, 13 hittétel PH.D. Disszertáció
Művelődéstörténet D 16 5290 Damásdi Anna Felekezeti oktatás Magyarországon 2007 Dr. Haraszti György oktatás, nevelés, zsidó oktatás
Kultúratörténet mesterszak D 17 6930 Dan Daniel Pedagógia és judaizmus-tradíció és modernitás 2009 Dr. Staller Tamás zsidó pedagógia
Rabbiképző szak D 27 5062 Darvas István A Szentély emlékezete 2005 Dr. Schőner Alfréd Jeruzsálem, Szentély
Rabbiképző szak D 27 5072 Darvas /Ariel/ István "Liqrut Shabbat lechu venecha…" 2005
Felekezeti szociális munkás alapszak D 29 Dárdai Júlia Edit Az időskorúak, a holokauszt túlélőinek gondozási problémái és ezek megoldásának lehetőségei 2015 Dr. Talyigás Katalin szociális munka, idősgondozás, holokauszt túlélők CD
Szociális munkás D 34 8982 Deák Miklós A gyermekvédelem sajátos problémái, Az állami gondozásban felnőtté vált és a hátrányos helyzetű szülők nevelési stílusának egybevetése 2012 Dr. Fórizs Éva szociális munka, gyermekvédelem
Liturgiatörténet D 37 4528 72-33 Deckner Tamás Betekintés a zsidók és keresztények kapcsolatába a középkori Spanyolországban 2006 Pári Mirella Spanyolország, zsidók, keresztények, kapcsolatok
Szociális munkás D 46 3431 116-44 Demény Gergő Az időskorúak helyzete Magyarországon 2001-ben 2004 Dr. Fischer Miklós időskor - elemzés
Liturgiatörténet D 63 4118 111-44 Dickmann Sándor A betérés komplex elemzése 2004 Deutsch Gábor zsidó vallás, betérés
Liturgiatörténet D 74 7476 Dóczi Barbara Chana Zsidó ellenesség 1945-1946 2010 Dr. Róbert Péter antiszemitizmus, Magyarország, történelem
Zsidó közösségszervező alapszak D 74 7177 Dóczy Marinella Gitta Siketek és hallássérültek helyzete Magyarországon és a velük történő foglalkozás a zsidó közösségben 2009 Salamon Zoltánné Dr. Magyarország, fogyatékkal élők
Judaisztika D 76 7470 Dolezsál Nóra A farkasréti zsidó temető "A" parcellájában nyugvókról 2010 Szántóné Dr. Balázs Edit zsidóság, temetkezési szokások, szabályok
Kultúratörténet mesterszak D 76 8332 Dolezsál Nóra A farkasréti zsidó temető "B" parcellájában nyugvókról 2012 Szántóné Dr. Balázs Edit zsidóság, temetkezési szokások, szabályok
Liturgiatörténet D 83 4102 115-66 Dombovári Attila Ernest Bloch. A huszadik század legkitűnőbb zsidó dallamú komponistája 2004 Fekete László zenetörténet, blochi életút
Judaisztika D 84 4092 102-44 Dominus Anna A 2002/2003-as színházi évadban előadott zsidó témájú színházi darabok hasznosítása a judaisztika oktatás szolgálatában 2003 Sommer László művészet, nevelés, judaisztika, oktatás
Liturgiatörténet D 84 4499 20-66 Dóra Orsolya A magyar zsidók művelődéstörténete a 19-20.században 2006 Borsányi-Schmidt Ferenc művelődéstörténet
Művelődéstörténet D 94 4467 117-33 Dulai Roland A Holocaust cigány áldozatai 2005 Dr. Szita Szabolcs cigányság, holokauszt
Liturgika E 19 8976 Egei Március Mózes népe a Bükk kapujában. Bélapátfalva, egy észak-magyarországi kisváros zsidósága 2013 Szántóné Dr. Balázs Edit zsidóság, Bélapátfalva, helytörténet
Szociális munkás E 22 7174 Egri Éva Alíz Visszatekintés a magyarországi, valamint a sümegi zsidó szociális életre, különös tekintettel a vészkorszak előtti időszakra 2009 Dr. Schőner Alfréd Sümeg, helytörténet
Zsidó felekezeti szociális munkás szak E 36 Elek János Szociális munkás szerepe a szenvedélybeteg ellátásban 2015 Dr. Fórizs Éva szociális munka, szenvedélybetegek CD
nem szerepel szak megjelölés a dolgozaton! E 40 4087 113-22 Eliás Viktor A budapesti zsidóság hitélete 1990-95 között az újságok tükrében 2003 Halmos Sándor budapesti zsidóság, hitélet
Judaisztika E 54 4116 114-22 Endrődi Balázs A felkentség fogalma a Tórában és a proféták egyes könyveiben 2004 Lukács János isteni küldetés, Tóra, Próféták könyvei
Zsidó közösségszervező-Szociális munkás  E 80 6181 Erdős Mária A mozgás és táncterápia elmélete és gyakorlata 2008 Keményné Dr. Pálffy Katalin szociális munka
Művelődéstörténet E 89 4537 Erőssné Nacsa Olga Terézia Emlékmű és vádirat-Isaac Bashevis Singer egyedülálló jelentősége a világiradalomban 2006 Dr. Lichtmann Tamás művelődéstörténet, Isaac Singer, világirodalom
F 10 3129 Fábián Andrea Két dolgozat az Országos Rabbiképző Intézet Könyvtáráról 1993 Dr. Nagy László Készült az OSZK Könyvtártudományi és Módszertani Központjában
Liturgiatörténet F 10 6215 !!! Fábián Réka A Tízparancsolatról 2008 Babits Antal tízparancsolat, a zsidóság törvényei
Művelődéstörténet F 16 6217 Falusiné Haraszti Zsuzsanna Bernard Malamud írásművészete 2008 Dr. Lichtmann Tamás művelődéstörténet, amerikai zsidó irodalom
Művelődéstörténet F 19 4069 Faragó Vera A frankfurti iskola. Gyökerek - a fasizmussal való szembenézés 2003 Kiss Endre művelődéstörténet, tudásszociológia
Liturgiatörténet F 20 5281 Farkas Lajosné Izsák, a második ősatya 2007 Beer Iván ókor, Izsák, Midrás
Liturgiatörténet F 27 4534 37-22 Farkas Tibor Attila A három zarándokünnep a halacha tükrében 2006 Pári Mirella zarándokünnepek, pészah, sávuot, szukkot
Zsidó közösségszervező alapszak F 30 7170 37-22 Fazekas Orsolya Klasszikus és alternatív csoportterápiák a szenvedélybetegség kezelésében 2009 Dr. Fischer Miklós szenvedélybetegségek, terápiák
Zsidó közösségszervező-Szociális munkás  F 34 6877 Fehérné Bodrics Erika Fenn és lenn, túlélés és újrakezdés a zsidóság életében 2009 Szántóné Dr. Balázs Edit zsidóság története, holokauszt
Művelődéstörténet  F 38 6979 Fekete László Műalkotások a héber betű igézetében 2009 Dr. Schőner Alfréd, Dr. Lichtmann Tamás művelődéstörténet, zeneművészet, héber-jiddis nyelvhasználat
Zsidó közösségszervező-Szociális munkás  F 39 4165 84-44 Fekete Orsolya Kísérlet a nonprofit szervezetek felmérésére a társadalmi igazságosság index segítségével 2005 Dr. Hegyesi Gábor szociális munka, nonprofit szervezetek, kutatási jelentés
Zsidó Vallástudományi Doktori Iskola F 46 7779/I-II Fényes Balázs A  Concise Chronology of Biblical History 2008 Dr. Haraszti György történelmi kronológia Doktori értekezés
Tanárképző kar F 46 5052 Fenyő Ágnes Dr. Kálmán Ödön élete és munkássága 1998 Dr. Schmideg József életrajz, Kálmán Ödön, Kőbánya
Zsidó Vallástudományi Doktori Iskola F 48 8893 Dr. Fenyves Katalin Zsidó polgáriasodás a 19-20. század fordulójának Magyarországán: a nyelvhasználat és nők helyzetének alakulása 2012 Habilitációs értekezés
Zsidó közösségszervező alapszak F 49 9712 Ferenczi Dezsőné A felvilágosult abszolutizmus hatása a magyarországi zsidóságra 2014 Zima András zsidóság, történelem, II. József
Liturgiatörténet F 49 4526 Diss 43-22 Ferenczi Eszter A Dohány utcai zsinagóga és az orgona 2006 Kármán György A Dohány utcai zsinagóga, zenetörténet
Zsidó közösségszervező alapszak F 51 9707 Ferenczi Zita Az Izraeli Kulturális Intézet közösségformáló szerepe Budapesten 2014 Dr. Róbert Péter
Rabbihelyettes alapszak F 58 10055 Fináli Gábor Rabbi Mose ben Náchmán élete és munkássága egy kihívásokkal teli évszázadban 2014 Darvas István
csak dolgozat! F 58 5432 Finta Szilvia A legnagyobb parancsolat. A "Smá Jiszráél" jelentősége a zsidóságban és a korai kereszténységben 2002 zsidó vallás
Művelődéstörténet F 58 4062 104-44 Finta Szilvia Teokrácia, utópia vagy nemzetállam? - Herzl Tivadar államelméleti koncepciójának vizsgálata 2002 Dr. Staller Tamás Theodor Herzl, zsidó állam, ősújország
Zsidó Vallástudományi Doktori Iskola F 58 8306 Finta Szilvia Binján Áv 2011 Dr. Domán István rabbinikus írásmagyarázat Doktori értekezés
Szociális munkás F 60 4160 112-44 Fischer Gábor A kisebbség és másság kezelése a VIII.kerületben 2005 szociális munka, előítéletek
Liturgiatörténet F 63 4084 103-22!!!! Flaskár Melinda Fejezetek az óbecsei zsidóság hitéletéből, kultúrájából, gazdasági és társadalmi tevékenységéből 2003 Dr. Püspöki Nagy Péter óbecsei zsidóság, hitélet, kultúra, gazdaság
Szociális munkás F 63 4112 105-44 Flaskár Melinda Pest megyei átmeneti otthonban lakó, családban élő egyének hajléktalanná válásának okai 2004 Dr. Mányai Judit szociális munka, hajléktalanság
Művelődéstörténet F 63 6938 Flaskár Melinda Dr.Kecskeméti Ármin történeti és irodalomtörténeti munkássága 2009 Dr. Lichtmann Tamás életrajz, irodalomtörténet
Szociális munkás F 64 5270 Flór Péter Az Aranyvonat története és hatása a Holocaust utáni támogatások kontextusában 2007 Háberman Zoltán aranyvonat, kárpótlás, Claims Conference
Liturgiatörténet F 69 4544 Fohn György A zsidó anya és apa kötelességei a gyermekük vallási nevelésében 2006 Halmos Sándor család, vallási nevelés
Liturgika F 69 7477 Fok Balázs A tinnyei zsidó temető 2010 Sommer László helytörténet, zsidóság
Judaisztika F 87 4483 24-22 Főző Péter Nevek és sorsok a Szentírásban 2004 etimológia
Judaisztika F 92 4101 83-66 Freund Gabriella Kiss József, a költő 2004 Dr. Lichtmann Tamás életrajz, magyar irodalom
Judaisztika F 93 4108 107-33 Fried Gergely Dávid, az államalapító 2004 Dr. Borsányi-Schmidt Ferenc ókori Izrael, Dávid
Liturgika F 93 8334 Fried László Ede A Goldmark kórus 2011 Fekete László zene, Ádám Emil, életút, kórus
Kultúratörténet F 93 7472 Dr.Friedmanné Bazsó Hajnalka A kairói zsidó közösség sorsa a 20.század elejétől napjainkig 2010 Kárpáti Judit kairói zsidó közösség, származás, kultúra
Művelődéstörténet F 93 6218 Friedmann Sándor Emlékezés-emlékművek. Emlékművek-zsidó esztétika 2008 Dr. Schőner Alfréd művészet, esztétika
Liturgiatörténet F 94 4173 86-22 Fröhlich Erika Az Alefbész, mint írásbeliség 2005 Dr. Schőner Alfréd grafológia, írástörténet
Művelődéstörténet F 94 5280 Fröhlich Erika Rendszerváltó zsidóság 2007 Dr. Staller Tamás történelem, szociológia, rendszerváltás
Judaisztika alapszak F 95 8975 Fuchs Vera Zsidó élet a Kádár-rendszerben - tanulmány az oral history módszerével 2013 Zima András zsidóság, Kádár-korszak
Művelődéstörténet F 96 6935 Fülöp Nóra "A héber könyv és könyvnyomtatás története a XVIII.századig" 2009 Fényes Balázs könyvtörténet, héber könyv története
Liturgiatörténet F 96 4280 161-33 Fülöp Péter A magyar zsidóság története a XIX. században - szerepük a gazdasági, kulturális és politikai életben  2005 Róbert Péter magyar zsidóság, történelem
Szociális munkás G 21 6195 Galotti Judit A hátrányos helyzetű gyerekek iskolai oktatása, szociális munka az iskolában 2008 Várkonyi Ágnes szociális munka
Zsidó Vallástudományi Doktori Iskola G 21 6519 Dr.Gábor György A történelem emlékezete - a "hetvenes" háború hermeneutikája 2008 ókor, történelem Habilitációs értekezés
Zsidó Vallástudományi Doktori Iskola G 21 4547 63-44 Gábor György Fejezetek az antik és középkori metafizikai antijudaizmus történetéből 2005 bibliatudomány, antijudaizmus PH.D. Disszertáció
Liturgiatörténet G 21 8336 Gábor Zoltán A debreceni zsidó hitközség imádkozási szokásai a XX. század végén és a XXI. század elején  2002 Halmos Sándor helyismeret, Debrecen, néprajz
Judaisztika G 21 6921 Gábor Zsuzsa Informális oktatás 2009 Fritz Zsuzsanna oktatás, tanítási módok
Judaisztika G 15 4076 85-44 Gábriel Anna A túlélők öröksége, avagy a holocaust után születettek traumái 2003 Ungárné Dr. Komoly Judit holokauszt, pszichológia
Zsidó közösségszervező alapszak G 16 8337 Gádorné Wéber Ágnes Emese A kóser konyha közösségszervező ereje, a kóser konyha szervezése 2011 Dr. Schőner Alfrédné kóser konyha
Liturgiatörténet G 17 8338 Gál Andrásné dr. Fórizs Éva A zsidó identitás és a pszichoterápiás munka 2002 Dr. Staller Tamás zsidó identitás, pszichoterápia
Felekezeti szociális munkás alapszak G 18 Gál Lajosné  Intézménytelenítés-Deinstitutionalisation-Értelmi fogyatékos intézetek vonatkozásában 2015 Dr. Háberman Zoltán szociális munka, értelmi fogyatékosság CD
Kántor és liturgia szak G 23 8335 Gara István Zsidó ünnepek Magyarországon és zenei liturgiái 2002 Klein Ervin zsidó ünnepek, liturgiák
Felekezeti szociális munkás alapszak G 26 Gárdos Judit A fogyatékkal élők sportolásának pozitív hatásai 2015 Dr. Háberman Zoltán szociális munka, fogyatékkal élők, sport
Művelődéstörténet G 32 4271 109-33 Gärtner Mózes Gyöngyi Seltmann Lajos hódmezővásárhelyi talmudtudós, főrabbi, a hitközség szolgálatában 2005 Dr. Borsányi-Schmidt Ferenc Seltmann Lajos, Hódmezővásárhely, rabbi, helytörténet
Szociális munkás G 41 8844 Gergely Zoltánné Jótékonyság a zsidó vallásban 2011 Dr. Balázs Edit cedeká
Szociális munkás G 42 4143 81-44 Gerő Dániel Az alkoholizmus kialakulásának lehetséges okai 2004 Keményné Dr. Pálffy Katalin alkoholizmus
Művelődéstörténet G 43 6963 Gerő Szandra A fasori gimnáziumtól a Nobel-díjig, zsidók a tudományban 2009 Babits Antal oktatás, tudomány, zsidó tudósok
Szociális munkás G 43 4162 Gerstl Odette Izraelben élő arab kisebbség szociális helyzete 2005 Fischer Miklós Izrael, arabok
Felekezeti szociális munkás alapszak G 47 Glatz Judit A művészetterápia, mint alternativ módszer az idősgondozásban, különös tekintettel a zeneművészetre 2015 Dr. Peremiczky Szilvia szociális munka, idősgondozás, művészetterápia CD
Liturgiatörténet G 47 4178 82-22 Glässer Norbert A magyarországi cádikokhoz folytatott zarándoklatok történeti és recens vonatkozásai 2005 Oláh János cádikok, rabbik, zarándoklat, zsidó néprajz
a Doktori Iskola felvételijéhez készült dolgozat G 47 5428 Glässer Norbert Virtuális közösségszerveződés és rítus kapcsolata 2005 chászidok, vallási néprajz  
Zsidó Vallástudományi Doktori Iskola G 47 8891 Glässer Norbert Találkozás a szent igazzal. A magyar nyelvű orthodox zsidó sajtó cádik-képe 1891-1944 2012 Dr. Domán István, Dr. Voigt Vilmos vallási néprajz PH.D. Disszertáció
Kultúratörténet mesterszak G 50 8970 Golan Mose A budapesti zsidóság deportálásának felfüggesztése 1944 nyarán a Horthy-Kállay korszak tükrében 2013 Dr. Haraszti György zsidóság, deportálás felfüggesztése, Horthy-Kállay korszak
Liturgiatörténet G 50 7478 Golyán Attila A Kozma utcai zsidó temető 2010 Sommer László Kozma utcai zsidó temető
Liturgiatörténet G 52 4493 15-33 Gordon Gábor "Az Élet Menete" emlékprogram 2006 Verő Tamás Élet Menete, emlékezés, holokauszt
Felekezeti szociális munkás alapszak G 54 Gosztonyi Ágnes Lakásínség és hajléktalanság 2015 szociális munka, állami lakáspolitika, hajléktalanság CD
Liturgiatörténet G 68 8342 Grósz Gábor A Biblia jelentősége 2002 Schönberger András bibliatudomány
Zsidó Vallástudományi Doktori Iskola G 69 3695 148-22 Grüll Tibor Zsidó epigráfiai kultúra a késő-római korban: zsinagóga-feliratok 2003 ókori zsidó történelem, feliratok Habilitációs értekezés
Kultúratörténet mesterszak G 70 8967 Guba Ildikó "Hiúság, hazaszeretet és a gyár imádata". Buday Goldberger Leó portréja 2013 Dr. Haraszti György
Művelődéstörténet G 73 6944 Gulyás Zsuzsanna Túlélők visszaemlékezései 2009 Szántóné Dr. Balázs Edit holokauszt, visszaemlékezések
Művelődéstörténet G 91 4057 87-44 György Zsuzsanna Sigmund Freud és a 20. századi filozófia 2002 Dr. Staller Tamás Sigmund Freud, filozófia
Szociális munkás H 10 5411 Háberman Zoltán Zsidó közösségi munka 2001 Dr. Vercseg Ilona közösségi munka
Zsidó Vallástudományi Doktori Iskola H 10 8892 Háberman Zoltán Cedaka és társadalometika 2012 Dr. Staller Tamás PH.D. Disszertáció
Zsidó Vallástudományi Doktori Iskola H 10 5960 Hack Márta Stílus és verselés Salamon Példabeszédeiben. A héber másál műfaja és szerkezete 2007 Dr. Rugási Gyula bibliatudomány, nyelvészet PH.D. Disszertáció
Liturgiatörténeti előadói szak H 24 10054 Halmi Beáta Zsidó temetkezési szokások a székesfehérvári zsidó temető múltjában és jelenében 2002 Deutsch Gábor zsidó temetkezés, Székesfehérvár, helytörténet
Művelődéstörténet  H 24 6172 Halmi Beáta A Gólem legendájának parafrázisa és művelődéstörténeti előfordulásai 2008 Dr. Domán István Gólem, zsidó művelődéstörténet
Zsidó Vallástudományi Doktori Iskola H 30 3946 147-33 Haraszti György Az égő titok - az "auschwitzi jegyzőkönyvekről" 60 év elteltével 2005 holokauszt Habilitációs értekezés
Zsidó Vallástudományi Doktori Iskola H 30 3471 136-33 Haraszti György A magyarországi zsidóság rövid története a kezdetektől, az ortodoxia és a neológia szétválásáig 2004 magyar zsidóság, történelem PH.D. Disszertáció
Szociális munkás H 46 5269 Hazai Rita Bábel tornya, avagy kommunikáció a szociális munkában 2007 Kertész Erzsébet kommunikáció, szociális munka
Művelődéstörténet H 43 6918 Havas Péter Az újkeresztények kultúrszociológiai és vallástörténeti dimenziói a brazíliai társadalomban 2009 Dr. Borsányi-Schmidt Ferenc Brazília, széfárdok, kikeresztelkedés
Zsidó közösségszervező alapszak H 54 8345 Heil Ingrid Munkahelyi közösségek (kiscsoportok) rejtett kapcsolatrendszere 2011 Ungárné Dr. Komoly Judit szociológia
Felekezeti szociális munkás alapszak H 54 Heil Ingrid "Az élet értékét nem a tartama, hanem a tartalma adja!" - Stephen Samuel Wise 2015 szociális munka, családterápia CD
Pedagógium H 65 4049 Heuduska Zsófia Háború és béke a nemzetközi kapcsolatokban 2000 Dr. Tucker Tamás Közel-Kelet, hadtörténet
Liturgiatörténet H 71 8344 Dr. Hittig Beatrix Max Nordau filozófiája, etikája és kapcsolata a cionizmussal 2002 Dr. Staller Tamás Nordau, filozófia, etika, cionizmus
Szociális munkás H 73 4141 34-44 Hoffmann Dániel A fővárosi TEGYESZ szerepe a Budapesten családból kiemelt gyermekek elhelyezésében 2004 B. Aczél Anna szociológia, gyermekvédelem
Szociális munkás H 81 6878 Horák Judit Az állami gondoskodás története, szemlélete, változásai. A gondozottak sorsának utókövetése 2009 Ungárné Dr. Komoly Judit szociológia, gyermekvédelem
Művelődéstörténet H 84 7465 Horváth Attila Eitan A bor szerepe a zsidó tradícióban 2010 Szántóné Dr. Balázs Edit zsidó étkezési szokások, bor
Liturgiatörténet H 86 4177 33-33 Horváth Eszter Zsidó vérvádak tegnap és ma 2005 Dr. Róbert Péter vérvád
Bölcsészdoktori disszertáció H 88 4462 Horváth Judit A magyar egyiptológia története 1980 egyiptológia Doktori értekezés
Szociális munkás H 89 9115 Horváth Krisztina A halál meghívása (Szakirodalmi áttekintés az öngyilkosságról) 2013 Dr. László Klára deviancia, öngyilkosság 
Zsidó közösségszervező alapszak H 91 9711 Horváthné Nagy Ágnes Zsidó emlékhelyek közösségeket formáló (szervező) hatása a világban 2014 Dr. Nádor Éva zsidó emlékhelyek, múzeumok, közösségformálás
H 91 Horváth Péter - Szép Gábor A szombathelyi neológ izraelita temető A parcellájának monografikus feldolgozása 1999 Szántó Imréné Dr. helytörténet, Szombathely, temető A szakdolgozat a Szombathelyi Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskolán készült
Liturgiatörténet H 92 6194 Horváth Zoltán Gy. Rafael Az erdélyi zsidóság szellemi útvonala 2008 Babits Antal Erdély, zsidóság, történelem
Liturgiatörténet H 92 7482 Horváth Zoltán Gy. Rafael A Magyarországon kiadott imakönyvek annotált bibliográfiája és fordítások összevetése 2010 Deutsch Gábor bibliográfia, imakönyvek
Művelődéstörténet H 93 4546 1-66 Hrotkó Larissza A társadalmi folyamatok hatása a 20. század eleji diaszpórai zsidó irodalomra (Pap Károly és Zeev Jabotinsky regényei alapján) 2006 Dr. Lichtmann Tamás zsidó irodalomtörténet, Pap Károly, Jabotinsky
Zsidó Vallástudományi Doktori Iskola H 93 Hrotkó Larissza A zsidó nők és férfiak 18. századvégi-19. század eleji letelepedése Pesten különös tekintettel a zsidó nők helyzetére 2012 Dr. Lichtmann Tamás pesti zsidóság, zsidó nőkutatás  Doktori disszertáció
Zsidó felekezeti szociális munkás szak H 95 Huller Alíz Ki véd meg? - Gyermekbántalmazás 2014 Aczél Anna szociális munka, gyermekbántalmazás CD
Művelődéstörténet I 97 4279 32-22 Iványi Gábor Zsidó-keresztény dialógus és a tarszoszi farizeus 2005 Dr. Staller Tamás, Dr. Gábor György kereszténység, párbeszéd
I 97 8427 Iványi Gábor - Szabó Ildikó  A római levél némely szöveghelye értelmezői megközelítésének némely teológiai  illetve történeti megközelítése 2004 Dr. Bognár László keresztény teológia, Pál apostol A szakdolgozat a Wesley János Lelkészképző Főiskolán készült
Liturgiatörténet J 17 7483 Jakal Zoltán György Temetők: híres személyiségek síremlékei a Kozma utcai temetőben 2010 Radnóti Zoltán Kozma utcai zsidó temető, zsidó hírességek
Művelődéstörténet J 47 4071 106-66 Jankovics Ildikó A magyar kabaré története 2003 színháztörténet
Szociális munkás K 11 7172 Kádi Nikolett A házi gondozás Magyarországon a holokauszt-túlélők körében 2009 Dr. Salamon Zoltánné szociális gondoskodás, holokauszt
Művelődéstörténet K 11 4063 31-22 Kajcsos Ernő Ótestamentumi bibliamagyarázatok és kritikák 2002 Dr. Staller Tamás, Dr. Borsányi Schmidt Ferenc bibliatudomány
Liturgiatörténet K 11 4152 30-22 Kajcsos Ernő Az imák történeti és vallástörténeti megközelítése 2004 Dr. Staller Tamás ima
Zsidó közösségszervező alapszak K 12 8300 Kalányos Mónika Emberség és előítélet - vagonkiállítás múzeumpedagógiai projekt 2012 Dr. Peremiczky Szilvia holokauszt, pedagógia
Zsidó közösségszervező alapszak K 13 8971 Kalocsai Imre Zsidó emlékek Vácon, a közösség újraalakítása 2013 Sommer László Helytörténet, Vác
Kultúratörténet K 13 5682 Kálmán Tímea A Bibliában fellelhető orvostudomány 2005 Dr. Gábor György bibliatudomány, orvoslás
Judaisztika K 14 4485 25-33 Kamarás Dániel A XIX. század fordulója a zsidó polgárság kialakulása tükrében Budapesten 2006 Borsányi-Schmidt Ferenc történelem, budapesti zsidóság, polgárság
Liturgiatörténet K 17 4540 7-33 Karbusiczky Attila Holocaust Magyarországon 2006 Pári Mirella holokauszt
Liturgiatörténet K 18 8346 Kardos László Zugló zsidó intézményei régen és ma 2002 Deutsch Gábor Zugló, helytörténet
Liturgiatörténet K 22 5239 Kárpát Tamás A törvény eszméje. Nagyító alatt a Tízparancsolat, a szombat 2007 Babits Antal bibliatudomány
Művelődéstörténet K 22 4274 28-44 Kárpáti Ildikó A gondolkodás három napja - filozófia bibliai történetek ürügyén 2005 Dr. Staller Tamás, Dr. Gábor György filozófia, bibliatudomány
Zsidó Vallástudományi Doktori Iskola K 22 Kárpáti Ildikó "Ilyenek voltunk" - A zsidó identitástudat ábrázolásának kultúraszociológiai olvasata az amerikai játékfilmekben - 2014 Dr. Kiss Endre, Dr. Uhrmann Iván zsidó identitás, amerikai játékfilmek PH.D. Disszertáció
Zsidó Vallástudományi Doktori Iskola K 22 8347 Kárpáti Judit A zsidó-arab koegzisztencia kultúrszociológiai és vallástörténeti dimenziói 2009 Dr. Staller Tamás zsidó-arab együttélés története Doktori értekezés
Liturgika K 26 9710 Katona Krisztián A Tóra és a Talmud eszméinek értekezése 2014 Dr. Róna Tamás Tóra, Talmud
Liturgiatörténet K 28 4530 42-22 Kaufman Zsuzsanna "Tégy engem, mint pecsétet a szívedre…" (Énekek éneke, Zarándok ünnepek a Törvények és a művészetek egységében) 2006 Deutsch Gábor, Kármán György ünnepek, művészet
Művelődéstörténet K 30 4072 27-44 Kékesi Zsolt Dialógus az értelemmel 2003 Dr.Staller Tamás vallásfilozófia
Kultúratörténet mesterszak K 31 8968 Kelemen Krisztián A magyar zsidóság politikai küzdelmei a 19. század végéig. Különös tekintettel a reformkorra  2013 Dr. Kiss Endre reformkor, zsidóság
Rabbihelyettes alapszak K 33 9722 Kellermann Itzhak Zsidó hitélet a dél-magyarországi régió két nagy városában a XXI. század kezdetén Szegeden és Hódmezővásárhelyen 2011 Dr. Marjanucz László Szeged, Hódmezővásárhely, zsidó élet
Kántorképző szak K 38 8964 dr. Kerekes Béla "Vasvári saga". A Sasz-Chevra zsinagóga élete és liturgiája az 1980-as években  2013 Dr. Domán István közösségi élet, liturgia
Judaisztika K 43 5264 Keserű Petra Jáel Tradíció és modernitás. Az utóbbi évek vallásjogi problémái megtörtént esetek alapján: A zsidó gyász 2007 Radnóti Zoltán vallásjog, gyász
K 51 5250 Kis J. Ervin Az arab országok és Izrael légierői, repülő és légvédelmi csapatainak helye, szerepe, fejlődése a helyi háborúk tükrében 2006 Dr. Lükő Dénes arab-izraeli háborúk Doktori (PhD) értekezés, a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetemen készült
Liturgiatörténet K 52 5282 Kiss Ágota Az antiszemitizmustól a holokausztig - pszichológiai hatása a túlélőkre 2007 Babits Antal antiszemitizmus, holokauszt
Művelődéstörténet K 52 6178/1-2-3 3 db. Dr. Kiss Erika A halottak tisztelete: Elmélkedések zsidó temetőkről 2008 temetők, temetési szokások
Zsidó Vallástudományi Doktori Iskola K 52 Dr. Kiss Erika Márta Erdély zsidó közösségei a kezdetektől napjainkig a temetők tükrében 2014 Dr. Kiss Endre, Dr. Gábor György Erdély, zsidóság, temetők PH.D. Disszertáció
Szociális munkás K 52 8845 Kiss Eszter Zsidó árvaházak a II. világháború után 2011 Szántóné Dr. Balázs Edit zsidó vallás, árvák
Liturgika K 54 8977 Kiss Judit Blau Lajos irodalmi munkássága különös tekintettel a zsidó misztikára, "Das altjüdische zauberwesen" ("az ózsidó bűvészet") című monográfiájának tükrében 2013 Dr. Kárpáti Judit zsidó misztika, Blau Lajos, irodalom
pályázati munka K 52 5048 Dr. Kivovics Péter A kásrut szerepe az ókori zsidóság életében és a XXI. században 2002 kásrut, ókori zsidó történelem, étkezési szokások, életvitel
Liturgiatörténet K 52 4174 Dr. Kivovics Péter A kásrut értelmezése napjainkban 2005 Dr. Schőner Alfréd kásrut, étkezési szokások, életvitel
nem szerepel szak megjelölés a dolgozaton! K 56 Klavanszkij Anatolij Oroszországi zsidóság története 2002 Dr. Róbert Péter diaszpóra, történelem, Oroszország
Zsidó Vallástudományi Doktori Iskola K 62 8880 Dr. Kocsisné Dr. Farkas Claudia "A zsidó iskola: fénysugár" Irányok és zsidóellenesség a fasiszta Olaszország oktatáspolitikájában 2013 antiszemitizmus Habilitációs értekezés
Liturgiatörténet K 63 4168 54-22 Kollányi Irén Kóserság kezdőknek 2005 Deutsch Gábor kóser konyha, zsidó étkezési szokások
Művelődéstörténet K 63 6974 Kollányi Irén A budai zsidókapu: Az első zsidó közösség Budán a XIII-XV. században 2009 Szántóné Dr. Balázs Edit magyar zsidóság, történelem, Buda, középkor
Szociális munkás K 64 4156 53-44 Kolos Judit Pillanatkép 2004: A budapesti gyermekjóléti szolgálatok szociológiai leírása (A XI. kerületi gyermekjóléti szolgálat) 2005 László Klára szociális munka, gyermekvédelem
Szociális munkás K 66 4144 52-44 Komáromi Tímea A fogyatékos emberek életminőségének javítása a zsidó hitközségek és egyéb szervezetek által, elsősorban az értelmi sérültek otthonában 2004 Salamon Zoltánné Dr. szociális munka, fogyatékosság, zsidóság
K 69 5070 Koppel Katalin Zsidó kegytárgyak az askenázi és a szefárdi közösségekben 1996 Ábrahám Velvárt kegytárgyak
Művelődéstörténet K 72 4095 50-44 Kósa György A zsidó vicc 2003 Dr. Lichtmann Tamás zsidó humor
Szociális munkás K 72 4079 48-33 Kósa Judit A "Párbeszéd a Toleranciáért" projekt története 2003 Dr. Talyigás Katalin pszichológia, holokauszt, párbeszéd
Zsidó közösségszervező alapszak K 73 9705 Kostya Rita Közösségszervezés a Megálló Csoport Alapítványnál 2014 Keményné Dr. Pálffy Katalin terápiás közösség, közösségszervezés, Megálló Csoport Alapítvány 
Szociális munkás K 74 4358 51-44 Kosztopuloszné Weil Júlia A szociális munkás szerepe, feladata és fontossága az iskolában 2005 Keményné Dr. Pálffy Katalin szociális munka, iskola
Liturgiatörténet K 76 5276 Kovács Ágnes Zsidó identitás a XX-XXI. században. Zsidó identitás Magyarországon 2007 Dr. Lukács János identitás
Kultúratörténet + Judaisztika K 76 6911 Kovács Ágnes Választás vagy stigma. A zsidó identitás kérdései 2009 Dr. Lukács János szociálpszichológia, identitás
Szociális munkás K 78 9116 Kovács Istvánné Minden út haza vezet? Veszélyeztetett gyerekek 2013 Dr. László Klára szociális munka, gyermekvédelem
K 81 9513 Kovács Vanda "…az Örökkévaló adta, s az Örökkévaló elvette…" A zalaegerszegi izraelita temető  2008 Szántóné Dr. Balázs Edit helytörténet, Zalaegerszeg, zsidó temető A szakdolgozat a Nyugat-Magyarországi Egyetem, Történelem szakán készült
Liturgiatörténet K 81 6958 Kovács Zoltánné A zsidó azonosságtudat vizsgálata, fejlesztésének lehetőségei óvodáskorban 2009 Ungárné Dr. Komoly Judit szociológia, óvodai nevelés
K 86 4068 49-33 Kozma Ferencné A debreceni zsidóság helyzete a 2. világháború után  2002 Ozsváth Sándor Debrecen, helytörténet A szakdolgozat a Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskolán készült, Debrecenben
Kántorképző szak K 86 9659 Kozma György Szóbeli hagyomány a biblia-olvasási dallam tanítására 2014
Művelődéstörténet K 86 4061 47-33 Kőnigné Pénzes Edit Egy vita előzményei: zsidókérdés 1917-ben 2002 Dr. Kiss Endre zsidókérdés, vita
Judaisztika alapszak K 91 9716 Kőszegi Judit A cionista szervezetek háború alatti mentőmunkája Magyarországon és a háború utáni működésük 1949-ig 2014 Szántóné Dr. Balázs Edit cionizmus, embermentés, ellenállás
Liturgiatörténet K 91 4533 35-22 Kőszegi Nóra Orvoslás a Bibliában, őskor és ókor 2006 Borsányi-Schmidt Ferenc bibliatudomány, orvoslás
Szociális munkás K 91 4154 62-44 Kövesi Mariann Aktív korúak álláskereső tréningje és klubja a VIII. kerületi családsegítő szolgálatnál 2005 Ungárné Dr. Komoly Judit szociális munka, álláskeresés
Liturgiatörténet K 94 4492 18-33 Krausz István Baja zsidó múltja a Soá végéig 2006 Pári Mirella helytörténet, Baja, holokauszt
Liturgiatörténet K 94 4525 3-66 Krauszné Flórián Éva Angster orgona. Pécsi kántorok 2006 Kármán György Pécs, helytörténet, kántorok
Liturgiatörténet K 94 7484 Kriskó Péter Hit és tudás szintézise 2010 Babits Antal vallásfilozófia, Maimonidész
Művelődéstörténet K 98 4273 61-66 Kunstár Csaba Holokauszt a magyar irodalomban 2005 Dr. Lichtmann Tamás irodalomtörténet, holokauszt
Zsidó közösségszervező alapszak L 13 6189 Ladányiné Juhász Annamária Bolygó zsidók 2008 Háberman Zoltán szociális munka, szegénygondozás
nem szerepel szak megjelölés a dolgozaton! L 16 6167 Lakatos Ilona Zsidó emlékek Makón 2008 Szántóné Dr. Balázs Edit helytörténet, Makó
Szociális munkás L 25 4158 Lantai Linda A zsidó fiatalok szociális érzékenysége napjainkban a zsidóság hagyományainak tükrében 2005 Fritz Zsuzsanna szociális munka, fiatalok, empátia
Kultúratörténet mesterszak L 27 8969 Dr. Lányi Beatrix Gazdasági lehetőségek a dualizmus kori Magyarországon, Jánosi Engel Adolf életművének tükrében 2012 Szántóné Dr. Balázs Edit dualizmus, Magyarország, Jánosi Engel Adolf
Liturgiatörténet L 28 4140 59-33 Lányi Stevan A szabadkai zsidóság története 2004 Beer Iván helytörténet, Szabadka
Zsidó Vallástudományi Doktori Iskola L 50 8381 Lengyel Gábor Moderne Rabbinerausbildung in Deutschland und Ungarn Ungarische Hörer in den deutschen Rabbinerseminaren 2011 Dr. Shlomo Spitzer rabbiképzés, rabbiszemináriumok, Magyarország, Németország Doktori értekezés, Hannover
Művelődéstörténet L 50 4058 58-66 Lengyel Júlia Holocaust a magyar irodalomban 2002 Dr.Lichtmann Tamás irodalomtörténet, holokauszt
Művelődéstörténet L 52 6923 Lengyelné Szépkúti Johanna A miskolci zsidóság emlékezete 2009 Szántóné Dr. Balázs Edit helytörténet, Miskolc
Judaisztika L 58 8304 Lévai - Izsák Éva Füstbement terv(ek) azaz a második intifádát követő békekötési kísérletek, és azok eredménytelenségei 2012 Szántóné Dr. Balázs Edit zsidó-arab együttélés története
nem szerepel szak megjelölés a dolgozaton! L 64 5286 Licskó Gabriella Rita Rabbi Nachman a tzaddik és misztikus mesemondó valamint a breslov haszidizmus rövid bemutatása 2007 Dr. Borsányi-Schmidt Ferenc Nachman, haszidizmus
Judaisztika L 88 4114 Lővy Éva A budai zsidóság története kezdetektől a török hódoltságig 2004 Zima András helytörténet, Buda, középkor
Liturgiatörténet L 91 7485 Lukács Gabriella A mai magyarországi klezmer zene 2009 Klein Ervin klezmer, zsidó zene
Zsidó közösségszervező alapszak L 94 8972 Lukácsi Katalin "Én vagyok József, a ti testvéretek!" A katolikus-zsidó párbeszéd magyar gyakorlata 2013 Zima András keresztény-zsidó párbeszéd
Felekezeti szociális munkás alapszak L 98 Lux Andrea A minőségi ellátás fontosságának bemutatása az MSZ EN ISO 9001:2001 nemzetközi szabvány alkalmazásán keresztül a Veresegyház Városi Önkormányzat Idősek Otthonában 2015 Dr. Salamon Zoltánné szociális munka, idősellátás minősége CD
Liturgiatörténet M 11 6971 Madaras Gábor Zsidók pokoljárása Baranyában 2009 Dr. Róbert Péter helytörténet, Baranya, holokauszt
Szociális munkás M 13 4489 22-44 Magonyné Várkonyi Ágnes Szociális háló egy "gazdag" kerületben 2006 Dr. Juhász Gábor szociális munka, gondoskodás
Művelődéstörténet M 20 5272 Majdán Béla Ortodoxia és határai, neológia és asszimiláció 2007 Dr. Haraszti György helytörténet, Balassagyarmat
Szociális munkás M 31 8356 Margit Ildikó Hetes otthon, vagy átmeneti otthon?  2002 Dr. László Klára szociális munka, gyermekvédelem
Liturgiatörténet M 31 6940 Marik Noémi A péntek esti istentiszteletek liturgiájának és helyi hagyományainak bemutatása öt budapesti zsidó közösség életében 2009 Dr. Schőner Alfréd imarend, hagyományok, Budapest
Tanárképző szak M 33 5060 Markovics Mónika Magyar nyelvű hitszónoklatok 1867-1895 1996 Dr. Schweitzer Gábor hitszónoklatok, beszédek
Kultúratörténet M 36 7474 Marsó Tamásné A tiszaeszlári per. Adalék a nagy per történetéhez 2010 Dr. Kiss Endre antiszemitizmus, Tiszaeszlár, vérvád
Művelődéstörténet M 37 5287 Márton Ágnes Marc Chagall a zsidóság festője 2007 Dr. Staller Tamás Chagall, festészet
M 38 4357 56-44 Mátrainé Kovács Cintia A fiatalkori bűnöző magatartás és krízispontjainak vizsgálata az aszódi fiúnevelőben végzett vizsgálat alapján 1999 Dr Szilvási László szociális munka, bűnözés A szakdolgozat az Eszterházy Károly Tanárképző Főiskola, Szociálpedagógiai szakán készült
Szociális munkás M 46 7176 Maurer Mária Konfliktuskezelés a szociális munkában 2009 Ungárné Dr. Komoly Judit szociális munka
Judaisztika M 51 4163 67-22 Megyes Pál A sátoraljaújhelyi Teitelbaum dinasztia története 2005 Fényes Balázs helytörténet, Sátoraljaújhely, Teitelbaum, rabbik, hászidizmus
Judaisztika M 53 5049 Mélykúti László A gödöllői zsidó hitközség és temető története 1852-1945 2001 Dr. Borsányi-Schmidt Ferenc Gödöllő, helytörténet
Művelődéstörténet M 60 7463 Mezei Zoltán József "Soá napja" dokumentumok a Bakony és a Balaton-felvidék zsidóságának deportálásáról, különös tekintettel Veszprém város tragédiájára 2009 Szántóné Dr. Balázs Edit holokauszt, helytörténet, Veszprém, Bakony, Balaton-felvidék
Művelődéstörténet M 61 4272 66-33 Mezey Mónika A zsidók története és mindennapjai az ókori Rómában 2005 Dr. Haraszti György zsidóság története, ókori Róma
Felekezeti szociális munkás alapszak M 65 Mikes Adrienn Dóra A technikai függőség 2015 Dr. Fórizs Éva szociális munka, játékfüggőség CD
Felekezeti szociális munkás alapszak M 66 Miklós Ferencné Zsidó árvaellátás-A közösségi gondoskodástól az árvaházakig 2015 Szántóné Dr. Balázs Edit szociális munka, zsidó közösségek, gyermekvédelem CD
Művelődéstörténet M 70 7462 Miskeyné Szilas Krisztina Étkezési előírások, étkezési szokások a zsidó vallásban 2010 Dr. Fényes Balázs étkezési szokások
nem szerepel szak megjelölés a dolgozaton! M 77 8428 Molnár Barbara A zsidó szellemi élet fejlődése a galutban és az arab aranykorban  2002 Staller Tamás zsidó történelem, középkor
Művelődéstörténet M 81 6202 Molnár Krisztina "Ofen ad 1686" - A budai zsidóság története a héber források tükrében 2008 Szántóné Dr. Balázs Edit Buda, helytörténet
M 83 4681 Molnárné Halmos Mária A történelmi egyházak könyvtárainak helyzete a Dunántúlon 1945 után 2006 Dr. Rétfalvi Gábor egyházi könyvtárak, Dunántúl A szakdolgozat a Berzsenyi Dániel Főiskola, Informatikus könyvtáros szakán készült
Judaisztika M 92 3126 452-33 Moys Krisztina A pápai zsidóság rövid története 2001 Dr. Lichtmann Tamás Pápa, zsidóság, helytörténet
Szociális munkás M 92 5268 Mózes Sándor A színházterápia tíz éve Magyarországon 2007 Ungárné Dr. Komoly Judit szociális munka, színházterápia
Zsidó közösségszervező alapszak M 97 8360 Müller Ferenc Közösségszervezés a Magyar Zsidó Levéltár - a MILEV - keretein belül 2011 Toronyi Zsuzsanna közösségszervezés, zsidó levéltár
Szociális munkás M 98 4149 Diss 65-11 Müller Gabriella A művesekezelt betegek rehabilitációja 2004 Salamon Zoltánné Dr. szociális munka, rehabilitáció
Zsidó közösségszervező alapszak M 99 8361 Müllerné Siroki Ilona Erika Vallási közösségek bemutatása, Páva utcai zsinagóga, Bethlen téri zsinagóga 2011 Dr. Gádor György zsinagógák, Budapest, szokások
Liturgiatörténet M 99 4086 64-33 Müncz Tamás Az Európai Unió és a mediterrán államok gazdasági kapcsolatai - kitekintéssel Izrael és az Unió kapcsolatára 2003 Dr. Schőner Alfréd Európai Unió, Izrael, gazdasági kapcsolatok
Művelődéstörténet N 14 4113 71-44 Nagy Andrea A mosoni zsidóság: betelepülés és beilleszkedés 2003 Dr. Staller Tamás Moson, helytörténet
Liturgiatörténet N 15 4543 Diss 5-11 Nagy Béla Jób kételyei és hite 2006 Babits Antal bibliatudomány, Jób
nem szerepel szak megjelölés a dolgozaton! N 30 5434 Nagy Viktória Palesztina középső - és késő bronzkori hitvilágának régészeti emlékei (ie- 2000-1200) 2004 régészet, Palesztina, bronzkor
Művelődéstörténet N 33 4468 69-33 Nagyné dr. Hasznos Judit Quo vadis jidene: Kultúrtörténeti vizsgálódás a jiddis és a jiddiskejt körében 2005 Dr.Haraszti György zsidó kultúrtörténet, jiddis nyelv, irodalom, zene
Liturgiatörténet N 33 5274 Nagyné dr. Hasznos Judit Chaim (Herman Harold) Potok, avagy az irodalomba ágyazott történelem 2007 Dr. Róbert Péter Chaim Potok, irodalomtörténet
Zsidó közösségszervező alapszak N 39 8298 Negyela László Újratervezés: a szabadkai Jakab és Komor téri zsinagóga jelenlegi és jövőbeni hasznosítása a múltjának tükrében 2012 Szántóné Dr. Balázs Edit Szabadka, zsinagóga, helytörténet, építészet
Szociális munkás N 44 6183 Németh Hajnalka A holocaust pszichés hatásai a második generációra 2008 Dr. László Klára holokauszt, pszichológia
Judaisztika N 57 5045 Németh Zoltán A teremtés története Rási kommentárjai és az ágádák alapján 2000 Dr. Schőner Alfréd kommentárok, Rási
Szociális munkás N 58 4487 19-44 Némethné Gajdos Anna A galuti közösségek kohéziója a közös étkezések kapcsán 2006 Sommer László zsidó étkezési szokások, galuti közösségek, kasrut
Judaisztika N 70 4109 70-44 Neufeld István A haláltáborok túlélőinek megküzdési stratégiái 2004 Dr. Komoly Judit holokauszt, túlélők, pszichológia
Kántorképző szak N 78 8966 Nógrádi Gergely A zsidó kántor szerepének változása Magyarországon a 21. század kihívásainak tükrében 2013 Dr. Peremiczky Szilvia kántori hivatás
Liturgika alapszak N 78 8978 Nógrádi Gergely Szombatfogadás Herstiknél - A kántorfejedelem péntek esti liturgiájának vizsgálata 2013 Dr. Peremiczky Szilvia sábát, liturgia, Naftali Herstik
N 87 5384 Novotny Ágnes Egy XVII. századi bőrkötéses héber nyelvű könyv restaurálása 2001 Tóth Zsuzsanna könyvrestaurálás A szakdolgozat a Magyar Képzőművészeti Egyetem, Tárgyrestaurátor szakán készült
Liturgiatörténet O 19 5283 Oláh György Baumhorn Lipót, a zsinagóga építész munkássága 2007 Deutsch Gábor zsinagógák, Baumhorn Lipót, építészet
Zsidó Vallástudományi Doktori Iskola O 20 8365 Oláh János  Egy parabolikus próféta-novella a Tanah-ban: Tradicionális zsidó- és egyéb interpretációk Jóna könyvéhez, rövid introdukcióval, preparációval és transzlációval 2006 Dr. Schőner Alfréd Jóna könyve, Tanah Doktori értekezés
Művelődéstörténet O 20 4059 68-22 Oláh János  Halál, temetés és gyász az ókori zsidó irodalomban, valamint a közelmúlt askenáz tradíciókat követő magyarországi zsidóságánál 2002 Gábor György gyász, temetés
Judaisztika alapszak O 39 9714 Ónody Péter "Őseid emlékét…" Hagyományszakadások a közelmúlt történetéből 2014 Szántóné Dr. Balázs Edit családtörténet, Gomperz család, Lichtenstein család
Liturgika P 17 8364 Pálinkás Imre Sándor A magyar ajkú zsidóság megjelenési formái a világhálón 2011 Dr. Róbert Péter magyar zsidóság, internet, kommunikáció
Liturgiatörténet P 30 4073 110-22 Papp Anikó Rós Hásáná és Jóm Kippur eszmeiségének tükröződése az ünnepek zenei liturgiájában 2003 Fekete László liturgikus zene, ünnepek
Művelődéstörténet P 30 7461 Papp Dániel "És volt Rechabeám király ötödik évében, felvonult Sisák, Egyiptom királya Jeruzsálem ellen…" Egy emlékezetes esemény Izrael és a fáraók földjének i.e. X. századi történelmében 2010 Dr. Uhrman Iván bibliatudomány, ókori zsidó történelem
Judaisztika P 37 4107 77-22 Parcsetich Cecília Növények és gyümölcsök a Bibliában (forráselemzés) 2004 Sommer László bibliatudomány, növénytan
pályázati munka P 38 8363 Pári Mirella A Soá tragédiájának hatása a túlélőkre és gyermekeikre 2002 holokauszt, pszichológia Pályázat
Liturgiatörténet P 40 4152 76-44 Paszternák András A Holokauszt emléke és a mai fiatalok (a megemlékezés gyakorlati módszerei) 2004 Fritz Zsuzsa holokauszt, pedagógia
Liturgiatörténet P 40 4085 75-44 Paszternák Tamás Zsidó közösségszervezés Komáromban a történelmi hagyományok alapján 2003 Dr. Fischer Miklós Komárom, zsidó közösségszervezés
Liturgiatörténet P 53 4148 73-66 Peinlich Edit Zsidó lélek - zsidó ének 2004 Király László Ádám Emil, Goldmark kórus, zsidó zene
Szociális munkás P 53 4081 74-44 Peinlich Edit Generációk közötti kommunikáció elemzése: Újpesti Zsidó Szeretetotthon 2003 Kertész Erzsébet szociális munka, idősgondozás
Liturgika P55 8294 Pém Mihályné Zsidó temetők mai problémái Tornalja példáján 2012 Dr. Róbert Péter zsidó temetők, Tornalja, helytörténet
Liturgiatörténet P 64 5278 Pető János A zsidó királyság: Saul, Dávid és Salamon 2007 Beer Iván bibliatudomány
Rabbihelyettes szak P 66 4098 80-22 Petrovits Péter Fejezetek a budai zsidóság történetéhez 2007 Dr. Schőner Alfréd Buda, helytörténet
Kántorképző/Liturgia P 66 8366 Petrovits Péter A zsidó élet. Szemelvények a 613 parancsolatról 2003 Markovics Zsolt zsidó szokások
Judaisztika P 68 6914 Pfitzner Zsuzsanna Ábrahám megkísértése, az akéda 2009 Dr. Lichtmann Tamás bibliatudomány
P 77 8842 Pók Katalin A posztmodern gyökerei 2006 keleti vallások  Doktori (Ph D.) értekezés, a Debreceni Egyetemen (BTK) készült
Szociális munkás P 91 9119 Prinner Gábor Szociális munka a holokauszt-túlélők első, második és harmadik generációjával 2013 Dr. Háberman Zoltán szociális munka, holokauszt trauma, túlélők
nem szerepel szak megjelölés a dolgozaton! R 20 5051 Radnóti Zoltán A reformzsidóság kifejlődésének drámája 1999 magyar zsidóság története, 19. század
Liturgiatörténet R 27 4099 79-33 Raguczki Gábor A "Soá népe". Fejezetek a miskolci zsidóság vészkorszak utáni történetéből 2003 Dr. Fazekas Csaba helytörténet, Miskolc
Művelődéstörténet R 48 7464 Rege Mihály A szefirák metafizikája 2010 Babits Antal kabbala, zóhár, filozófia
Szociális munkás R 48 8828 Régert Magdolna A zsidó élet Zuglóban (1908-2012) 2013 társadalomtörténet, Zugló
Tanárképző szak R 49 5065 Regius Viktória Diszkriminálja-e a zsidóság a nőket? Avagy a zsidó nő feladata az év jeles napjain 1998 Baruch Oberlander vallási szokások, ünnepek
Szociális munkás R 52 5267 Reiner Rafael Látássérültek a zsidó közösségben 2007 Salamon Zoltánné Dr. szociális munka, látássérültek
Kultúratörténet mesterszak R 53 8296 Répás Annamária "Árvácskák". Gyermekeink a világháborúk idején - zsidó gyermekvédelem a XX. században az Országos Izraelita Patronázs Egyesület beszámolói alapján 2012 Szántóné Dr. Balázs Edit szociális munka, gyermekvédelem
Liturgiatörténet R 72 8367 Riesz Gábor Az élet körforgása és liturgiai vonatkozásai 2002 Oláh János temetési szokások, körülmetélés
Liturgiatörténet R 80 5284 Romeisz Dóra Eszter Marranusok 2007 Babits Antal Spanyolország, zsidók, keresztények
Művelődéstörténet R 80 6926 Romeisz Dóra Eszter Mindennapi élet az ókori Egyiptomban 2009 Dr. Gergely Anna Egyiptom, ókor
Művelődéstörténet R 80 7475 Romeisz Dóra Eszter Mindennapi élet az ókori Egyiptomban 2010 Dr. Gergely Anna Egyiptom, ókor
nem szerepel szak megjelölés a dolgozaton! R 81 5046 Róna Aser A középkori héber imaköltészet nyelvészeti elemzése. A pijutköltészet az egyetemes zsidó kultúrában 2000 Dr. Schőner Alfréd héber nyelv, ima, középkor
Liturgiatörténet R 81 8369 Róna László Kezdetben - A kaposvári zsidó hitközség kialakulása 2002 Schönberger András helytörténet, Kaposvár, Toponár
Rabbiképző szak R 82 5067 Rónai Ádám István A mukce törvényei a kegytárgyaktól a modern elektronikus eszközökig 2000 Dr. Schőner Alfréd halacha, modernitás
Rabbiképző szak R 83 5073 Róna Tamás Napjaink élelmiszeripari termékei és a hozzájuk kapcsolódó kósersági kérdések étkezési szokások
Rabbiképző szak R 83 5064 Róna Tamás A zsidó lélek és a böjtök 2005 Dr. Schőner Alfréd böjt
Zsidó Vallástudományi Doktori Iskola R 83 8387 Róna Tamás Judaizmus és közösségtörténet: Kecskemét rabbijainak működése történetszociológiai aspektusból 2010 Dr. Staller Tamás helytörténet, Kecskemét Doktori értekezés
Judaisztika R 83 8426 Róna Tamás Egy Szellem születése Szemere Samu
Liturgiatörténet R 86 4166 78-33 Rosenfeld Dániel Imre Zsidó nevelés és oktatás a történelem tükrében 2005 Róbert Péter zsidó nevelés
Liturgiatörténet R 86 4529 38-33 Rosenthal Kornélia Horthy Miklós kormányzó és a zsidók 2006 Dr. Róbert Péter Horthy Miklós, zsidók
Tanárképző szak R 86 5074 Rosner Judit Áruim hásuvim behájéj há Jehudi 1996 Avraham Velvárt vallási törvények
Judaisztika R 88 4055 45-33 Róth András A budapesti gettó története 2001 Dr. Lichtmann Tamás holokauszt, Budapest
Szociális munkás R 88 4491 21-44 Roth Roberta A szupervízió szerepe a szociális szakmában 2006 Kertész Erzsébet szociális munka
Liturgiatörténet R 92 4171 Rózsavölgyi Zoltán A zsidók kifosztása (Az Aranyvonat története) 2005 Dr. Róbert Péter holokauszt
Zsidó Vallástudományi Doktori Iskola R 96 6523 Ruff Tibor Az Újszövetség és a Tóra 1-2. fejezet 2007 kereszténység, zsidóság Doktori értekezés
Zsidó Vallástudományi Doktori Iskola  R 96 6523 Ruff Tibor Az Újszövetség és a Tóra 3-4. fejezet 2007 kereszténység, zsidóság Doktori értekezés
Liturgiatörténet R 98 4176 44-66 Rusznák Rita A zsidó színház születése 2005 B. Turán Róbert színháztörténet
Művelődéstörténet R 99 5289 Ruzsányi Dániel A magyarországi zsidóság rövid története a felvilágosodástól napjainkig 2007 Dr. Staller Tamás magyar zsidóság története
Zsidó Vallástudományi Doktori Iskola S 12 Thomas Salamon Biographical Illustrations, Proselytes and their acceptance to Judaism between the 9th and 19th Centuries 2013 Dr. István Domán, Dr, Judit Kárpáti  Ph.D. Disszertáció
Liturgiatörténet S 12 7486 Salgó Ágnes Első találkozás a zsidó vallással, közösséggel - saját élmény vagy interjúk alapján 2010 Deutsch Gábor identitás
Szociális munkás S 12 8983 Sallainé Nagy Ildikó A művészetterápia jelentősége pszichiátriai betegek gyógyításában és rehabilitációjában 2012 Ungárné Dr. Komoly Judit művészetterápia, lelki zavarok
Művelődéstörténet S 17 4060 156-66 Saphier Mária Szerb Antal zsidósága: Naplójegyzetek (1914-1943) 2002 Dr. Veres András Szerb Antal, irodalomtörténet
Liturgika alapszak S 19 8979 Sarlós Ilona Ima és tere azaz, hogyan válik egységgé az ima és a helyszínéül szolgáló tér 2013 Dr. Fényes Balázs zsidó liturgia, szakrális tér
Liturgiatörténet S 22 6193 Sasvári Julianna A magyarországi zsidóság kialakulása 2008 Deutsch Gábor magyar zsidóság története
Szociális munkás S 27 9117 Schenkerné Fabu Gabriella Idősellátás a XIII. kerületben 2013 Dr. Salamon Zoltánné szociális munka, idősgondozás
Zsidó Vallástudományi Doktori Iskola S 27 4449 Dis 12-22 Scher Tibor Az ártó szellemek a Bibliában és a talmudi irodalomban é.n. bibliatudomány, Talmud Doktori értekezés
nem szerepel szak megjelölés a dolgozaton! S 31 4050 Diss 157-66 Schmideg Viktória Zsidó színház: Kezdetektől a modern héber színház születéséig 2000 színháztörténet
Kultúratörténet S 37 8295 Schreiter Lászlóné Kóbor Tamás 2012 Dr. Kiss Endre irodalomtörténet, Kóbor Tamás
Pedagógium S 41 5055 Schwarcz Andrea Az első héber-magyar bibliafordítás és a különböző irodalmi társaságok 1996 Dr. Schweitzer Gábor bibliafordítás, irodalomtörténet
Liturgika alapszak S 41 7487 Schwarcz Péter Cfát és a Lecha dodi ima 2010 Dr. Fényes Balázs Safed, kabbala, spanyol zsidók, ima
S 50 4536 Diss 10-22 Sej László A messiási triptichon Proto-Jesajahu emlékirataiban 2004 Prancz Zoltán Jesajahu próféta A dolgozat a Sola Scriptura Lelkészképző és Teológiai Főiskola, Biblia-oktató szakán készült 
Szociális munkás S 50 9118 Selmeczi Sabina Elkerülhető -e a hajléktalanná válás? Van -e visszaút? Kismintás kutatás a Baptista Szeretetszolgálat Bánya utcai hajléktalan szállóján  2013 Háberman Zoltán, Hegyesi Gábor szociális munka, hajléktalanság, Baptista Szeretetszolgálat
Szociális munkás S 50 4111 158-44 Sepsi Krisztina Alkoholizmus a családban 2004 Háberman Zoltán szociális munka, alkoholizmus
Liturgiatörténet S 51 4494 16-22 Serbán Nóra Ábrahám próbatétele 2006 Babits Antal bibliatudomány
Felekezeti szociális munkás alapszak S 51 Seres Luca A pszichiátriai intézmények bezárásának következményei 2015 Dr. Fórizs Éva CD
Szociális munkás S 56 8368 Siklósi Miklós A hagyományokra épülő szociális munka intézményesült elemei a zsidóság körében, a XXI. század küszöbén 2002 Dr. Lévai Katalin szociális munka, zsidó szociális intézmények
Zsidó közösségszervező alapszak S 56 8299 Siklósi Vilmosné Az 1995-ben újjáalakult zalaegerszegi zsidó hitközség története 2012 Szántóné Dr. Balázs Edit helytörténet, Zalaegerszeg
Judaisztika S 59 3437 159-44 Simon Éva Serdülőkori barátságok a 14-15 és a 16-17 évesek között 2004 Ungárné Dr. Komoly Judit szociológia, ifjúkor
Liturgiatörténet S 61 4054 155-33 Simon Tamás A vallásos cionista szervezetek működése Magyarországon 2001 Róbert Péter magyar cionizmus
Művelődéstörténet S 61 6994 Simon Zsolt Dániel könyvének strukturális vizsgálata a II-VII fejezetek alapján 2009 Dr. Borsányi-Schmidt Ferenc bibliatudomány
Tanárképző szak S 62 5054 Simonyi Anna Imák és ünnepek a zsidóságban 1998 Fröhlich Róbert imák, ünnepek
Szociális munkás S 62 7175 Simonyi Zsuzsa Orsolya Az alkoholista a családban, és hatása a gyermekkorra 2009 Aczél Ágnes szociális munka, alkoholizmus, gyermekgondozás
Zsidó közösségszervező alapszak S 62 9708 Simó Lili Vallásközi kapcsolatok szervezése - Az ábrahámi vallások dialógusa 2014 Dr. Szécsi József zsidóság, kereszténység, iszlám
Judaisztika S 66 4097 154-44 Sivadó Zsuzsanna Pubertáskorú fiatalok zsidó identitástudatának vizsgálata 2003 Ungárné Dr. Komoly Judit szociológia, fiatalok, identitás
Szociális munkás S 70 4490 14-44 Sólyomné Balog Erika A változás te magad légy! A változás elérésének lehetőségei a hajléktalan ellátásban 2006 Keményné Dr. Pálffy Katalin szociális munka, hajléktalan ellátás
Liturgiatörténet S 72 4527 41-22 Sommer András A háztartás szerepe a zsidó mindennapokban 2006 Pári Mirella zsidó háztartás, nevelés
nem szerepel szak megjelölés a dolgozaton! S 73 4051 149-33 Somogyi Eszter Fejezetek a pápai zsidóság történetéből 2000 Dr. Haraszti György helytörténet, Pápa
Liturgiatörténet S 76 4083 153-33 Somogyi Zsuzsa Fejezetek a csornai zsidó hitközség történetéből 2003 Dr. Róbert Péter helytörténet, Csorna
Liturgiatörténet S 78 4167 152-44 Dr. Soós János György A vallás szerepe civilizációnkra napjainkig 2005 Halmos Sándor vallás, társadalom
Judaisztika S 84 4164 150-33 Spitzer Brigitta A nagyváradi zsidó oktatás története kezdetektől a vészkorszakig 2005 Sommer László helytörténet, Nagyvárad, neveléstörténet
Zsidó Vallástudományi Doktori Iskola S 85 3466 162-44 Staller Tamás A zsidó filozófia történeti vázlata 2002 zsidó filozófia Habilitációs értekezés
Zsidó Vallástudományi Doktori Iskola S 89 8210 Dr. Steinerné dr. Molnár Judit Multikulturalizmus - orosz zsidók Izraelben 2011 orosz zsidók, kivándorlás Habilitációs értekezés
S 91 4346 Stern Salamon Die politischen und kulturellen Kämpfe der Juden in Ungarn von Jahre 1848 - bis 1871 é.n. magyar zsidóság története
Művelődéstörténet S 94 8379 Struhl Jennifer A "derék asszonytól" a harcos prófétanőig: nőalakok helye és szerepe a zsidóság történetében a honfoglalástól a királyság koráig 2011 Dr. Oláh János bibliatudomány, nők szerepe
Szociális munkás Sz 12 7632 Szabó Andrea Időseknek nyújtott szolgáltatások a zsidó közösségben: …A Tóra fényével a Tóra népéért… 2010 Háberman Zoltán szociális munka, idősgondozás
Művelődéstörténet Sz 14 6968 Szabó Erika Az Aboab zsinagóga C'fát, Izrael 2009 Dr. Schőner Alfréd szefárd zsidók, Safed, Aboáb rabbi, zsinagóga
Judaisztika Sz 14 5265 Szabó Eszter A héber betűk spiritualitása 2007 Beer Iván héber nyelv, spiritualitás
Szociális munkás Sz 15 7631 Szabó István György Dialógus és a zsidóság 2010 Gábor György zsidó filozófia, kereszténység, hászidizmus
Liturgiatörténet Sz 24 4496 17-22 Szakács Gyula Pészach, a szabadság ünnepe és a széder este jelképrendszere 2006 Pári Mirella Pészach
Művelődéstörténet Sz 25 4542 2-33 Szalai Ágnes A magyarországi kommunista diktatúra zsidó áldozatai: Dénes Béla - cionista per, kémper (1949-1954) 2006 Dr. Haraszti György kommunizmus, zsidó áldozatok
Kultúratörténet Sz 25 8380 Szalai Judit Zsidó névadási szokások változásai Magyarországon a XIX-XX. században, különös tekintettel Szombathely és környékére Szántóné Dr. Balázs Edit
Judaisztika Sz 27 7131 Szalay Kriszta Bolmányi Ferenc festőművész élete 2001 Dr. Lichtmann Tamás Bolmányi Ferenc, festészet
Sz 27 5415 Szalay Kriszta Magyar nők az iszlám előszobájában 2006 Dr. Máté-Tóth András iszlám, magyarországi nők A szakdolgozat a Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán, a Vallástudomány szakon készült
Liturgiatörténet Sz 30 4495 23-22 Szántó Judit Zsidó szokások és étkezések 2006 Pári Mirella
Liturgika alapszak Sz 31 9709 Szántó-Várnagy Ádám A "Fenséges napok" ünnepeinek kiemelkedő imái, szokásai, szabályai (különös tekintettel a Szelichot-bocsánatkérő imádságokra) 2014 Dr. Kerekes Béla, Dr. Hegedűs Pál Szelichot, imarend, zsidó liturgia
Liturgika alapszak Sz 31 9704 Szántó-Várnagy Eszter Lea A magyarországi zsidó periodikák annotált bibliográfiája 2000-től 2012-ig 2014 Dr. Schőner Alfréd, Dr. Zima András zsidó újságok, folyóiratok, bibliográfia 
Judaisztika Sz 35 4078 151-44 Szász Michaela A Soá utáni zsidó identitás Magyarországon 2003 identitás
Művelődéstörténet Sz 39 4541 6-44 Szatmári Anita Tánc és társadalom, avagy a néptánc és a társadalmi változások kölcsönhatásai Izraelben 2006 Szarvas Zsuzsa tánc, Izrael, társadalom
Szociális munkás Sz 46 6185 Székely András Párválasztás, házasság (a zsidó és más felekezetek körében) 2008 párválasztás, házassági szokások
Szociális munkás Sz 46 6187 Székely Dávid Sajátos nevelési igényű tanulók ellátása a Lauder Javne iskolában 2008 Várkonyi Ágnes Lauder Javne iskola, sajátos nevelésű gyermekek
Pedagógium Sz 50 4535 11-33 Székely Péter Az arab zsidók a medinai alkotmánytól az Abbesszída kalifátus bukásáig 1999 Dr. Haraszti György arab zsidók, középkor
Liturgiatörténet Sz 53 4172 140-33 Székiné Scher Judit A magyar holocaust előzményei Magyarország náci megszállásáig 2005 Dr. Róbert Péter magyar holokauszt
Sz 59 5663 Szénási Jonathán Sándor A magyar posta judaika motívumai (1945-2005) 2007 Dr. Schőner Alfréd posta, judaika Doktori iskolán íródott művészettörténeti munka
nem szerepel szak megjelölés a dolgozaton! Sz 63 4538 13-22 Szentgyörgyi Ákos Zoltán Haszidizmus 2006 Deutsch Gábor haszidizmus
Judaisztika Sz 65 9715 Szentivánszki Nóra Schweitzer József főrabbi élete és pécsi munkássága 2014 Szántóné Dr. Balázs Edit Schweitzer József, Pécs
Liturgiatörténet Sz 69 5285 Szép Zsuzsanna Házasság a zsidó hagyomány tükrében 2007 Darvas István házassági szokások
Liturgiatörténet Sz 70 5275 Szepesné Weisz Ágnes Orosz-lengyel zsidóság a XIX. század második felében 2007 Dr. Róbert Péter zsidó történelem
Művelődéstörténet Sz 73 4064 141-22 Szerdócz József Ervin  Maimonidész világképe és istenfogalma 2002 Dr. Staller Tamás zsidó filozófia, Maimonidész
Rabbihelyettes szak Sz 73 5223 Szerdócz József Ervin  Sziget, Szatmár: párhuzamok és divergencia 2007 Dr. Schőner Alfréd helytörténet, Máramarossziget, Szatmár, holokauszt
Rabbiképző szak Sz 73 9713 Szerdócz József Ervin  Rabbi feladat az élet megpróbáltatásaiban 2013 Darvas István létezés, elmúlás, gyász, támasznyújtás
Judaisztika Sz 78 3440 146-33 Szilas Viktória A Tolna megyei zsidóság története, különös tekintettel a Holocaustra 2003 Dr. Róbert Péter helytörténet, Tolna megye, holokauszt
Kántorképző szak Sz 79 8382 Szilágyi Gábor A Haskóra egylet imái 2002 Fekete László kántorok, imák, zsidó szakrális zene, Hunyadi téri zsinagóga
Judaisztika Sz 80 4093 145-33 Szilárd Andrea Izrael története a honfoglalástól a királyság kettészakadásáig 2003 Dr. Borsányi-Schmidt Ferenc Izrael története, ókor
Judaisztika Sz 86 3438 144-33 Szóbel Gábor Salamon király bel- és külpolitikája 2004 Dr. Borsányi-Schmidt Ferenc bibliatudomány
nem szerepel szak megjelölés a dolgozaton! Sz 88 6198 Szolnoki Béla A 20. századi zsidóság beilleszkedési problémái 2008 Dr. Haraszti György zsidó irodalomtörténet, Molnár Ákos, Bíró Lajos
Liturgiatörténet T 14 4120 143-33 Tajti Ervin A salgótarjáni zsidóság története 2004 Beer Iván helytörténet, Salgótarján
Szociális munkás T 22 4053 142-44 Tallós Eszter A megváltozott munkaképességűek foglalkoztatása Magyarországon 2001 Dr. László Klára szociális munka, megváltozott munkaképességűek
Szociális munkás T 27 6876 Tánczos Katalin A nagycsalád helyzete Magyarországon a média tükrében 2009 Dr. László Klára szociológia, nagycsalád
Szociális munkás T 29 4161 139-44 Tarcsáné Fábián Julianna Pozitív gondolkodás és az élethosszig tartó tanulás 2005 Fischer Miklós felnőttoktatás
Szociális munkás T 29 4087 Tarcsai Zsuzsanna A nők munkaerő-piaci helyzete a rendszerváltástól napjainkig 2003 Dr. László Klára szociológia, foglalkoztatás
Judaisztika T 30 4075 138-55 Tari Ivett Alexa Motiváció a héber nyelv oktatásában 2003 Sommer László, Kárpáti Judit héber nyelvoktatás
nem szerepel szak megjelölés a dolgozaton! T 31 4170 137-66 Tarr László Ábrahám A Jiddiskejt megjelenítése a héber mesékben 2005 Deutsch Gábor
Szociális munkás T 33 8984 Tasnádi Edmond A magyarországi bahái vallás public relations és marketing kommunikációja, szociális tevékenysége 2012 Dr. Gádor György
Felekezeti szociális munkás alapszak T 42 Temesi Johanna Családi háttér nélküli, egyedülálló, fiatalkorú anyák helyzete és lehetőségei 2015 B. Aczél Anna szociális munka, fiatalkorú anyák CD
Szociális munkás T 56 4142 124-44 Titkos Gábor A civil, állami és privát szektor együttműködési lehetőségei a lakossági díjhátralékok kezelése során: A II. kerületi adósságkezelési szolgáltatás tapasztalatai 2004 Győri Péter szociális munka
Zsidó Vallástudományi Doktori Iskola T 58 8308 Tokics Imre A ius talionis és az asylum városok jogi, vallási és kultúratörténeti jelentősége a tanakban 2011 Dr. Schőner Alfréd zsidó jog, római jog, menedékvárosok, ókor Doktori disszertáció
Judaisztika T 69 4486 26-22 Torontáli Judit Női szerepek a Bibliában, a Talmudban és a zsidó hagyományban 2006 Dr. Gábor György bibliatudomány, Talmud, nők
T 69 8383 Torontáli Judit Zsuzsanna és a vének története a judaizmus jogi és etikai perspektívájából 2011 Dr. Juhász Zita, Dr. Staller Tamás bibliatudomány, zsidó jog, nők
Liturgiatörténet T 69 6984 Torontáli Róbert Zsidó önvédelem, közelharc a történelemben, sportban 2009 Dr. Schőner Alfréd önvédelem, sport
Zsidó Vallástudományi Doktori Iskola T 70 Tóth Andrea Tradicionalitás és innováció - a vallástudomány és a neveléstudomány határán - a zsidó nevelésben 2015 Dr. Trencsényi László, Dr. Fényes Balázs zsidó nevelés, oktatás Ph.D. Disszertáció
Liturgiatörténet T 70 4181 122-33 Dr. Tóth-Ábri Péter A zsidóság a XX. századi magyar jogalkotás fókuszában 2005 Dr. Riczu Zoltán magyar jog, zsidóság
Rabbiképző szak T 70 5138 Totha Péter Joel A Magyar zsinagóga c. homiletikai folyóirat 1900-1907 között megjelent számainak vegyes tárgyú beszédeit tartalmazó repertóriuma 2006 Dr. Schőner Alfréd folyóirat repertórium
Művelődéstörténet T 72 4090 121-66 Dr. Tóth Erzsébet A zsidó asszimiláció kezdetének megjelenése magyar irodalomban 2003 Dr.Lichtmann Tamás, Dr. Kiss Endre asszimiláció, irodalomtörténet
Judaisztika T 76 6980 Tóth-Kása Renáta Fejezetek a Szegedi Zsidó Nőegylet történetéből 1835-től 1925-ig 2009 Szántóné Dr. Balázs Edit helytörténet, Szeged
T 77 9512 Tóth Natália A kapolcsi zsidó temető 2009 Szántóné Dr. Balázs Edit helytörténet, Kapolcs, zsidó temető A dolgozat a Nyugat-Magyarországi Egyetem, Történelem szakán készült
Művelődéstörténet T 78 6168 Tóth Szilárd A veszprémi új zsidó temető: A 2B és 3B szakasz sírköveinek forrásmegőrző feldolgozása 2008 helytörténet, Veszprém, zsidó temető
Kultúratörténet mesterszak T 78 7473 Tóth Sándor Egy évszázad Izrael szolgálatában: adalékok a Keren Kajemet Lejiszrael történetéhez 2010 Szántóné Dr. Balázs Edit Izrael története
Szociális munkás T 80 6954 Tóthné Kiss Ildikó Anyasági támogatások Magyarországon: GYES, avagy a politikai "szent tehén" 2009 Juhász Gábor szociális rendszer
Liturgiatörténet T 88 6946 Törökné Almási Eleonóra A baranyai zsidóság története a betelepüléstől az 1920-as évekig: különös tekintettel az 1848-as eseményekre. Asszimiláció - Emancipáció 2009 Beer Iván helytörténet, Baranya megye
Szociális munkás T 91 4147 123-44 Treszkán Júlia Törekvések, alternatív megoldások a fiatalkori bűnelkövetés megelőzésére, kezelésére. Különös tekintettel a javítóintézetekben folytatott munkára 2004 B. Aczél Anna szociális munka
Judaisztika T 93 5059 Tuna Rita Fejezetek a héber nyelvészet történetéből 2001 Borsányi-Schmidt Ferenc héber nyelv
Judaisztika T 95 6959 Turi Anett Sarah A trencséni zsidóság története 2009 Zima András helytörténet, Trencsén
Zsidó Vallástudományi Doktori Iskola U 63 5430 Ungárné Komoly Judit A zsidó pasztorális pszichológia tárgya 2004 zsidóság, pszichológia Habilitációs értekezés
Liturgiatörténet U 82 4180 120-33 Urbán Zsolt A pesti "nagy gettó" története 2005 Pári Mirella holocaust, Budapest
Szociális munkás U 88 4757 119-44 Uri-Kovács Rita Időskori elmagányosodás 2005 Kertész Erzsébet szociális munka, idősgondozás
Szociális munkás V 10 4091 128-44 Váczi Rozália Másság 2003 Dr. László Klára szociális munka, homoszexualitás, AIDS
Művelődéstörténet V 21 8384 Vajda Orsolya Petra A pesti zsidó közösség egyleteinek önreprezentációja a XIX. században 2011 Dr. Gábor György helytörténet, Budapest, egyletek
Szociális munkás V 29 9120 Váncsa Csabáné  Holokauszt-túlélők Izraelben 2013 Dr. Háberman Zoltán szociális munka, holokauszt-túlélők
Liturgiatörténet V 36 5277 Várai Hedvig Szépségápolás a zsidóságban 2007 Darvas István Biblia, higiéniás rendszabályok
Zsidó közösségszervező szak V 24 4153 130-44 Valkóczi Zsolt Hajléktalanság és alkoholizmus: Reintegrációs lehetőségek a Váltó-Házban 2005 Kertész Erzsébet szociális munka
Liturgiatörténet V 32 4145 127-33 Váradi Cintia Dorottya Görög zsidóság - zsidó görögök: A görögországi zsidók története 2004 Markovics Zsolt
Liturgiatörténet V 32 4497 26-33 Váradi Fruzsina Luca Zsidóság a görög szigeteken - a zsidók története napjainkig 2006 Pári Mirella
Zsidó közösségszervező alapszak V 41 8297 Varga Nikolett Az Élet Menete Alapítvány tevékenységi köre, és a Hit Gyülekezetével való együttműködésének keretei 2012 Dr. Gádor György holokauszt, antiszemitizmus, oktatás
V 41 5563 Varga Szabolcs A régi pesti zsidónegyed rehabilitációja 2007 Ladányi János helytörténet, Budapest, építészet A szakdolgozat a Corvinus Egyetem, Szociológia szakán készült
Liturgiatörténet V 41 4146 129-33 Varga Tamás A XX. századi Izrael védőbástyája 2004 Beer Iván izraeli titkosszolgálat
Liturgiatörténet V 49 4552 40-22 Várkonyi Mónika Cedáká: A szeretet ereje 2006 Verő Tamás adakozás, segélyszervezetek
Judaisztika V 50 4105 125-22 Várnai Gábor A Dohány utcai zsinagóga kulturális és vallási élete 2004 Fröhlich Róbert helytörténet, Budapest, építészet, zsidó fesztivál
Liturgiatörténet V 50 4179 126-22 Várnai Gábor A Dohány és Hegedűs utcai zsinagógák liturgiája  2005 Dr. Lukács János zsinagóga, liturgia
Tanárképző szak V 51 5050 Varró Eszter A Tóra, az ősi példázat: A Tóra a chászid filozófia tükrében 1999 Oberlander Baruch Tóra, chászidizmus, filozófia
V 54 8827 Dr. Vastag Zsuzsanna Gyógyszerészi munka a MAZSIHISZ Szeretetkórház Intézeti Gyógyszertárában 2012 Kovácsné Dr. Balogh Judit MAZSIHISZ Szeretetkórház, gyógyszertár A szakdolgozat a Semmelweis Egyetem, Egyetemi Gyógyszertár Gyógyszerügyi Szervezési Intézetében készült 
Liturgiatörténet V 67 8385 Venczel György A székesfehérvári zsidóság vázlatos története 1945-1948 között 2002 Oláh János helytörténet, Székesfehérvár
Rabbiképző szak V 75 5047 Verő Tamás A cionizmus magyarországi előfutárai 1999 Dr. Haraszti György cionizmus
Zsidó Vallástudományi Doktori Iskola V 75 9721 Verő Tamás Maimonidész nevelésfilozófiája 2014 Dr. Balázs Gábor zsidó neveléselmélet, Maimonidész Ph.D. Disszertáció
Zsidó Vallástudományi Doktori Iskola V 75 Verő Tamás Maimonidész nevelésfilozófiája 2014 Dr. Balázs Gábor  zsidó neveléselmélet, Maimonidész Ph.D. Disszertáció
Liturgiatörténet V 81 4531 39-33 Vezér Viktória A "Néma galamb éneke" (Goldziher Ignác élete és kora) 2006 Halmos Sándor Goldziher Ignác
Szociális munkás V 76 8985 Vértes Szilvia A jelzőrendszer szerepe a gyermekvédelemben különös tekintettel az Újbudai Humán Szolgáltató Központ munkájára  2012 Dr. Salamon Zoltánné szociális munka, gyermekvédelem
Judaisztika V 90 8386 Virág Emese Sír? Alvilág? Seol? Hádész?  2011 Dr. Oláh János Tanach
Judaisztika V 90 4052 131-22 Virányi Gábor A tórai népgenezis elemzése 2000 Dr. Staller Tamás Tóra
Liturgiatörténet V 91 7488 Visegrádi Zoltán A neológ és ortodox zsinagógák összehasonlítása: Budapest 2010 Dr. Fröhlich Róbert zsinagógák, Budapest
Liturgiatörténet V 91 7489 Visegrádiné Bárány Beatrix Az ortodox és neológ családi életkép napjainkban 2010 Dr. Schőner Alfréd
Judaisztika V 97 6951 Vörös Sára Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye kunszentmiklósi járásának zsidó lakossága 1944-ig 2009 Szántóné Dr. Balázs Edit helytörténet
Tanárképző szak W 35 5066 Weber Edina A szombathelyi zsidó temető 1998 Dr. Schőner Alfréd helytörténet, Szombathely, temető
Liturgiatörténet W 41 4175 134-22 Weisz Anett Zsidó hagyomány és vallásgyakorlat: az ima 2005 Halmos Sándor
Judaisztika W 46 9718 Weisz Barnabás Maimonidész útmutatásai tévelygőknek. A hochma, bina és daat fogalmak a Tórában és A tévelygők útmutatójában 2014 Dr. Róna Tamás
Zsidó közösségszervező alapszak W 50 8973 Weisz Péter Richárd Három budapesti zsinagóga és templomkörzet bemutatása 2013 Dr. Gádor György Dózsa György úti körzet, Páva utcai körzet, Lágymányosi körzet
Zsidó közösségszervező alapszak W 51 8974 Weisz-Tetnovszky Dóra A zsidó oktatás bemutatása, két zsidó iskola összehasonlító elemzése 2013 Sommer László zsidó oktatás
Tanárképző szak Z 19 5058 Zalai Gábor Az ember teremtése a midrásirodalomban 1999 Biblia, midrás
Liturgiatörténet Z 22 6206 Zámbori Edit A Debreceni Zsidó Hitközség története 2008 Deutsch Gábor helytörténet, Debrecen
Judaisztika Z 30 4082 133-44 Zelena Zsuzsa Jellegzetes szorongások a holocaust túlélők unokáinál: "…és kell félni?" 2003 Ungárné Dr. Komoly Judit holokauszt, pszichológia
Judaisztika Z 32 4089 132-33 Zemen Daniella Izrael állam létrejötte Herzl művei tükrében 2003 Róbert Péter cionizmus, Herzl Tivadar
nem szerepel szak megjelölés a dolgozaton! Z 51 5683 Zima András Zsidókérdés a reformkori magyar sajtóban az 1839-40. évi országgyűlést közvetlenül követő időszakban 2005 zsidókérdés, reformkor, sajtó
Zsidó Vallástudományi Doktori Iskola Z 51 9046 Zima András A történetiség új rendje a budapesti magyar nyelvű neológ és cionista sajtóban 1882-1938 2013 Dr. Haraszti György, Dr. Oláh János PH.D. Disszertáció
Szociális munkás Z 96 4150 135-44 Zucker Immánuel A MAZSIHISZ és a BZSH szociális tevékenysége napjainkban 2004 Dr. Salamon Zoltánné szociális munka, Budapest, hitközségek
Szociális munkás Z 96 6967 Zuckerné Szigeti Andrea Az állatterápia segítő szerepe a hátrányos helyzetű fiatalok életében 2009 Dr. László Klára szociális munka


szakdolgozatok