Országos Rabbiképző- Zsidó Egyetem (OR-ZSE)
Szent István Egyetem (SZIE)

Szeretettel a tudományért

2014. november 6-án került megrendezésre Budapesten, az Országos Rabbiképző- Zsidó Egyetemen a Judaisztika - Társadalom - Gazdaság: In memoriam Staller Tamás című, a Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából, az OR-ZSE és a SZIE közös konferenciája.

Közel két éve távozott el közülünk az Országos Rabbiképző- Zsidó Egyetem tudományos rektorhelyettese, illetve a Szent István Egyetem tanszékvezető egyetemi tanára, Staller Tamás. Az őt szerető és tisztelő egykori kollégái úgy döntöttek, hogy Professzor úr emlékére hagyományteremtő jelleggel tudományos-szakmai konferenciát szerveznek. A konferenciára 2014. november 6-án került sor a Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából.

Prof. Dr. Schőner Alfréd az OR-ZSE rektora megnyitó beszédében méltatta Staller Tamás professzornak a tudományért folytatott áldozatos munkáját, kiemelte szakmai életútjának emberi aspektusát.

A rektor után Dr. Kollár Csaba PhD. a SZIE képviseletében köszöntötte a konferencia résztvevőit, hangsúlyozva, hogy milyen példaértékű az a tudományos munka, amelyet Staller professzor egész életében folytatott, illetve azt az emberi oldalt is, amelyiknek középpontjában a kollégák, pályatársak, hallgatók segítése volt.

A tudományos ülésen öt szekcióban tizenkilenc előadás hangzott el.

A konferencia zárásaként Staller Tamás professzor lánya, Staller Judit osztotta meg emlékező gondolatait, végül a SZIE Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Agrárkommunikációs és Agráretikai Kutatóközpontjának, a professzorról készített kisfilmjét nézhették meg a jelenlevők.

Dr. Kollár Csaba PhD. a konferencia tapasztalatait így összegezte: "Vendégként és társszervezőként örömmel jöttünk az OR-ZSE-ra. A szigorú, s gyakran érzelmek nélküli tudomány helyett, a szakmaiságot megtartva olyan konferenciát szerettünk volna megvalósítani, amelyben a szeretet és a tudomány közösen jelenik meg az előadások témáinak kiválasztásában, azok bemutatásában, a professzor úrra való hivatkozásokban. Tudom, hogy ez maximálisan sikerült, s előadóink mindannyian igényesen és eredményesen járultak hozzá a tudomány fejlődéséhez."

Kapcsolat:
Prof. Dr. Kiss Endre (OR-ZSE) e-mail: andkiss@hu.inter.net, tel.: +36-20-519-5076
Dr. Kollár Csaba PhD. (SZIE) e-mail: kollar.csaba@gtk.szie.hu, tel.: +36-30-696-3978

Háttérinformációk:
A konferencia előadásai szekciók szerint

I. szekció
Rathmann János: Staller Tamás - tanár és kutató a Szent István Egyetemen
Hidvégi Máté: Egy porladó zsidó költő és egy porladó antiszemita zseni, aki megtért: látogatás Joszif Brodszkij és Ezra Pound sírjánál a velencei temetőben
Oláh János: Gershom Sólem "kabbalája"
Szécsi József: Holokausztról nemzsidóknak

II. szekció
Gyulai Ferenc: Történeti-ökológiai vizsgálatok a török kori Szarvasgede példáján
Tóth Tamás: Gondolatok az identitás, a transzparencia és a kommunikáció kérdésköréről
Kollár Csaba: A humánökológia gazdaság- és társadalomtudományi aspektusa
Bellász Zsuzsa: Településmarketing - településfejlesztés egy konkrét példán: Aszód

III. szekció
Lichtmann Tamás: Arthur Koestler és a huszadik század életrajzirodalma
Kiss Endre: Hegelizmus és pozitivizmus Moses Hess fejlődésében
Hábermann Zoltán: A neológia társadalometikai koncepciója a XIX-XX. század fordulóján
Hrotkó Larissza: Gondolatok Staller Tamás Cohen-kéziratához

IV. szekció
Kárpáti Judith: Emlékezet és identitás. Az identitás megőrzésének mnemotechnikái az arab országokból kivándorolt zsidó közösségekben
Ábrahám Vera: A Szegedi Chevra Aranykönyve
Zima András: A Szentély és a Szentföld emléke a szentföldi utazásokról szóló cikkek és híradások tükrében
Róbert Péter: Magyar zsidók az Első Világháborúban

V. szekció
Rugási Gyula: Berlin 1913 ősz. Egy Rosenzweig-levél margójára
Iványi Gábor: A Másik arcai. Az új politikai teológia hermeneutikája Johann Baptist Metz-nél
Farkas Attila: Diderot szerepe a francia felvilágosodásban


Országos Rabbiképző- Zsidó Egyetem
Az egyetem jogutódja az 1877-ben I. Ferencz József király által alapított Országos Rabbiképző Intézetnek. A 2000. évben nyerte el mai szervezeti formáját és lett egyetem: Országos Rabbiképző-Zsidó Egyetem (OR-ZSE), melyet azóta két alkalommal is akkreditált a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság. Az Egyetem 5 alapszakon (BA), 2 mesterszakon (MA), kántorhelyettes és kántor szakirányú továbbképzésen, valamint a szintén akkreditált Zsidó Vallástudományi Doktori Iskolában folytat képzéseket és mindenben megfelel az Európai Unió elvárásainak.

Szent István Egyetem
A Szent István Egyetem hét karával Magyarország egyik legnagyobb felsőoktatási intétzménye, amelyik a bölcsészet-, a gazdaság-, a társadalom-, az állatorvos-, az egészség-, a mezőgazdaság-, a környezet-, a gépész-műszaki-, valamint az építéstudományok, illetve a regionális tudományok területén kínál számos alap- és mesterszakos képzést, valamint több doktori iskolát működtet.

SZIE GTK Agrárkommunikációs és Agráretikai Kutatóközpont
Néhai Staller Tamás javaslatára alakult meg a SZIE GTK Agrárkommunikációs és Agráretikai Kutatóközpont (AKAEKK). Az AKAEKK az agráriumhoz kapcsolódó kommunikációs, etikai, informatikai területeken végez fontos és hiánypótló szerepet, elsősorban nevelő, oktató, kutató, tanácsadó és ismeretterjesztő tevékenységével.

2014.11.07.
Dr. Kollár Csaba
 


Staller Tamás emlékkonferencia

November 6-án egyetemünk a Szent István Egyetemmel közösen szakmai konferenciával adózott Staller Tamás professzor emlékének.

Néhai rektorhelyettesünk mint professzor ott is évtizedeket oktatott az elhangzott visszaemlékezések szerint lényével, munkájával megbecsülést és szeretetet szerezve.

Az oktogonális termben Schőner Alfréd rektor házigazdaként üdvözölte a vendégeket ezen "tudománynak és gondolkodásnak szentelt napon", majd személyes hangon méltatta Staller Tamás tudását és egyéniségét, kiemelve nehéz életútját, kezdeti mellőzöttségét. Kollár Csaba a gödöllői egyetem részéről tette ezt és felhívta a figyelmet tudományos öröksége ápolására. Gyulai Ferenc visszaemlékezése után kezdetét vette az öt egymást követő szekcióban estig tartó tudományos tanácskozás.

Intézményünkből sorrendben Rathmann János, Hidvégi Máté, Oláh János, Szécsi József, Lichtmann Tamás, Hábermann Zoltán, Hrotkó Larissza, Kárpáti Judith, Zima András, Róbert Péter, Rugási Gyula és az egész konferenciát fáradságos munkával megteremtő és összehangoló Kiss Endre tartott előadást, a Szent István Egyetemről Gyulai Ferenc, Tóth Tamás, Kollár Csaba ,Bellász Zsuzsa, Iványi Gábor és Farkas Attila tárta fel tudományos eredményeiket, Staller Tamás emlékének adózva.

Az előadások témaköre rendkívül széles skálán mozgott. Teológia, irodalom és trmészetesen filozófia mellett vendégeink az ökológia és a településfejlesztés tárgyába vágó előadásokkal jelentkeztek - amelyek talán még soha sem hangzottak el a nagymúltu teremben.

A konferencia valóban megfelelt címének: Judaisztika-társadalom-gazdaság. In memoriam Staller Tamás.

Méltó és kegyeletes zárásképpen a konferencián végig jelenlévő Staller Judit emlékezett édesapjára és megtekinthettük a SZIE GTK Agrárkommunikációs és Agráretikai Kutatóközpont kisfilmjét Staller Tamásról. Akik ismerték nehezen tudták megindulás nélkül nézni "A TAMÁS" - ahogy mindannyian neveztük - ismert és kedves alakját a vásznon.

Értékes és érdekes tudományos tanácskozás volt, reméljük az előadások anyagát minél hamarább kézbe vehetjük az ígért kötetben.

Róbert Péter
2014.11.03