Megemlékezés Scheiber Sándorról

Halála negyedszázados évfordulóján egyetemünk is megemlékezett egykori igazgató professzorunkról, a nagy tudósról, aki nehéz időkben, évtizedeken keresztül állt a nagy múltú intézmény élén, biztosítva a hazai rabbiképzés folyamatosságát, védelmezve a zsidó tudománynak ezt a nemcsak magyar, hanem kelet-európai végvárát.

A díszteremben került sor az MTA-OR-ZSE Zsidó Kulturatudományi kutatócsoport által megrendezett ún. műhelymegbeszélésre, illetve mlékkonferenciára, ahol Scheiber Sándor híres péntek esti kiddusait tartotta, kellemes és tanulságos órákat szerezve oly sok fiatal és idősebb, zsidó és keresztény látogatónak.

Néhányan el is jöttek közülük, ezzel is tisztelegve a professzor emléke előtt. Helyet foglalt a széksorokban Scheiber Sándor leánya és veje, egykori tanítványa Benedek István Gábor író, Fenyő Ágnes a Múlt és Jövő Kiadó vezetője, Hidvégi György a Magyar-Izraeli Baráti Társaság elnöke, tanáraink és hallgatóink közül számosan.

 

 

Dr. Schőner Alfréd rektor-főrabbi vendéglátóként melegen üdvözölte a megjelenteket, jó tanácskozást kívánva adta át a szót Dr. Kiss Endrének, aki az MTA tagja, a Kutatócsoport vezetője, és aki a továbbiakban levezető elnökként moderálta a konferenciát.

 

 

 

 

Elsőként Dr. Hidvégi Máté c. egyetemi tanár kapott szót, aki a hagyaték kezelői nevében beszélt. Méltatva Scheiber Sándort, sok anekdotával, bon-mot-val fűszerezett előadásában szólt személyes találkozásaikról is.

 

 

 

 

Utána Dr. Schőner Alfréd, az intézmény mostani vezetője tartott előadást, amelyben szeretettel emlékezett elődje munkásságára, revelációszerű előadásaira, sokoldalú tevékenységére, baráti kapcsolatukra.

 

 

 

 

Dr. Szécsi József oktatónk önvallomással kezdte. Még ifjú teológus hallgatóként beleszeretett a judaizmusba s ebben nagy része volt Scheiber Sándor mentori tevékenységének, szeretetteljes oktatásának és varázslatos egyéniségének Vendéghallgató lett az ELTÉ-n, majd a Rabbiképzőben. Az itteni élet, a könyvtár, a díszterem kiddusai maradandó emlékek számára. Utóbbival minden előadó egyetértett.

 

 

 

Utolsó emlékezőként egyetértett Lichtmann Tamás professzor is, aki Debrecenből is feljárt a József körúti estékre, találkozásai Scheiber Sándor professzorral, akinek életrajzát ismertette, nagyon fontosak számára.

 

 

Néhány villanás az előadásokból:

Méltó megemlékezés volt!

Róbert Péter
2010.03.10

 

Vissza