IN MEMORIAM SCHEIBER SÁNDOR

  

 

Emlékeim Scheiber Sándorról

Halála negyedszázados évfordulóján megjelenik képzeletemben Scheiber Sándor barátságos arca, újra hallom kedves hangját, barátságos szavait. Én még azok közé tartozom, akik személyesen láthatták a nagy tudóst, beszélgettek vele, élvezték társaságát, halhatták véleményét, színesen előadott történeteit.

Mint oly sokan korosztályomból, zsidó társaságot keresve jutottam a József körúti péntek estékre, ahol a zsinagógai szombatfogadás után a kidduson Scheiber Sándor érdekes előadása nyújtott élményt a részvevőknek, akik többnyire alig fértek a terembe. Ezért a 70-es évek végétől már nem a menzán, hanem a díszteremben tartották népszerű péntek estéket, amelyeket Scheiber-vacsoráknak is neveztek, noha kakaó és kalács volt az asztalon.

Városszerte híresek voltak ezek az esték, amelyeken Scheiber professzor mellett mindig helyet foglalt az est vendégeként olyan hazai vagy külföldi érdekes személyiség (nem mindig zsidó!) aki hamar feloldódott a fiatalok társaságában s ehhez a házigazda kedvessége nagyban hozzájárult. Ablak nyílt ezeken az estéken a zsidó világ felé, hallhattunk arról, hogyan élnek a zsidók különböző országokban, éreztük, hogy nem vagyunk egyedül. Legkevesebbet Izraelről lehetett megtudni a látogatókról, de erről sem ők, sem Scheiber Sándor nem tehetett. Amúgy is figyelték az összejövetelt, ha a zsidó államról beszéltek volna, hamar befejeződtek volna a József körúti kiddusok! Ezt nekem négyszemközt egyszer maga a professzor mondta, hozzátéve hogy neki még megengedik, de utána attól tart vége lesz ezeknek a legendás péntek estéknek.

Viszont a társasági jelleg zavartalanul érvényesült. Olyan jól érezték magukat a fiatalok, hogy utána rendszeresen folytatták a beszélgetést, szórakozást. Évekig a Dunapark kávéházban, majd a Béke cukrászdában találkozott a zsidó fiatalság. Ennek éppúgy híre támadt, mint a József körúti kiddusoknak és mindkét helyen gyakoriak voltak a külföldi látogatók, akik magyar zsidókkal szerettek volna beszélgetni.

Közösségképző fórum volt Scheiber Sándor péntek estéje. Aki egyszer is járt ott, mindig szívesen emlékezik rájuk, az ottani jó hangulatra, a professzor közvetlenségére, meleg emberségére. Bárki bármikor bármilyen ügyben bizalommal fordulhatott hozzá. Mindig igyekezett segíteni, az általa ajándékozott könyvek ma is könyvtáram legmegbecsültebb darabjai.

Sokan szereztek kellemes élményeket, ismereteket a zsidóságról és az egyetemes kultúráról-tudományról.

Szerelmek, házasságok születtek, mindenki nagy élménynek tartja, hogy ott lehetett!

Amikor Scheiber Sándor visszaadta lelkét a Teremtőnek egy ország gyászolta. Temetésén megtelt a Kozma utcai temető bejárattal szembeni nagy tere.

Sokan sokat köszönhettek Neki!

Róbert Péter
Budapest, 2010. február 2.