Vissza a TUDOMÁNY-hoz

vallastud1.jpg (6027 bytes)

blue.gif (53 bytes)   

Frőhlich Róbert főrabbi: Háborús responsumok


IX. A Tórával kapcsolatos kérdések

A zsidóság gondolkodásának és életének középpontja a Tóra. Templomainkban megkülönböztetett helyen őrizzük, tisztelettel övezzük, koronával ékesítjük, ruhával és pajzzsal védjük lehetőség szerint a fizikai károsodásoktól. Néhány kérdés természetesen a Tóratekercsekkel kapcsolatos.

a./ Kérdés:

Olvasható-e a Tóra más alkalmakkor, mint a Szombati istentiszteleteken?

Válasz:

Igen. A zsidó hagyománynak megfelelően a Tórát nemcsak szombat reggel, hanem szombat délután, hétfő és csütörtök reggel, újholdkor, böjtnapokon, ünnepeken, sőt az ünnepek fél-ünnepein is olvassák.

b. / Kérdés:

Felolvasható-e a hetiszakasz1 része máskor is, mint a szombati istentiszteletek alkalmával?

Válasz:

Általában igen. A hetiszakasz részét szombat délután, hétfőn és csütörtökön olvassák. A hétfői és csütörtöki olvasás azoknak az embereknek a kedvéért került bevezetésre, akik ezeken a napokon, a piacnapokon jöttek be a városba. Az adott résznek vagy szakasznak olyankor - hétfőn és csütörtökön - történő olvasása, ami az embereknek alkalmas, olyan ősi, hogy az Ezrának2 tulajdonítják.

c./ Kérdés:

Olvasható-e a Tóra péntek este?

Válasz:

Szokás a Tórát olvasni Szimchát Tóra3 estéjén, az ortodox és a neológ zsidóság ezt nem tekinti az év más estéjére vonatozó precedensnek. Ha azonban a fegyveres erőknél nincs mód arra, hogy a Tórát a hét során egy másik időpontban olvassák, azt mondhatjuk - Horáát Sáá4-ként -, hogy a Tóraolvasás ideiglenes jelleggel megtartható. Bejelentendő, mint minden péntek esti istentisztelet alkalmával. Továbbá: ha sor kerül Tóra olvasásra, ha nem, a Tórát - szimbolikus jelentőségére tekintettel - a frigyszekrényben kell tartani minden istentisztelet alkalmával.

d./ Kérdés:

Olvasható-e a Háftárá5 péntek este?

Válasz:

A Próféták olvasásával szemben semmi kifogás nem merülhet fel, minthogy ideiglenes háborús gyakorlatként a Tóra péntek esti olvasását is engedélyezzük.

keksor.gif (227 bytes)

1Mózes öt könyvét a ma érvényes liturgia szerint egy év alatt olvassuk fel nyilvánosan templomainkban. A Könyveket hetiszakaszokra (szidrákra) osztjuk, minden szombaton délelőtt felolvasunk egyet, majd szombat délután, hétfő és csütörtök reggel a következő hetiszakasz első néhány versét olvassuk.
2Ezra Hászófér, azaz Ezra, az írástudó. A babilóniai fogságból való visszatérés vezetője és vezéralakja, nevéhez fűződik többek közt a Tóra nyilvános helyen történő felolvasása és a Második Szentély felépítése.
3Szukkot ünnepének utolsó napja, mikor befejezzük és rögtön újra is kezdjük a Tóra olvasását. Innen ered a név, ami magyarul annyit jelent, a Tóra örömünnepe.
4Tanóra.
5Ősidőkbe nyúló szokás, hogy szombat illetve ünnepnapok délelőttjén a Tóraolvasás után felolvasnak egy részt valamely prófétai könyvből. E prófétai szakasz neve Háftárá, s aki ezt fölolvassa, az a máftir. A Háftárá szövegében vagy gondolatiságában minden esetben kapcsolódik az adott heti Tórai olvasmányhoz.

keksor.gif (227 bytes)

blue.gif (53 bytes)