Vissza a TUDOMÁNY-hoz

vallastud1.jpg (6027 bytes)

blue.gif (53 bytes)   

Frőhlich Róbert főrabbi: Háborús responsumok


VII. A szombat

A katonai lelkészi megbízatás alapján a rabbi feladata az, hogy “a beosztása szerinti csapat teljes személyi állományának erkölcsi és vallási szükségleteit szolgálja”. Azokban a szervezetekben tehát, amelyekben vannak olyan személyek, akik a hadseregbe lépésük előtt aggályosan ügyeltek a Szombat megtartására, kívánatos, hogy a rabbik - feladatuk végzése során - a helyi parancsnokokkal konzultáljanak azzal a céllal, hogy a parancsnokok együttműködésével megfelelő megoldásra jussanak.

Kérdés:

Megtartható-e a péntek esti istentisztelet sötétedés előtt is1, ha az éghajlati viszonyok vagy a katonai tábor földrajzi elhelyezkedése miatt az istentiszteletet a nap olyan órájában kell tartani, amikor még világos van?

Válasz:

Pozitív parancs a “profánból a szent felé” történő bővítés, azaz: a péntek esti istentisztelet valamivel korábbi elkezdése. A kérdés az, hogy mennyivel korábban megengedett a péntek esti istentiszteletet megkezdeni. Ezt a kérdést teljes mértékben megtárgyalják a különféle törvénykönyvek.

Háborús körülmények között megengedett a péntek esti istentisztelet megtartása napnyugta előtt egy-két órával.

A “profánból a szent felé” történő bővítés elve ugyan nem alkalmazható a hétköznap esti istentiszteletek korábbi órában való megtartására, mégis elnézőek lehetünk ezek előrehozásának kérdésében, hiszen így van ez az askenázi2 minhág3 szerint is.

keksor.gif (227 bytes)

1Közösségeinkben – pl. Dohány utcai zsinagóga, Országos Rabbiképző Intézet - elterjedt olyan szokás is, hogy a zmántól (a szombat beálltának idejétől) függetlenül azonos időpontban kezdődik a szombatköszöntő istentisztelet. Az általános gyakorlat azonban az, hogy az istentiszteletet a szombat bejövetelekor kezdik.
2A zsidóság két nagy táborra oszlik : az európai eredetű askenázi, és a dél-európai illetve ázsiai eredetű szfárádi közösségekre. E két tábor liturgiájában, hagyományaiban tér el egymástól, de az alapvető vallási törvényeket illetően teljes közöttük az összhang.
3Szokás. Minhág ködin hu, azaz a szokás olyan, mint a törvény-elv alapján az egyes közösségek helyi szokásai, amennyiben azok nem ellenkeznek a haláchával, a közösség tagjaira nézve törvényi erővel bírnak.

keksor.gif (227 bytes)

blue.gif (53 bytes)