Vissza a TUDOMÁNY-hoz

vallastud1.jpg (6027 bytes)

blue.gif (53 bytes)   

Frőhlich Róbert főrabbi: Háborús responsumok


VI. Étkezés

Ma Magyarországon a neológia van túlsúlyban. Az általánosan elterjedt tévhit szerint a neológia annyit jelent, hogy a vallást liberálisan értelmező, a törvényeket sok esetben negligáló irányzat. Az igazság ezzel szemben az, hogy a neológia javarészt csak az ortodoxia külsőségekben való megnyilvánulását hagyta el, s alkalmazkodott a modernizálódó körülményekhez, de jottányit sem engedett a vallási törvényekből. Ezért fontos a neológ zsidóság számára is - többek közt - a kóser étkezés.

Kérdés:

Mennyire mentesülnek a férfiak az étkezési törvények megsértése alól a laktanyai vagy a harctéri élet különféle körülményei közepette?

Válasz:

Igyekezniük kell a törvényeket, amennyire csak lehet, betartani.

A rabbinak tudatnia kell az étkezési törvényeket betartani szándékozó férfiakkal, hogy rendelkezésre áll kóser konzerv étel a kantinokban1, valamint a Jewish Welfare Board2 képviselőin keresztül. Tudomásukra kell hozni azt is, hogy rokonaik és barátaik is küldhetnek számukra kóser élelmiszert tartalmazó csomagot. Ha bizonyos körülmények között nincs lehetőség arra, hogy kóser élelmiszerhez jussanak, nem követnek el bűnt3, hiszen az ország katonai törvénye szerint4 cselekszenek.

Ha azonban a katona meg akarja tartani az étkezéssel kapcsolatos törvényeket, követnie kell Ezékiel Landau tanácsának szellemét, a lehető legnagyobb mértékben kell követnie a zsidó életvitelt. Igyekeznie kell arra, hogy különbséget tegyen a tilalmak különféle fokozatai között. Vonakodnia kell a magától értetődően tiltott ételek fogyasztásától. Kisebb a jelentősége azon ételek fogyasztásának, amelyek nem magától értetődően tiltottak, de nem is kóser ételek, mert nem a Sechitá5 vagy a Melichá6 szerint készültek. Még kisebb jelentőséget kell tulajdonítani a Táárovet7 megszegésének, vagy az olyan rabbinikus előírások megszegésének, mint a Mipné Marat Ájin8.

keksor.gif (227 bytes)

1Magyarországon békeidőben a kóser étkezéshez ragaszkodó sorkatonának több féle lehetősége is van az étkezési törvények megtartására, az étkezés pénzbeli megváltásától a kóser konyhák illetve közösségi étkezdék látogatásáig. Amennyiben ez az igény felmerül, úgy haladéktalanul (lehetőleg még bevonulás előtt) értesítenie kell a sorkatonának a Tábori Rabbinátust.
2Az amerikai Hitközség.
3Sáát hádchák, azaz szükséghelyzet, mikor a legtöbb törvény időlegesen áthágható. Ugyanakkor ez az eset kényszer körülménynek is felfogható, az erre vonatkozó tudnivalókat lásd fent.
4Fontos Talmudi elv : Diná dömalchutá diná, azaz az ország törvénye a törvény. A vallásos zsidónak is – lehetőségein belül – alkalmazkodni kell az ország törvényeihez, melyek között él, s azokat magára nézve kötelezőnek kell elfogadnia.
5Rituális vágás.
6Sózás. A hús kóserságának feltétele nem csak annyi, hogy a Tórában (3Mózes 11/1-30) felsorolt tiszta állat legyen. Szakképzett metszőnek (sochet) kell az állatot levágnia, s a húst még kóserítani is kell. Ennek lényege a lehető legtöbb vér eltávolítása a húsból, hiszen a vér fogyasztása szigorúan tilos. Megfelelő ideig áztatják a húst, majd besózzák, s bizonyos idő eltelte után a só kiszívja a maradék vért. Ezt lemosva válik kóserrá a hús.
7Keveredés. A kóser étkezés egyik sarok pontja a tejes és a húsos ételeke különválasztása. Alapja a Tórai parancs (2Mózes 34/26), “ne főzd meg a gödölyét anyja tejében!”
8Újabb Talmudi elv: ne tégy olyat, amit ha valaki lát, félreértheti. Például: noha a vér fogyasztása tilos, ez a halra nem vonatkozik. A hal vérét - akár pohárba felfogva - meg is lehet inni, ebben az esetben azonban néhány pikkelyt bele kell dobni a pohárba, hogyha valaki látja, tudatosodjon benne, hogy halvért lát, s így nem történt törvényszegés.

keksor.gif (227 bytes)

blue.gif (53 bytes)