Vissza a TUDOMÁNY-hoz

vallastud1.jpg (6027 bytes)

blue.gif (53 bytes)   

Frőhlich Róbert főrabbi: Háborús responsumok


III. Minján a brit-nél

A zsidó családi élet legfontosabb és talán legszebb aktusa az újszülött fiú Izrael népébe való felvétele, a brit milá1. Ez az az aktus, melyet minden körülmények között végre kell hajtani, s ehhez minján, azaz 10 felnőtt zsidó férfi jelenléte szükséges.

Kérdés:

El kell-e halasztani a körülmetélést estére2 vagy a következő napra, ha csak akkorra gyűlik össze a minján?

Válasz:

A körülmetélésnél jelenlévő minjánra vonatkozóan a törvény egyértelmű (Jóre Déá 265,6): a britre akkor is sor kerülhet, ha nem gyűlik össze a minján. Minthogy a körülmetélésnek a megfelelő időben (a nyolcadik napon) kell megtörténnie, semmilyen körülmények között nem szabad elhalasztani3 csak azért, hogy meg legyen a minján.

keksor.gif (227 bytes)

1A körülmetélés szövetsége. I-ten Ábrahámnak parancsolja meg, hogy a Vele való szövetség jeléül metélje körül magát, és háza népét. (1Mózes 17/10-14) Ettől kezdve a zsidóság legfőbb parancsolata és fennmaradásának záloga lett a fiúgyermekek törvény szerinti körülmetélése, s ez a legsötétebb időkben vagy halálos fenyegetés árnyékában sem hanyagolható el.
2A Brit milá reggel, általában az istentisztelet közepette, de legkésőbb rögtön azt követően kerül végrehajtásra.
3Olyannyira nem, hogy ha a nyolcadik nap Jom Kippur napja, amikor tudvalévőleg nem csak a munkavégzés tilos, de az öröm gondolata sem merülhet fel, akkor is a brit milá kötelezettsége felülmúlja a Jom Kippurt, s így még aznap elvégezendő.

keksor.gif (227 bytes)

blue.gif (53 bytes)