Vissza a TUDOMÁNY-hoz

vallastud1.jpg (6027 bytes)

blue.gif (53 bytes)   

Frőhlich Róbert főrabbi: Háborús responsumok


I. A kohanita

Első kérdésünk azon a Tórai parancson alapul, mely szerint egy kohanita, azaz az egykori papi rend leszármazottja holttestet nem érinthet, sőt, nem tartózkodhat vele még egy fedél alatt sem (3Mózes, 21/1-4, 21/11). A Midrás elmondja, hogy a Jom Kippurkor szolgálatot teljesítő főpap lábára láncot erősítettek, hogyha esetleg szolgálatteljesítés közben a Szentek Szentjében meghal, annak dacára, hogy oda senki más nem léphet be, mégis ki tudják onnan hozni. Ennyire fontosnak ítélték őseink a kohanita rituális tisztaságát.

Kérdés:

Megtagadhatja-e lelkiismereti okból a háborús szolgálatot egy Kohanita a miatt, mert számára a holttestek érintése nem engedélyezett.

Válasz:

A kérdéssel kapcsolatos általános elmélet: a kohanitákat manapság elismert rabbinikus tekintélyek nem tekintik egyértelműen papok leszármazottainak. Elsősorban az udvariasság okán szólítják őket elsőként a Tórához. Jacob Emden szerint: ama kétely miatt, hogy vissza kell-e téríteniük azt a pénzt, amit a pidjon hábénért1 kaptak.

Azonban érvényben van az a régi, papokra vonatkozó törvény, hogy pap holttest érintésével nem szennyezheti be magát. A kérdés az, hogy ennek a holttestekkel kapcsolatos tisztátalansági törvénynek a megtartása mennyiben lehet alapja a háborúban való részvétel lelkiismereti okú megtagadásának.

Egyáltalán nem szükségszerű, hogy egy katona holttestet érintsen meg. A katonát besorozták, ezért Ánúsznak2 tekintendő, ezen az alapon tehát bizonyosan nem utasíthatja el a katonai szolgálatot.

keksor.gif (227 bytes)

1 A Tórai törvény szerint minden elsőszülött I-tené. Az ember elsőszülöttjét a
    kohanitánál ki kell váltani, erre szolgál a pidjon hábén, azaz az elsőszülött fiú
     kiváltásának szertartása.
2 Ánusz, azaz kényszerített. Talmudi fogalom, mely körülmény sok parancsolat illetve
    törvény alól felmentést ad.

keksor.gif (227 bytes)

blue.gif (53 bytes)