Vissza

Zámbó Zoltán zsidó művelődéstörténet szak, II. évf.:
Prevenció és gyógyítás a mózesi törvényekben


"És szólott: Ha hallgatva hallgatsz Örökkévaló Istened hangjára és azt cselekszed, ami egyenes az ő szemei előtt és figyelsz parancsolataira és megőrzöd törvényeit mind, nem hozom reád a sok betegséget, melyekkel az egyiptomiakat sújtottam, mert én, az Örökkévaló vagyok a te gyógyítód." (Ex.15,26)

"Az uralkodó azért követel engedelmességet, hogy saját tekintélyét védje. Az orvos is engedelmességet követel, de csak azért, hogy a beteg jólétét biztosítsa. Ilyenek az Örökkévalónak rendeletei is, aki a mi gyógyítónk" (Málbim).


Orvosi vélemény szerint az emberi életkor 25%-ban az örökléstől, 25%-ban a környezeti hatásoktól, 40%-ban az életmódtól és csak 10%_ban függ az orvosi szolgáltatásoktól és egyéb körülményektől. Az öröklésen az ember nem tud változtatni, de körülményeit, környezetét megváltoztathatja, életmódját pedig teljesen maga alakítja ki, így az ember egészsége 2/3-ad részben saját kezében van letéve é az egészségügy befolyása emellett eltörpül. Az optimális életmód mellet sem garantálható például a 100 év, csupán a génekben meghatározott idő egészséges megélése. Az életmód és az egészséges hosszú élet összefüggése a Tórában az egyedül igaz Isten tanácsaihoz való ragaszkodásként fogalmazódik meg: "És tartsd meg törvényeit és parancsolatait, amelyeket Én ma parancsolok neked, hogy jó dolgod legyen neked és gyermekeidnek utánad és hogy hosszú életed legyen a földön, amelyet az Örökkévaló, a te Istened ad neked, minden időkig." (Deut. 4,40)

Izrael népének életét szabályozó és segítő isteni rendelkezések közül a legismertebb a sabbati nyugalom és az étkezési szokásokat szabályozó törvények.
Az Örökkévalónak a sabbat rendelete, amely felszabadít a nyugalomra, talán a legfontosabb az ember egészségét megóvni és biztosítani kívánó rendeltek közül. Minden ember életében rendkívül fontos, hogy legyenek olyan időszakok, amikor kikapcsolódás és elmélkedés, szellemi és lelki feltöltekezés az egyedüli tennivalója. Ezt biztosítja a sabbat parancsa. A Mindenható a teremtéskor adott az embernek egy hétnapos ciklust: hat napot munkával kell tölteni a hetediket pedig pihenéssel.
Ha megfigyeljük a ma emberének mentális problémáit akkor a sabbat parancsában nem csak a nyugalom rendelkezését kell felismernünk, hanem azt az isteni rendelkezést is, amely megóvja az embert a ma olyan sokakat kínzó elidegenedéstől mivel a nyugalmi rendelet részét alkotja az istentiszteletre való felszólítás, amely mindig közösségi alkalom, ahol az ember hasonló tapasztalatokkal és érdeklődéssel bíró társakkal találkozhat. Ezeken az alkalmakon megoszthatják egymással a tapasztalatokat úgy, hogy közben az összegyűltek beszélgetése nem panaszkodásba és a gondok felsorolásba fullad, hanem a Mindenható Isten gondoskodásának felismerésére irányul, a panasz szavait háttérbe szorítva a hála szavaival. A magát egyedül érző ember nem csak egy közösség részének ismeri fel magát, hanem a Örökkévaló gondoskodásának a tárgyaként is. Az elidegenedés ekképpen feloldódik a sorsközösség és Istentől való függés tudatában.
A történelem során többször igyekeztek változtatni a hat plusz egy napos cikluson, pl. amikor az első Francia Köztársaság megpróbálta bevezetni a tíznapos ciklust, de ez az intézkedés tiszavirág életűnek bizonyult.


A teremtéskor a Mindenható az embernek táplálékul a gabonanövényeket és a gyümölcsöket adta. A hús fogyasztásának engedélyezéséről az özönvíz után, a Noénak adott rendelkezésben olvashatunk (Gen. 9,1-10). A hús fogyasztásának megengedését azonban több korlátozás is szűkíti. Ilyen korlátozások a vérfogyasztás tilalma, valamint az állatok két csoportra osztása.
Az állatok tiszta és nem tiszta csoportra való felosztásával itt találkozunk először. Bár nem egyértelmű itt még, hogy ez az étkezésbeli megkülönböztetést is jelent. "Rási szerint ez azt jelenti: "Minden állatból, amelyet egy későbbi korban Izrael népe tisztának fog tartani" (Zeb. 116a.) (Lev. XI. és Deut. XIV.) De valószínűbb, hogy a tisztaság vagy tisztátalanság fogalma ebben a részben attól függ, hogy az az állat alkalmas-e az áldozatra, vagy nem; v. ö. VIII,20-at, ahol az van, hogy Nóé az oltáron áldozott <minden tiszta baromból és minden tiszta madárból>" (Dr Hertz Mózes öt könyve és a haftárák című művének 1. kötetének 66. oldal)
Hozzám Rási magyarázata közelebb áll mert úgy vélem, hogy ha az Örökkévaló Noénak, mint igaz férfiúnak, meg is engedte a hús élvezetét mindazonáltal káros húsokról bizonnyal távol akarta tartani. Így nem csak az áldozatra szánt állatok megkülönböztetését jelentheti a tiszta és nem tiszta megkülönböztetés, hanem az étkezére szánt állatokra is vonatkozhatott.
Ezt a korlátozást egészíti ki még a zsír (Lev. 3,17) és az elhullott állatok fogyasztásának tilalma (Ex. 22,30). Összességében a húsfogyasztást tiltó vagy korlátozó törvények szabályozzák, hogy milyen állat húsát szabad elfogyasztani, valamint tiltják a vér és zsiradék fogyasztását.
Miben nyilvánul meg az egészségvédelem, illetve megelőzés ezekben a törvényekben? Nézzünk pár példát:
1. Az elfogyasztott vér a sejtekhez ugyan juttat oxigént és lebontott tápanyagokat, de emellett salakanyagokat (pl.: kreatinin, húgysav és karbamid) is nagy mennyiségben, valamint fertőzések forrása is lehet. A vér fogyasztásának következményei jól megfigyelhetők a masszai népen. Ez a népcsoport Tanzánia és Kenya füves pusztáin állattenyésztéssel foglalkozik és szokásuk az állataik vérét tejjel keverve inni. Ez a fehérjében gazdag étrend gyors és nagyfokú növekedést eredményez, azonban előbb veszi le őket lábukról a betegség, és előbb is halnak meg, mint más népek, akik növényi táplálékon élnek.
2. Az egyik legközismertebb húsfaj, amelynek fogyasztását nem engedélyezte a Tóra a sertéshús. E tiltás ésszerűségét mára már az orvostudomány is többszörösen kimutatta, mivel bebizonyosodott, hogy sertés a legegészségtelenebb húsok egyike. A sertéshús fogyasztás tórai tilalmának tiszteletben tartása sok embert megóvott volna attól, hogy trichinostist (féregbetegséget) kapjon. Szerencsére ez ma már nem olyan gyakori betegség, de pl. a '30-'40-es években az USA összlakosságának kb. 16%-a kapta meg ott, ahol nem volt hatósági hússzemle.
3. Nem fogyaszthatták a bőr alatti és a belek közti zsírt. A zsír bizonyítottan az erek egyik fő ellensége, jelentős rizikófaktor a cardiovascularis megbetegedések kialakulásában. A belső szervek pedig, mint például a vese, a sok egyéb káros anyag mellett rengeteg koleszterint is tartalmaz.

Az elhullott tiszta állatok fogyasztását tiltó rendelkezés szintén a fertőzések elkerülését segítette elő.

A tórai törvények sok gyanútlan ember életét óvták meg, azáltal hogy nagy hangsúlyt fektettek a betegségek megelőzésére és a már kialakult betegségek hordózóinak elkülönítésére, főként a fertőző és a gyógyíthatatlan betegségeknél.
A járványok elkerülésében nagyon fontos szerepet játszott az ürülék megfelelő elhelyezése is. Így szól az erre vonatkozó rendelkezés: "És legyen számodra külön hely a táboron kívül, hogy oda menj ki. És legyen ásószerszámod fegyvered mellett, és lészen, hogy amikor leülnél künn, áss vele és ismét takard be ürülékedet."(Deut.23,13.-14.) Jó lett volna ha ezt az egyszerű rendelkezést a középkori Európában figyelemre méltatják s nem a XVIII. század végén vezetik be a nagy városokba az első higieniai berendezéseket. Megdöbbentő visszagondolni, hogy egészen addig eleik egyszerűen csak az utcára öntötték az ürüléküket, amelyekben a legyek akadálytalanul szaporodhattak, és okozói, valamint terjesztői lettek betegségeknek, amelyek emberek millióinak halálát okozták. E törvény ismeretében érthető az is, hogy a járványok miért nem a gettókban ütötték fel először a fejüket. Ha az akkori egyházi és világi vezetők nem pogromokkal és hamis vádaskodásokkal próbálták volna csillapítani a járványok keltette indulatokat, hanem ezen egyszerű isteni rendelkezésék betartatásával magukat a járványokat orvosolták volna, akkor talán ma az antiszemitizmust is csak, mint letűnt korok "kórképét" ismernénk. De e kérdés megvitatása elvezet a dolgozatom tárgyától.
Másik hasonlóan egyszerű, de ártatlan élet megóvását szolgáló törvény a hullával való érintkezés utáni folyóvízben való kézmosást előíró parancs. Még a XVIII. században is nagyon sok anya halt meg a gyermekágyi lázban, mert olyan orvosok vizsgálták meg őket, akik közvetlenül előtte hullaboncolást végeztek. Mindez elkerülhető lett volna, ha betartják ezt az előírást.

A körülmetélés törvénye: A körülmetélés latinul: circum cisio elsősorban az Isten népéhez való tartozás jele, de orvosok szerint az Örökkévaló ezen rendeletében is megfigyelhető a féltő gondoskodás népe gyermekei iránt. A meleg éghajlat és a rossz tisztálkodási lehetőségek miatt a preputium (fityma) alatt egyes baktériumfajok könnyen elszaporodhatnak és így a mirigyváladékkal együtt, létrehozhatják a smegmát, vagyis helyi gyulladás alakul ki. Sok orvos szerint ez a gyulladás hatással van a nők egészségére is, ugyanis a méhrák kialakulásában fontos tényezőnek tartják. Ennek megelőzését célozza a preputium eltávolítása.

A fertőzőbetegségek kezelése: Az akkori kor egyik súlyos betegségével kapcsolatos teendőkről a "poklos" emberre vonatkozó rendeletben találunk leírást a Leviticus 13. fejezetében. Az itt leirt tünetek nem azonosíthatok semmilyen ma ismert bőrbetegséggel. Elképzelhető, hogy a poklosság fogalomkörébe beletartozott a lepra, vagy ahhoz hasonló betegségek. Mindettől eltekintve meglepő, hogy a mózesi törvények, amelyek önnönállításuk szerint az i.e. XV. századból származnak, írnak a fertőző forrás elkülönítéséről, azaz a karantén intézményéről. A elkülönítések leírásaiban általában tizennégy napos elkülönítésről olvasunk, amely rendszerint kétszer hét napból állt, a következő megoszlásban: a betegségre utaló tünetek felfedezésétől kezdődik az első hétnapos karantén, amelyet egy újabb felülvizsgálat követ. Ha nem terjed tovább a betegség, akkor is újabb hétnapos elzárás következik, amely után , ha a betegség nem terjedt tovább a beteg nem jelentett már fertőző veszélyt a közösség számára és visszakerülhetett annak köreibe. Ezzel a módszerrel kiszűrték a valóban poklos és az arra hasonlító betegségeket. A poklos embernek tehát, mivel a betegség fertőző volt és nem minden esetben gyógyítható, el kellet hagynia a közösséget, és gyógyulásáig vissza sem térhetett.

Az emberi poklosságot leíró fejezet után találkozunk a ruha (Lev. 13, 47.-59.)és a ház (Lev. 14, 33.-54.) poklosságának fogalmával és vizsgálatával, valamint kezelésével. E leírások pontos értelmezése szintén vitatott a szakirodalomban. Dr Hertz Mózes öt könyve és a haftárák című művének III. kötetének 126. oldalán a következő értelmezést adja a ruhára vonatkozólag: "A ruhákat is megfertőzhették a betegség korokozói, ha érintkezésbe jutottak egy poklossal, vagy sebeivel. Némelyek a ruhán lévő foltokat úgy magyarázzák, hogy azok penészedés által keletkeztek vagy más parazita fertőzésétől, amelyek hatása hasonló a testi poklossághoz." Akármi legyen is a poklosság okozója az gyaníthatóan a viselője egészségét is rossz irányba befolyásolta és ezért a fertőző ruha megsemmisítése a közegészséget védő intézkedésnek tekinthető. A ház poklosságának meghatározásához újból Dr. Hertz előbb idézett művét hívom segítségül: "Itt is mint a ruhán lévő poklosságnál vitás miről van szó. Talán olyasféle gombától eredhetett, amely száraz rothadást okozott. Mások úgy magyarázzák, hogy parazita rovarok fészkelték be magukat a házba vagy salétromréteg képződött a falon." (138 o.) Bármi okozta is a ház poklosságát, itt is elmondhatjuk, hogy az emberi egészségre ártalmassá vált, így vagy a kór megszüntetése vagy, ha ez nem volt lehetséges, a fertőzésforrás elpusztítása eredményezte az ott lakók, valamint az egész közösség egészségének megőrzését.


A Leviticus említést tesz a "folyásos asszonyok" esetéről. Ez a betegség feltehetőleg a gonorrhea, mely nemi úton terjedő fertőző betegség. Elkülönítésére van ítélve nem csak a beteg személy, hanem annak ágya, ruhája és minden, amire csak ráült, és amivel csak kapcsolatba került. Figyelemre méltó, hogy a betegnek a tünetek megszűnése után hét napot elkülönítve kell töltenie, ami a tovább fertőzés esélyét csökkenti.


Összefoglalásként elmondhatjuk, hogy a Tóra rendelkezéseinek célja az emberi élet védelme. A törvények jelentős része, amelyekből most csak néhányat emeltem ki, konkrét egészség megőrző illetve betegség megelőző szerepe van. A következő főbb csoportokra lehet elkülöníteni ezeket a rendelkezéseket:
1. Az egyes ember mentálhigiéniáját védő és ápoló törvények
2. Táplálkozási törvények
3. Közhigiéniát védő és járványmegelőző törvények

Végezetül a történelemben láthatjuk e törvényeknek jótékony hatását Izrael népének életében, amint beteljesedett az Örökkévaló ígérete: "És szólott: Ha hallgatva hallgatsz Örökkévaló Istened hangjára és azt cselekszed, ami egyenes az ő szemei előtt és figyelsz parancsolataira és megőrzöd törvényeit mind, nem hozom reád a sok betegséget, melyekkel az egyiptomiakat sújtottam, mert én, az Örökkévaló vagyok a te gyógyító" (Ex.15,26). Az akkori egyiptomi betegségek egy részét a múmiák vizsgálatából ismerjük. A leggyakoribb betegségek, amelyek akkor előfordultak, azonosak a mai "modern" embert sújtó betegségekkel: izületi gyulladás, köszvény, csontritkulás, szív-és érrendszeri betegségek, valamint daganatos betegségek. Ahogyan abban az időben a preventív szemlélet és a helyes életmód alkalmazása révén elkerülhetőek voltak a betegségek, úgy ma is. Az Örökkévaló pedig ma is a mi gyógyítónk!


Felhasznált irodalom:


Dr Hertz J. H., Mózes öt könyve és a haftárák, I-V. kötet, (Bp. 1984.)
Israel Méir Lau, A zsidó élet törvényei, 2. kiadás, (Tel-Aviv 2000.)
Dr Neil Nedley, Döntő bizonyíték, (Shelley Holding Kft 2002.)
Kákosy László, Ré fiai, 2. kiadás, (Százszorszép kiadó - BUK 1993.)
Paul Johnson, A zsidók története (Európa könyvkiadó Bp., 2001.)

Vissza