Rabbiképző szak

Tantárgycsoportok

    bibliai tudományok   |   talmudikus tudományok   |   rabbinikus tudományok   |  történelem és irodalom
vallásbölcselet    |    gyakorlati lelkészet   |   nyelvi tanulmányok   |   gyakorlati tárgyak
kötelezően választható tárgyak   |   szabadon választható tárgyak

Szabadon választható tantárgyak

A SZABADON VÁLASZTHATÓ TANTÁRGYCSOPORT célja olyan, kiegészíto, de az új évezredben nélkülözhetetlen informatikai, kommunkációs ismeretekhez juttani a hallgatókat, amelyek minden általános értelmiségi képzés szerves részét alkotják, s amelyek birtokában tanulmányaikat, majd munkájukat jobban tudják végezni.

Részei:

Kicur Sulchán Áruch
Informatika
Könyvtári rendszerek és az Internet
Jiddis nyelv
A héber szleng
Beszédművészet
Archeológia és a Szóbeli Tan

 

Szabadon választható tantárgyak

    bibliai tudományok   |   talmudikus tudományok   |   rabbinikus tudományok   |  történelem és irodalom
vallásbölcselet    |    gyakorlati lelkészet   |   nyelvi tanulmányok   |   gyakorlati tárgyak
kötelezően választható tárgyak   |   szabadon választható tárgyak

Rabbiképző szak