Rabbiképző szak

Tantárgycsoportok

    bibliai tudományok   |   talmudikus tudományok   |   rabbinikus tudományok   |  történelem és irodalom
vallásbölcselet    |    gyakorlati lelkészet   |   nyelvi tanulmányok   |   gyakorlati tárgyak
kötelezően választható tárgyak   |   szabadon választható tárgyak

Nyelvi tanulmányok

A Nyelvi tanulmányok tantárgycsoport oktatásának célja, hogy megfelelő nyelvi alapokkal vértezze föl a későbbi rabbikat, mind az alapvető héber, mind pedig egy világnyelv, az angol terén.

A Héber nyelv- és stílusgyakorlatoknál célunk, hogy a hallgatók az élő modern héber nyelvet sajátítsák el a nyelv különböző rétegeinek felismerésével és használatával. Képesek legyenek tudományos előadások és szövegek megértésére, valamint maguk is írjanak, és tartsanak előadást héber nyelven akadémiai szinten, judaisztikai és zsidó irodalmi témákban.

A záróvizsga magasabb mércét állít a hivatalos magyar felsőfokú nyelvvizsgánál.

A héber nyelvtan és újságmegértés-olvasás alapvető igénye mellett, akadémiai szinten az irodalmi és bölcsésztudományi témákban fordítás, valamint szövegek készítése is követelmény.

A Szentírási Grammatika tárgy célja, hogy a hallgatók képesek legyenek a Szentírásból olvasni és a latin terminológia használatával a szövegeket grammatikailag elemezni, ismerjék a bibliai héber nyelvtan elemi szabályait. A Szentírás szabadon választott részleteinek olvasása segítségével, valamint táblázatok és példák szemléltetésével önállóan fordítsák a Szentírást.

Az Arameus grammatika tárgynál a kurzus célja : megismerni az arameus nyelvtan szabályait, Onkelos arameus fordítását összevetni a héber nyelvű eredeti textussal.

Az Angol nyelv tárgynál a cél a társalgási szintű nyelvtudás elérése.

Nyelvi tanulmányok

    bibliai tudományok   |   talmudikus tudományok   |   rabbinikus tudományok   |  történelem és irodalom
vallásbölcselet    |    gyakorlati lelkészet   |   nyelvi tanulmányok   |   gyakorlati tárgyak
kötelezően választható tárgyak   |   szabadon választható tárgyak

Rabbiképző szak