Rabbiképző szak

Tantárgycsoportok

    bibliai tudományok   |   talmudikus tudományok   |   rabbinikus tudományok   |  történelem és irodalom
vallásbölcselet    |    gyakorlati lelkészet   |   nyelvi tanulmányok   |   gyakorlati tárgyak
kötelezően választható tárgyak   |   szabadon választható tárgyak

Kötelezően választható tantárgyak

A KÖTELEZŐEN VÁLASZTHATÓ tantárgycsoport célja lehetőséget nyújtani a hallatóknak, hogy a bibliatudományok, a rabbinikus tudományok, a pszichológia és a neveléstudomány területén további tanulmányokat folytathassanak.

Részei:

Bibliatudomány:
Szentírási textus az interdiszciplináris kutatások tükrében
A Biblia oktatásának módszertana
Rabbinikus tudományok:
Szemelvények a Jeruzsálemi Talmudból
Rambam: Tévelygők útmutatója - forráselemzés
Középkori héber imaköltészet
Pszichológia
A konfliktuskezelés pszichológiája
Személyiségfejlesztő tréning

 

Kötelezően választható tantárgyak

    bibliai tudományok   |   talmudikus tudományok   |   rabbinikus tudományok   |  történelem és irodalom
vallásbölcselet    |    gyakorlati lelkészet   |   nyelvi tanulmányok   |   gyakorlati tárgyak
kötelezően választható tárgyak   |   szabadon választható tárgyak

Rabbiképző szak