Rabbiképző szak

Tantárgycsoportok

    bibliai tudományok   |   talmudikus tudományok   |   rabbinikus tudományok   |  történelem és irodalom
vallásbölcselet    |    gyakorlati lelkészet   |   nyelvi tanulmányok   |   gyakorlati tárgyak
kötelezően választható tárgyak   |   szabadon választható tárgyak

Gyakorlati tantárgyak

A GYAKORLATI TANTÁRGYCSOPORT célja a korábban elméletben tanult ismeretek gyakorlati alkalmazása és a vallási gyakorlat megszerzése valamennyi területen: pasztorizációs gyakorlat a gyülekezeti, a zsinagógai és a magánszféra területén, a különböző zsinagógai istentiszteleteken, Tóraolvasásnál mind a hétköznapi, mind a szombati, mind az ünnepsorozat tórai olvasmányai felolvasásánál, a három napig tartó Nagyünnep (Ros Hásáná, Kol Nidré, Jom Hákippurim) időszakában, zsinagógán kívül elhagzó prédikációknál, (pl. a vidéki temetőkben tartandó úgynevezett mártíristentiszteleteknél) A bibliaköri csoportvezetői gyakorlatban vagy a felekezeti kórházunkban – a mozgásképes betegek között és az Elfekvő Osztályon –, valamint az Újpesti Zsidó Szociális Otthonban végztt munka során.

Részei:

Tóraolvasás - előimádkozás
Nagyünnepi szolgálati gyakorlat
Homiletikai gyakorlat
Dvár Torá - Írásmagyarázat
Biblia köri csoport vezetői gyakorlat
Pastorizációs gyakorlat
Gmilut hászádium
Talmud-Tóra informális oktatási gyakorlat
Rabbivizsga előtti gyakorló félév

 

Gyakorlati tantárgyak

    bibliai tudományok   |   talmudikus tudományok   |   rabbinikus tudományok   |  történelem és irodalom
vallásbölcselet    |    gyakorlati lelkészet   |   nyelvi tanulmányok   |   gyakorlati tárgyak
kötelezően választható tárgyak   |   szabadon választható tárgyak

Rabbiképző szak