Záróvizsga a Rabbiképző szakon 2017


Egyetemünk rabbiszakán 2017. június 26-án bonyolítottuk le a záróvizsgát, a rekkenő hőségre való tekintettel a szokásos Díszterem helyett a hűthető Rektori szobában. Mivel a rabbivizsga nem nyilvános erre a célra ez elegendő volt.

A záróvizsga bizottság elnöke: Markovics Zsolt főrabbi és Kardos Péter rabbi volt; míg tagjai a délelőtti részben (a képen balról jobbra): Dr. Oláh János rektorhelyettes, egyetemi tanár, Darvas István főrabbi, adjunktus, Dr. Schöner Alfréd rabbi, rektor, egyetemi tanár, Markovics Zsolt főrabbi, Dr. Róna Tamás főrabbi, adjunktus,  Szerdócz Ervin főrabbi, (részt vett a vizsga kezdeti szakaszában Heisler András a MAZSIHISZ elnöke is)

 míg  a délutáni részben Dr. Lichtmann Tamás, egyetemi tanár, Dr. Oláh János egyetemi tanár, Dr. Haraszti György egyetemi tanár, Dr. Gábor György egyetemi tanár, Dr. Schöner Alfréd rabbi, rektor, Kardos Péter rabbi,  Markovics Zsolt főrabbi és Szerdócz Ervin főrabbi volt. A jegyzői teendőket Streitné Somkuti Vera tanulmányi ügyintéző látta el.

A három rabbijelölt: Borsányi Schmidt Dániel, Fináli Gábor és Petrovics Péter.

A köszöntés után a rektor ismertette a rabbivizsga lefolyásának menetét, feltételeit és következményeit.

 

 

Ezután Heisler András a MAZSIHISZ elnöke köszöntötte a rabbijelölteket és kívánt nekik eredményes vizsgát és sikereket az életben. (a beszéd alant meghallgatható)

 

 

 

 

A vizsgabizottság elnöke Markovics Zsolt főrabbi is köszöntötte és bíztatta a jelölteket, Szentírási idézetekkel tarkított beszédében saját rabbivizsgáján történtekre emlékezve. (a beszéd alant meghallgatható)

 

 

A szóbeli vizsgán 7 tárgyból feleltek a jelöltek.
Délelőtt a Bibliatudományok, a Talmud és a Szertartástan-gyakorlati lelkészet című tárgyból vizsgáztak. A tételeket a rektor ismertette, illetve választották ki a jelöltek.

A tételek kiválasztása után a jelöltek hozzákezdtek válaszuk kidolgozásához.

 

A felkészülés után a jelöltek írásbeli vázlatuk alapján szóban válaszoltak a tételekre és feleltek a vizsgáztatók kérdésire.

Az ebédszünetben elköltött étkezés után a vizsga 14 órakor folytatódott a Vallásbölcselet, a Zsidó történelem és a Zsidó irodalom tárgykörében.

Ezután a diplomamunkák védése és az opponensek bírálataira adott válaszok következtek.

A sikeres vizsgák után a vizsgáztatók meghatározták illetve kiszámították az érdemjegyeket, mialatt a vizsgázók kis szünetre elhagyták a termet.

A vizsgabizottság megállapította, hogy a vizsgázók lelkiismeretesen felkészültek a záróvizsgára, és meggyőzően adtak számot tanulmányaik során megszerzett tudásukról. Mindhárman eredményesen levizsgáztak.

A rabbivizsga hitelességét a jelenlévő hat rabbi és négy egyetemi tanár garantálta és aláírásával hitelesítette.

Így a tanévzáró diplomaosztón átvehetik majd a rabbiszakos diplomájukat (MA) illetve igazolásukat, míg a héber nyelvű rabbidiplomát, a szeptemberi rabbiavatáson kapják meg.

A láthatóan fáradt végzettek, a jól végzett vizsga tudatában hallgatták a rektor elismerő szavait és jókívánságait.

Az estébe nyúló rabbivizsgát a jelenlévők közös mincha imával fejezték be.

Gratulálunk!

KP
2017.06.27

Vissza