Tudományos ülésszak a
Rabbiképző
 
megnyitásának 140. évfordulója alkalmából

A MAZSIHISZ és az Országos Rabbiképző - Zsidó Egyetem (OR-ZSE) kétnapos jubileumi konferenciát szervezett az Emancipációs törvény 150. és a Rabbiképző megnyitásának 140. évfordulója alkalmából 2017. szeptember 4-én a MAZSIHISZ termeiben és 5-én, kedden az OR-ZSE termeiben.

Az OR-ZSE által rendezett ünnepélyes tudományos ülés első aktusaként rabbi- és rabbihelyettes avatásra került sor az egyetem zsinagógájában. (részletesen itt).

Az előadások sorozata 10.30-kor kezdődött az emeleti Díszteremben Dr. Schőner Alfréd rektor megnyitójával. Az eseményen a rabbikar tagjain kívül a MAZSIHISZ elnöke, hitközségi vezetők, egyetemi oktatók, hallgatók és jónéhány érdeklődő követte folyamatosan az eseményeket.

A Rabbiképző múltjáról és jelenéről szóló ismeretterjesztő kisfilm premierjére ezután került sor. A film forgatókönyvének alapját Dr. Haraszti György történész, egyetemi tanár írta. A film 1086-tól kezdődően részletezi a Rabbiképző megalakulásának körülményeit, nehézségeit és végig kíséri történetét oktatóinak bemutatásán és az intézmény hányattatásain keresztül a mai napig.

Egy rövid bemutató a filmből:

 

A kb. 20 perces filmet nagy érdeklődés kísérte, és tudományos alapossága valamint határozott optimizmusa miatt a jelenlévők közül többen érdeklődtek, hogy mi módon tudnák körzetükben, egyéb helyen levetíteni a filmet.

 

 

Az esemény narrátora, Balogh István, az Egyetem végzettje, ugyanakkor a Doktori Iskola hallgatója, - bemutatkozása után - mint az egész napos esemény levezetője és interpretátora ismertette az eseménysorozat lebonyolításának rendjét és időpontjait, majd felkérte az egyes előadókat dolgozatuk bemutatására.

 

 

 

 

Elsőként Dr. Schőner Alfréd tartotta meg előadását, "Emlékeim a szemináriumból" címmel. Főként Scheiber Sándorról szólt, aki a legnagyobb hatással volt rá. Véleménye szerint 'Scheiber Sándor neve megkerülhetetlen a magyarországi zsidóság életében. A XX. századi zsidó tudomány Magyarországon nélküle érthetetlen. Mindenki, aki kutat, vagy ír, előbb-utóbb Scheiberbe "botlik"'. (az előadás itt elolvasható)

 

 

 

 

 

Utána Dr. Lengyel Gábor, Hannover főrabbija, egyetemünk doktori iskolájának végzettje osztotta meg az egyetemről emlékeit a hallgatósággal. Szólt a Rabbiképzővel kapcsolatos kutatásiról, saját eredetéről és életútjáról. Meghatottan emlékezett elhunyt tanárai közül Dr. Domán István főrabbira, Popper Péterre, Dr. Staller Tamásra, Borsányi Schmidt Ferencre. Hálávall köszönte a tanítást Schmuel Glick-nek, Lichtmann Tamásnak, Szita Szabolcsnak. (az előadás itt elolvasható)

 

 

 

 

A következő előadó Kardos Péter főrabbi volt, aki mesélt rabbivá válásának körülményeiről, majd a tőle megszokott szeretetteljes humorral emlékezett meg Rabbiképzőbeli mestereiről oktatóiról, majd' mindegyikről egy-egy vidám, vagy megható mozzanat elmesélésével, melyekkel a hallgatóság nevetését, illetve időnkénti tapsát váltotta ki. A jelenlévők hosszantartó tapssal honorálták a stand-up-nak is beillő előadást.

 

 

 

Ezzel a délelőtti előadássorozat véget ért, a folytatás délután 15.15-kor volt a Zsinagógában, mivel a helyiséget elő kellett készíteni az esti állófogadásra.

Az ülésszak és az ebédidő alatt a vendégek a folyosón és az egyik teremben elhelyezett büfében fogyaszthattak üdítőt, kávét, illetve szendvicset.

 

 

A délutáni esemény az egyetem Aulájában folytatódott, ahol is Fekete László főkántor, az OR-ZSE adjunktusa recitálta a Kél Molé Racamim imát.

 

 

 

 

 

 

A zsinagógabeli előadásokat is Balogh István konferálta be.

 

 

 

A hallgatóság a zsinagógában az összes ülőhelyet elfoglalta, emiatt többen csak állva követhették az eseményeket.

 

 

 

A délutáni első előadó Darvas István, a Bét Jehuda (OR-ZSE) zsinagóga főrabbija: A Rabbiképző zsinagógájának múltjából címmel megtartott előadásával. Sok humorral fűszerezett, eléggé sci-fi-szerű beszéde nagy tapsot kapott.

 

 

 

Dr. Oláh János, az OR-ZSE rektorhelyettese: A Rabbiképző múltja, jelene, jövője című előadásában - hogy a délelőtti filmben látottakat-hallottakat ne ismételje - a Rabbiképző igazgatóit, főigazgatóit, rektorait hívta emlékezetünkbe. Szólt Bloch Mózesről, Bernstein Béláról, Bacher Vilmosról, Blau Lajosról, Guttmann Mihályról, Lőwinger Sámuelről, Scheiber Sándorról és Róth Ernőről, akik felváltva vezették az intézményt, majd Schweitzer Józsefről és Schőner Alfrédról is. Felvázolta az intézmény jelenlegi struktúráját és szakjait. A hallgatóság nagy érdeklődéssel figyelte és tapssal fogadta az előadást. (az előadás itt elolvasható)

 

 

 

A befejező előadát Dr. Tamási Balázs, adjunktus az OR-ZSE könyvtárának igazgatója: "Az OR-ZSE könyvtárának helye Európa zsidó egyházi gyűjteményei között" címmel tartotta meg. A sok konkrétumot, részletes adatot tartalmazó, igen érdekfeszítő előadást vetített képekkel tette élvezhetőbbé. Az előadásban elhangzottak a könyvtár történetének igen sok, eddig nem sokak előtt ismert részletét világították meg. (az előadás itt elolvasható)

 

 

 

Az előadások után az Egyetem  Goldmark kórusa ünnepi hangversenyt adott. Az egyes számokat is Balogh István konferálta be. A hallgatóság hosszantartó tapsa jutalmául kórus ráadást is adott.

 

A konferencia befejezéséül a MAZSIHISZ és az OR-ZSE díszvacsorán látta vendégül a konferencia előadóit, résztvevőit és a meghívottakat a második emeleti Díszteremben.

 

 

A kétnapos jubileumi eseménysorozat összegezését Heisler András, a MAZSIHISZ elnöke végezte el. Pohárköszöntőjében megköszönte a szervezők, lebonyolítók, előadók munkáját, nagyra értékelve az előadások színvonalát, majd jó étvágyat kívánt a megérdemelt vacsora elfogyasztásához a jelenlévőknek.

 

 

 

 

A fényképeket Schindler(Katona) Krisztián készítette.

KP
2017.09.20

Vissza