Szakmai életrajz
Dr. Zima András                                        
születési év: 1973
végzettség és szakképzettség, az oklevél kiállítója, éve
Történelem szakos középiskolai tanár, ELTE BTK. 1998
Jelenlegi munkahely(ek), a kinevezésben feltüntetett munkakör(ök), több munkahely esetén aláhúzás jelölje azt az intézményt, amelynek "kizárólagossági" nyilatkozatot (A) adott!
Amerikai Alapítványi Iskola, történelem tanár
Országos Rabbiképző - Zsidó Egyetem, egyetemi adjunktus
tudományos fokozat (a tudományág és a dátum megjelölésével) az Ftv. 149.§-a (5) bekezdésében foglaltak szerint: (PhD / CSc vagy DLA) (pl: CSc (közgazdaságtud.) 1998, vagy PhD (építészmérnöki tud.) 2006) (5 éven belül megszerzett PhD esetén az értekezés címe is!)
tudományos/művészeti akadémiai cím/tagság
: "dr. habil" cím, MTA doktora cím (DSc); MTA Atagság, (lev. vagy r. tag), egyéb címek
PhD, vallástudomány, OR-ZSE 2013
Széchenyi professzori ösztöndíj, Széchenyi István ösztöndíj, vagy Békéssy György posztdoktori ösztöndíj stb. és juttatásának időpontja
-
Az eddigi oktatói tevékenység (oktatott tárgyak, oktatásban töltött idő, oktatás idegen nyelven, külföldi intézményben stb.)
2007-2008 tavaszi félév Magyarországi zsidó stratégiák 1868-1944 között című. kurzus a Szegedi Tudományegyetem - Bölcsészettudományi Kar, Néprajzi és Kulturális Antropológia Tanszékén (Gleszer Norberttel társelőadásban)
Az eddigi szakmai (tudományos, kutatás-fejlesztési, alkotói, művészeti) gyakorlat és eredményei
Óbecse a polgárosodás útján. Kutatás a SZTE BTK Néprajzi és Kulturális Antropológia Tanszék és Óbecse város önkormányzatának szervezésében. 2009-2011. (A kutatás eredményeit bemutató kötet)
Az elcsatolt területek zsidó közösségei. Folyamatban lévő kutatás. Vezető: Bányai Viktória és Komoróczy Szonja Kutatás időtartama: 2011-2013 Kutatásban résztvevők: Intézeti munkatársak: Fedinec Csilla, Gayer Veronika Külső kutatók: Frojimovics Kinga (Yad Vashem, Jeruzsálem), Glässer Norbert (SZTE), Zima András (ORZSE), Konrád Miklós (MTA TTI), Vincze Kata Zsófia (ELTE), Filep Tamás Gusztáv
Az oktatott tárgy/tárgyak és az oktató szakmai/kutatási tevékenysége kapcsolatának bemutatása:
a) az elmúlt 5 év szakmai, tudományos (művészeti) munkássága a szakterületen (a legfontosabb publikációk vagy alkotások (max. 5) felsorolása)
b) az eddigi tudományos-szakmai életmű szempontjából legfontosabb 5 publikáció vagy alkotás felsorolása - amennyiben azok az a) pontban megadottaktól különböznek
Mindkét lista szabályszerű bibliográfiai adatokkal: szerző(k), cím, a megjelenés helye/ könyv kiadója, éve, terjedelme

a)
2014
Zima András: "Buzgólkodom népemért, a szentélyért", In: Szerk.: Barna Gábor, Szerk.: Povedák Kinga Lelkiségek, lelkiségi mozgalmak Magyarországon és Kelet-Közép Európában: Spiritualty and spiritual movements in Hungary and Eastern Central Europe. Szeged: SZTE Néprajzi és Kulturális Antropológiai Tanszék, 2014. pp. 431-438. (Szegedi Vallási Néprajzi Könyvtár 42; A vallási kultúrakutatás könyvei 10)
2014
Zima András: "Zsidóságért és a zsidó gyermekekért", In: Szerk.: Barna Gábor, Szerk.: Kiss Endre , Szerk.: Gyöngyösi Orsolya A CSALÁD EGYKOR ÉS MA. Szeged; Budapest: OR-ZSE, 2014. pp. 238-246.
2014
Zima András: "Souvajsz Jeruzsálemben", In: Szerk.: Glässer Norbert, Szerk.: Zima András Hagyományláncolat és modernitás. Szeged: SZTE BTK Néprajzi és Kulturális Antropológiai Tanszék, 2014. pp. 88-96.
2013
Zima András, Glässer Norbert: Gazdasági helyzet, foglalkozási helyzet, In: Szerk.: Bányai Viktória, Szerk.: Fedinec Csilla, Szerk.: Komoróczy Szonja Ráhel Zsidók Kárpátalján: Történelem és örökség a dualizmus korától napjainkig. Budapest: Aposztróf, 2013. pp. 148-155. (Hungaria Judaica; 30.)
2013
Glässer Norbert, Zima András: Kárpátalja a budapesti zsidó sajtóban, In: Szerk.: Bányai Viktória, Szerk.: Fedinec Csilla, Szerk.: Komoróczy Szonja Ráhel Zsidók Kárpátalján: Történelem és örökség a dualizmus korától napjainkig. Budapest: Aposztróf, 2013. pp. 214-220. (Hungaria Judaica; 30.)

b.
2013
Zima András: Az "örök zsidó kérdés", In: Szerk.: Kiss Endre, Szerk.: Balázs Edit A teológiától a divatig. Budapest: Országos Rabbiképző - Zsidó Egyetem (ORZSE), 2013. pp. 117-131.
2012
Zima András: A Zsidóságért, a zsidó gyermekekért, HÁCOFE 7: (1) 8 p. Paper http://or-zse.hu/hacofe/vol4/zima-azsidosagert-zsidocsalad2012.htm.
2011
Glässer Norbert, Zima András: Unchangingness In Change, ACTA ETHNOGRAPHICA HUNGARICA 56: (1) pp. 63-92.
2009
Gleszer Norbert, Zima András: Ráció és vallás, KORUNK (KOLOZSVÁR) 3: (7) pp. 89-96.
2008
Zima András: Cult or spirit?, ACTA ETHNOGRAPHICA HUNGARICA 2008: (2) pp. 243-263. Paper 10.1556/AEthn.53.2008.2.2.
Tudományos / szakmai közéleti tevékenység, nemzetközi szakmai kapcsolatok, elismerések
-

 

Bezár