Szakmai életrajz
Név: Dr. Tóth-Takáts Judit

születési év: 1978
végzettség és szakképzettség, az oklevél kiállítója, éve
zongoratanár, kamaraművész, szolfézstanár – Széchenyi István Főiskola, Győr 19/2000
hittanár – Győri Hittudományi Főiskola, 221/2004
egyházzenész, -tanár – Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem, Bp. (LFZE) 76/2006
Jelenlegi munkahely(ek), a kinevezésben feltüntetett munkakör(ök), több munkahely esetén aláhúzás jelölje azt az intézményt, amelynek "kizárólagossági" nyilatkozatot (A) adott!
OR-ZSE, Liturgia Tanszék –
Rácz Aladár Alapfokú Művészeti Iskola (Bp. XVI.), zongoratanár
tudományos fokozat (a tudományág és a dátum megjelölésével) az Ftv. 149.§-a (5) bekezdésében foglaltak szerint: (PhD / CSc vagy DLA (5 éven belül megszerzett PhD esetén az értekezés címe is!) tudományos/művészeti akadémiai cím/tagság: "dr. habil" cím, MTA doktora cím (DSc); MTA tagság, (lev. vagy r. tag), egyéb címek
DLA (zeneművészet: egyházzene) LFZE, 2014 (Változatok a Te Deum dallamára – Újabb adatok latin forrásokból)
Széchenyi professzori ösztöndíj, Széchenyi István ösztöndíj, vagy Békéssy György posztdoktori ösztöndíj stb. és juttatásának időpontja
-
Az eddigi oktatói tevékenység (oktatott tárgyak, oktatásban töltött idő, oktatás idegen nyelven, külföldi intézményben stb.)
oktatott tárgyak: zongora, korrepetíció, szolfézs
oktatásban töltött idő: 14 év
Az eddigi szakmai (tudományos, kutatás-fejlesztési, alkotói, művészeti) gyakorlat és eredményei
MTA Zenetudományi Intézetében alleluja, sequentia és népénekek összegyűjtése digitalizálása és kiadvány készítése.
Te Deum kutatása a prágai és párizsi könyvtárakban
Az oktatott tárgy/tárgyak és az oktató szakmai/kutatási tevékenysége kapcsolatának bemutatása: a) az elmúlt 5 év szakmai, tudományos (művészeti) munkássága a sszakterületen (a legfontosabb publikációk vagy alkotások (max. 5)/b felsorolása) b) az eddigi tudományos-szakmai életmű szempontjából legfontosabb 5 publikáció vagy alkotás felsorolása - amennyiben azok az a) pontban megadottaktól különböznek Mindkét lista szabályszerű bibliográfiai adatokkal:: szerző(k), cím, a megjelenés helye/ könyv kiadója, éve, terjedelme
Dobszay László–Takáts Judit: „A sequentia”. In: Egyházzenei Füzetek II/9. (Budapest, 2006) Zsoltározás, és a 95/94. zsoltár előadásmódja a zsidó és a nyugati keresztény liturgiában (OR-ZSE Zsoltárkonferencia, 2010.)
Tudományos / szakmai közéleti tevékenység, nemzetközi szakmai kapcsolatok, elismerések
-

Bezár