Szakmai életrajz

Név: Tóth Sándor

születési év: 1970

végzettség és szakképzettség, az oklevél kiállítója, éve

- fotóriporter, Bálint György Újságíró Akadémia, MUOSZ, 1991
- judaisztika tanár, OR-ZSE, 1997
- zsidó közösségi szociális munkás, OR-ZSE, 1998
- szakokleveles külügyi szakértő, BCE, 2005
- kultúratörténész, OR-ZSE, 2010

Jelenlegi munkahely(ek), a kinevezésben feltüntetett munkakör(ök), több munkahely esetén aláhúzás jelölje azt az intézményt, amelynek "kizárólagossági" nyilatkozatot (A)

OR-ZSE, Nyelvi Lektorátus – bibliai és modern héber nyelvtanár

tudományos fokozat (a tudományág és a dátum megjelölésével) az Ftv. 149.§-a (5) bekezdésében foglaltak szerint: (PhD / CSc vagy DLA) (pl: CSc (közgazdaságtud.) 1998, vagy PhD (építészmérnöki tud.) 2006) (5 éven belül megszerzett PhD esetén az értekezés címe is!)

tudományos/művészeti akadémiai cím/tagság: „dr. habil” cím, MTA doktora cím (DSc); MTA tagság, (lev. vagy r. tag), egyéb címek

- Zsidó Vallástudományi Doktori Iskola (szigorlat előtt)

Széchenyi professzori ösztöndíj, Széchenyi István ösztöndíj, vagy Békéssy György posztdoktori ösztöndíj stb. és juttatásának időpontja

-

Az eddigi oktatói tevékenység (oktatott tárgyak, oktatásban töltött idő, oktatás idegen nyelven, külföldi intézményben stb.)

oktatott tárgyak:
Modern héber nyelv, Bibliai héber nyelv

oktatásban töltött idő:
középiskolában 2 év
felsőoktatásban 16 év

Az eddigi szakmai (tudományos, kutatás-fejlesztési, alkotói, művészeti) gyakorlat és eredményei

-Országos Fordító és Hitelesítő Iroda Zrt - tolmács OR-ZSE Modern és Bibliai Héber Nyelvvizsga-központ- munkatárs

Az oktatott tárgy/tárgyak és az oktató szakmai/kutatási tevékenysége kapcsolatának bemutatása:

a) az elmúlt 5 év szakmai, tudományos (művészeti) munkássága a szakterületen (a legfontosabb publikációk vagy alkotások (max. 5) felsorolása)

b) az eddigi tudományos-szakmai életmű szempontjából legfontosabb 5 publikáció vagy alkotás felsorolása - amennyiben azok az a) pontban megadottaktól különböznek

Mindkét lista szabályszerű bibliográfiai adatokkal: szerző(k), cím, a megjelenés helye/ könyv kiadója, éve, terjedelme

- - Makó Imre-Szigeti János: ”Vihar és vész közepette” c. könyv összefoglalójának héber nyelvre fordítása, Magyar Nemzeti Levéltár Csongrád Megyei Levéltár Hódmezővásárhelyi Levéltára, 2014.
- Scheiber Sándor és munkásságának bibliográfiája c. könyv héber nyelvű indexének elkészítése: Alexander Scheiber and the Bibliography of his Writtings, Edited by Máté Hídvégi, OR-ZSE, Gabbiano Print Nyomda és Kiadó Kft. Budapest, 2013.
- Az Izraeli Kulturális Központban található Herzl Oktatási Központ írott és hangzóanyagának magyar nyelvre fordítása 2013.
- Carl Lutz és a legendás budapesti Üvegház c. vándorkiállítás teljes anyagának lektorálása, részbeni fordítása héber nyelvre 2013.
- Ember és föld. Évezredek hagyománya a Zsidó Nemzeti Alap tevékenységének tükrében OR-ZSE doktorandusz-konferencia 2013

Tudományos / szakmai közéleti tevékenység, nemzetközi szakmai kapcsolatok, elismerések

2009, Yad Vashem, Seminar for Educators in Jewish Schools in Hungary

Bezár