Szakmai életrajz

Név: Székelyhidi Hajnalka

                                 

végzettség és szakképzettség, az oklevél kiállítója, éve

operaénekes és énektanár LFZF  90/1991
kulturális menedzser ELTE  KMV. 122/2000

Jelenlegi munkahely(ek), a kinevezésben feltüntetett munkakör(ök), több munkahely esetén aláhúzás jelölje azt az intézményt, amelynek „kizárólagossági” nyilatkozatot (A) adott!

OR-ZSE Kántor szak- főiskolai adjunktus, énektanár

tudományos fokozat (a tudományág és a dátum megjelölésével) az Ftv. 149.§-a (5) bekezdésében foglaltak szerint: (PhD / CSc vagy DLA) (pl: CSc (közgazdaságtud.) 1998, vagy PhD (építészmérnöki tud.) 2006) (5 éven belül megszerzett PhD esetén az értekezés címe is!)

tudományos/művészeti akadémiai cím/tagság: „dr. habil” cím, MTA doktora cím (DSc); MTA tagság, (lev. vagy r. tag), egyéb címek

-

Széchenyi professzori ösztöndíj, Széchenyi István ösztöndíj, vagy Békéssy György posztdoktori ösztöndíj stb. és juttatásának időpontja

-

Az eddigi oktatói tevékenység (oktatott tárgyak, oktatásban töltött idő, oktatás idegen nyelven, külföldi intézményben stb.)

Oktatott tárgyak:

Szolfézs-zeneelmélet-hangszerismeret, Beszédtechnika, Ének

Oktatásban töltött idő:

Shakespeare Színművészeti Akadémia 3év
OR-ZSE 13év

Az eddigi szakmai (tudományos, kutatás-fejlesztési, alkotói, művészeti) gyakorlat és eredményei

1992-Pavarotti Énekverseny döntő, 1991-
Magyar Állami Operaház :főbb szerepek – Mozart: Varázsfuvola( Éj Királynő), Gounod: Romeo et Juliette (Juliette), Verdi: Rigoletto ( Gilda), Schubert-Berte: Három a kislány (Médi), Donizetti: Don Pasquale ( Norina). Rendszeres külföldi ( USA, Románia, Ausztria, Németország, Hollandia,Horvátország )és hazai fellépések operaénekesként és műsorszerkesztőként. Hatodik éve az Újpesti Kántor Koncertek a MÁV Szimfonikusokkal, a Közép-Kelet Európai kántorművészet újjáélesztésével, fiatal kántorok bemutatásával.
2012.-ben Szabadegyetemi előadás, Az éneklés művészete és pedagógiája a kántoréneklésben címmel.
2014.-ben Claudio di Segni operaénekes, a római zsinagóga karnagya mesterkurzusának szervezése és lebonyolítása kántorhallgatóinkkal.

Az oktatott tárgy/tárgyak és az oktató szakmai/kutatási tevékenysége kapcsolatának bemutatása:

a) az elmúlt 5 év szakmai, tudományos (művészeti) munkássága a szakterületen (a legfontosabb publikációk vagy alkotások (max. 5) felsorolása)

b) az eddigi tudományos-szakmai életmű szempontjából legfontosabb 5 publikáció vagy alkotás felsorolása - amennyiben azok az a) pontban megadottaktól különböznek

Mindkét lista szabályszerű bibliográfiai adatokkal: szerző(k), cím, a megjelenés helye/ könyv kiadója, éve, terjedelme

2008- óta a Zeneakadémiával közös együttműködésben, Fekete Gyula a zeneszerzés szak tanszékvezetője irányításával, fiatal zeneszerzős hallgatók bevonásával héber imák meghangszerelése szimfonikus zenekarra. Magyarországi bemutatók

Tudományos / szakmai közéleti tevékenység, nemzetközi szakmai kapcsolatok, elismerések

-

Bezár