Szakmai életrajz
Dr. Róbert Péter                                        
születési év: 1942
végzettség és szakképzettség, az oklevél kiállítója, éve
középiskolai tanár (ELTE BTK), könyvtáros (HoSiMinh Tanárképző Főiskola)
ELTE bölcsészdoktor, 198
Jelenlegi munkahely(ek), a kinevezésben feltüntetett munkakör(ök), több munkahely esetén aláhúzás jelölje azt az intézményt, amelynek "kizárólagossági" nyilatkozatot (A) adott!
OR-ZSE egyetemi docens
tudományos fokozat (a tudományág és a dátum megjelölésével) az Ftv. 149.§-a (5) bekezdésében foglaltak szerint: (PhD / CSc vagy DLA) (pl: CSc (közgazdaságtud.) 1998, vagy PhD (építészmérnöki tud.) 2006) (5 éven belül megszerzett PhD esetén az értekezés címe is!)
tudományos/művészeti akadémiai cím/tagság
: "dr. habil" cím, MTA doktora cím (DSc); MTA Atagság, (lev. vagy r. tag), egyéb címek
-
Széchenyi professzori ösztöndíj, Széchenyi István ösztöndíj, vagy Békéssy György posztdoktori ösztöndíj stb. és juttatásának időpontja
-
Az eddigi oktatói tevékenység (oktatott tárgyak, oktatásban töltött idő, oktatás idegen nyelven, külföldi intézményben stb.)
Középiskolákban történelem oktatás: 17 év
Zrinyi Miklós Katonai Akadémián történelem oktatás: 1 év
Zrinyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetemen katonai sajtótörténet oktatás:1 év
Budapesti Tanítóképző Főiskola történelem oktatás:1 év
OR-ZSE-n történelem és választható tárgyak oktatása: 20 év
Az eddigi szakmai (tudományos, kutatás-fejlesztési, alkotói, művészeti) gyakorlat és eredményei
Tanításon kívül évtizedekig könyvtárosi és népművelési tevékenység, sok publikációval. Helytörténeti, honismereti mozgalomban részvétel 1985 óta
Az oktatott tárgy/tárgyak és az oktató szakmai/kutatási tevékenysége kapcsolatának bemutatása:
a) az elmúlt 5 év szakmai, tudományos (művészeti) munkássága a szakterületen (a legfontosabb publikációk vagy alkotások (max. 5) felsorolása)
b) az eddigi tudományos-szakmai életmű szempontjából legfontosabb 5 publikáció vagy alkotás felsorolása - amennyiben azok az a) pontban megadottaktól különböznek
Mindkét lista szabályszerű bibliográfiai adatokkal: szerző(k), cím, a megjelenés helye/ könyv kiadója, éve, terjedelme
a)
Kitelepítés Budapestről Budapesti Helytörténeti Emlékkönyv IV. pp.67-77. Kiadó:
Budapesti Honismereti Társaság. Budapest, 2008
Bernstein Béla, a történetíró, OR-ZSE Évkönyv pp.367-371, Kiadó: OR-ZSE, Budapest, 2008
Zsinagóga Angyalföldön Helytörténeti füzetek 15. 40p, Kiadó: AJAMK Helytörténeti Klubja, Budapest, 2009
Egyenlő jog a hősi halálra. Magyar zsidók az I. világháborúban, 139p, Gabbiano Kiadó, Budapest, 2011
Herzl követőinek lapjai. 218p. Kiadó: Bethlen-téri füzetek Budapest, 2012.

b)
50 éves a Magyar Honvédség központi folyóirata, 1996/12. füzet. p22. Kiadó: Új Honvédségi Szemle, Budapest, 1996
Az 1848-49. évi szabadságharc zsidó vonatkozásai, p31. Zrínyi Kiadó, Budapest, 1998
Védett házak – Raoul Wallenberg tevékenysége kerületünkben, Helytörténeti Füzetek 13. p39, Kiadó: AJAMK Helytörténeti Klubja, Budapest, 1999
Egyenlő jog a hősi halálra. Magyar zsidók az I. világháborúban, 139p, Gabbiano Kiadó, Budapest, 2011
Herzl követőinek lapjai. 218p. Kiadó: Bethlen-téri füzetek Budapest, 2012.
Tudományos / szakmai közéleti tevékenység, nemzetközi szakmai kapcsolatok, elismerések
Ismeretterjesztő előadások, szaklektori vélemények, elő- és utószavak.
Tudományos konferenciákon részvétel (előadva) itthon és külföldön. (Pl. Maszua Intézet 1991, Izrael vagy Sellye János Egyetem 2011,2012. Komárno)
Oklevelek helytörténeti munkáért,
Rosenthal Institute (Braham prof) köszönő levele.
Kedvező recenziók magyar,izraeli és amerikai lapokban.

 

Bezár