Szakmai életrajz

Név: Keményné dr. Pálffy Katalin

születési év: 1946

végzettség és szakképzettség, az oklevél kiállítója, éve

okl. pszichológus, ELTE 1969, pedagógiai szakpszichológus, ELTE 1984

Jelenlegi munkahely(ek), a kinevezésben feltüntetett munkakör(ök), több munkahely esetén aláhúzás jelölje azt az intézményt, amelynek „kizárólagossági” nyilatkozatot (A) adott!

OR-ZSE Szociális- és Neveléstudományi Tanszék, c. egyetemi docens

tudományos fokozat (a tudományág és a dátum megjelölésével) az Ftv. 149.§-a (5) bekezdésében foglaltak szerint: (PhD / CSc vagy DLA)) (5 éven belül megszerzett PhD esetén az értekezés címe is!)
tudományos/művészeti akadémiai cím/tagság: „dr. habil” cím, MTA doktora cím (DSc); MTA tagság, (lev. vagy r. tag), egyéb címek

bölcsészdoktor, ELTE 1984

Széchenyi professzori ösztöndíj, Széchenyi István ösztöndíj, vagy Békéssy György posztdoktori ösztöndíj stb. és juttatásának időpontja

-

Az eddigi oktatói tevékenység (oktatott tárgyak, oktatásban töltött idő, oktatás idegen nyelven, külföldi intézményben stb.)

oktatott tárgyak:
• bevezetés a pszichológiába
 • általános lélektan
 • személyiség lélektan
• fejlődéspszichológia
 • szociálpszichológia
 • gyermek- és ifjúságvédelem
 • mentálhigiéne
 • személyiségfejlesztő tréning

 oktatásban töltött idő: 37 év

Az eddigi szakmai (tudományos, kutatás-fejlesztési, alkotói, művészeti) gyakorlat és eredményei

tantervfejlesztés, jegyzet- és tankönyvírás, pedagógiai-pszichológiai kutatás

Az oktatott tárgy/tárgyak és az oktató szakmai/kutatási tevékenysége kapcsolatának bemutatása:
a) az elmúlt 5 év szakmai, tudományos (művészeti) munkássága a szakterületen (a legfontosabb publikációk vagy alkotások (max. 5) felsorolása)
b) az eddigi tudományos-szakmai életmű szempontjából legfontosabb 5 publikáció vagy alkotás felsorolása - amennyiben azok az a) pontban megadottaktól különböznek
Mindkét lista szabályszerű bibliográfiai adatokkal: szerző(k), cím, a megjelenés helye/ könyv kiadója, éve, terjedelme

a) Keményné dr. Pálffy Katalin: Személyiségpszichológia (Budapest, L’Harmattan-Zsigmond Király Főiskola, 2007., 145 p.)
 Keményné dr. Pálffy Katalin: A szakmai identitás alakulása és értékelése az OR-ZSE Szociális munkás szakán végzett hallgatók körében in Hatékonyságvizsgálat (szerk. Ungárné dr. Komoly Judit) (Budapest, OR-ZSE, 2007., 75-102. old.)

 b) Keményné Pálffy Katalin: A pedagógiai pályaorientáció vizsgálata középiskolások körében in Pedagógusképzés 19781/1. (Budapest, MM Egyetemi és Főiskolai Főosztálya, 1981., 82-92.old.)
 Keményné dr. Pálffy Katalin-Tordáné Hajabács Ilona-dr. Fábián Zoltán-dr.Gledura Lajos: Nevelési alapismeretek III. osztály (Budapest, Tankönyvkiadó, 1986., 9-14., 26-70., 111-138.old.)
 Keményné dr. Pálffy Katalin (szerk.) : A pszichológia alapjai (szöveggyűjtemény) (Budapest, Zsigmond király Főiskola, 2002., 258. p.)
 Keményné dr. Pálffy Katalin: Bevezetés a pszichológiába (Budapest, Nemzeti Tankönyvkiadó, 2005., 152 p.)
 Keményné dr. Pálffy Katalin: Alapozó pszichológia (Budapest, Nemzeti Tankönyvkiadó, 2006., 199.p.)
Tudományos / szakmai közéleti tevékenység, nemzetközi szakmai kapcsolatok, elismerések
Szakmai közéleti tevékenység:
 Magyar Pszichológiai Társaság tagja
 Pszichológusok Érdekvédelmi Szervezetének tagja

 Elismerések:
 Kiváló munkáért (OM, 1985),
 György Júlia emlékplakett (A Magyar Pedagógiai Társaság Gyermekvédelmi Szakosztályának kitüntetése, )
Bezár