Szakmai életrajz

Dr. Nádor Éva

születési év: 1951

végzettség és szakképzettség, az oklevél kiállítója, éve

okleveles közgazda, MKKE 1973,
okleveles szakközgazda 1980,
MKKE Közgazdasági Továbbképző Intézete, Miskolc Egyetem PhD képzés

Jelenlegi munkahely(ek), a kinevezésben feltüntetett munkakör(ök), több munkahely esetén aláhúzás jelölje azt az intézményt, amelynek „kizárólagossági” nyilatkozatot (A) adott!  

ORZSE, egyetemi docens

tudományos fokozat (a tudományág és a dátum megjelölésével) az Ftv. 149.§-a (5) bekezdésében foglaltak szerint: (PhD / CSc vagy DLA) (pl: CSc (közgazdaságtud.) 1998, vagy PhD (építészmérnöki tud.) 2006) (5 éven belül megszerzett PhD esetén az értekezés címe is!)
tudományos/művészeti akadémiai cím/tagság
: „dr. habil” cím, MTA doktora cím (DSc); MTA tagság, (lev. vagy r. tag), egyéb címek

egyetemi doktori fokozat, 1981 MKKE, Ph.D fokozat gazdálkodás-és szervezéstudományok, Miskolc Egyetem

Széchenyi professzori ösztöndíj, Széchenyi István ösztöndíj, vagy Békéssy György posztdoktori ösztöndíj stb. és juttatásának időpontja

-

Az eddigi oktatói tevékenység (oktatott tárgyak, oktatásban töltött idő, oktatás idegen nyelven, külföldi intézményben stb.)

oktatott tárgyak:
vezetéselmélet
nonprofit marketing
szolgáltatásmarketing
marketing alapok
kommunikáció
oktatásban töltött idő: 20 év

Az eddigi szakmai (tudományos, kutatás-fejlesztési, alkotói, művészeti) gyakorlat és eredményei

tantervfejlesztés, jegyzetírás, könyvírás, könyvszerkesztés, előadások hazai és nemzetközi konferenciákon, oktatás külföldön.

Az oktatott tárgy/tárgyak és az oktató szakmai/kutatási tevékenysége kapcsolatának bemutatása:
a) az elmúlt 5 év szakmai, tudományos (művészeti) munkássága a szakterületen (a legfontosabb publikációk vagy alkotások (max. 5) felsorolása)
b) az eddigi tudományos-szakmai életmű szempontjából legfontosabb 5 publikáció vagy alkotás felsorolása - amennyiben azok az a) pontban megadottaktól különböznek
Mindkét lista szabályszerű bibliográfiai adatokkal: szerző(k), cím, a megjelenés helye/ könyv kiadója, éve, terjedelme

William A. Cohen: Marketingtervezés, Akadémia Kiadó Budapest, 2009. alkotó szerkesztő
Veres Zoltán: A Szolgáltatásmarketing alapkönyve, Akadémia Kiadó, Budapest 2009. 4.6. fejezet társzerző
Legfontosabb publikációk:
Do Suppliers Still Have Hidden Reserves to Enhance Clients’ Satisfaction? Factors Affecting Perceived Risk in the Project-type Services, Journal of Business and Economic research Vol. 10, No7 July 2012.
Hack Handa- Veres Zoltán- Nádor Éva: A sikeres projektkapcsolatok titka: elvárt projektkompetenciák az eladó és a vevő oldaláró, Marketing& Menedzsment 2012/3 p.55-63
Veres-Nádor: Projekt aktorok kockázatészlelése és kockázatkezelése- BGF Tudományos Évkönyv 2011.
Az üzleti tanácsadás marketingje, Akadémia Kiadó, Budapest, 2007.
A marketing alapjai, 11. fejezet, Marketing a szervezeti piacokon (Business Marketing)
Perfekt Kiadó, 2005.
Do cultural differences really matter?- EU Working Paper 2001/2.

Tudományos / szakmai közéleti tevékenység, nemzetközi szakmai kapcsolatok, elismerések

A Magyar Újságírók Szövetsége tagja
Elismerések:
1992-ben a legjobb európai Ernst& Young marketing szakember
1996-tól a Magyar Marketing Szövetség bejegyzett szakértője
2008. BGF Tudományos Díj
Bezár