Szakmai életrajz
Dr. Lukács János
születési év:1952
végzettség és szakképzettség, az oklevél kiállítója, éve
1. okl. építészmérnök, BME, 1975. (okl. száma.: 66/1975)
2. okl. filozófia szakos előadó, ELTE BTK, 1982. (okl. száma:911/1982)
Jelenlegi munkahely(ek), a kinevezésben feltüntetett munkakör(ök), több munkahely esetén aláhúzás jelölje azt az intézményt, amelynek "kizárólagossági" nyilatkozatot (A) adott!
ORZSE, egyetemi oktató, megbízási jogviszony (2002-től)
tudományos fokozat (a tudományág és a dátum megjelölésével) az Ftv. 149.§-a (5) bekezdésében foglaltak szerint: (PhD / CSc vagy DLA) (pl: CSc (közgazdaságtud.) 1998, vagy PhD (építészmérnöki tud.) 2006) (5 éven belül megszerzett PhD esetén az értekezés címe is!)
tudományos/művészeti akadémiai cím/tagság
: "dr. habil" cím, MTA doktora cím (DSc); MTA Atagság, (lev. vagy r. tag), egyéb címek
-
Széchenyi professzori ösztöndíj, Széchenyi István ösztöndíj, vagy Békéssy György posztdoktori ösztöndíj stb. és juttatásának időpontja
-
Az eddigi oktatói tevékenység (oktatott tárgyak, oktatásban töltött idő, oktatás idegen nyelven, külföldi intézményben stb.)
Oktatásban töltött idő: 20 év

Eddigi oktatói tevékenysége:
1982-1990 Budapesti Műszaki Egyetem Filozófia Tsz. (filozófia pedagógiai-pszichológia)
2002- ORZSE (filozófia, pszichológia-történet, zsidó művelődéstörténet, zsidó irodalom)
Az eddigi szakmai (tudományos, kutatás-fejlesztési, alkotói, művészeti) gyakorlat és eredményei
-
Az oktatott tárgy/tárgyak és az oktató szakmai/kutatási tevékenysége kapcsolatának bemutatása:
a) az elmúlt 5 év szakmai, tudományos (művészeti) munkássága a szakterületen (a legfontosabb publikációk vagy alkotások (max. 5) felsorolása)
b) az eddigi tudományos-szakmai életmű szempontjából legfontosabb 5 publikáció vagy alkotás felsorolása - amennyiben azok az a) pontban megadottaktól különböznek
Mindkét lista szabályszerű bibliográfiai adatokkal: szerző(k), cím, a megjelenés helye/ könyv kiadója, éve, terjedelme
-
Tudományos / szakmai közéleti tevékenység, nemzetközi szakmai kapcsolatok, elismerések
-

Bezár