Szakmai életrajz
Dr. Kerekes Béla                                        
születési év: 1944
végzettség és szakképzettség, az oklevél kiállítója, éve
Okl. építőmérnök, ÉKME-BME 8/1968
Okl. vasbetonépítő szakmérnök, BME 3050
Kántor-Művész OR-ZSE 2006
Jelenlegi munkahely(ek), a kinevezésben feltüntetett munkakör(ök), több munkahely esetén aláhúzás jelölje azt az intézményt, amelynek "kizárólagossági" nyilatkozatot (A) adott!
K. KONOV Kft., Önálló mérnök (MMK Tagja)
Főkántor-Dózsa; OR-ZSE, Liturgika tanszék - főiskolai docens, óraadó
tudományos fokozat (a tudományág és a dátum megjelölésével) az Ftv. 149.§-a (5) bekezdésében foglaltak szerint: (PhD / CSc vagy DLA) (pl: CSc (közgazdaságtud.) 1998, vagy PhD (építészmérnöki tud.) 2006) (5 éven belül megszerzett PhD esetén az értekezés címe is!)
tudományos/művészeti akadémiai cím/tagság
: "dr. habil" cím, MTA doktora cím (DSc); MTA Atagság, (lev. vagy r. tag), egyéb címek
-
Széchenyi professzori ösztöndíj, Széchenyi István ösztöndíj, vagy Békéssy György posztdoktori ösztöndíj stb. és juttatásának időpontja
-
Az eddigi oktatói tevékenység (oktatott tárgyak, oktatásban töltött idő, oktatás idegen nyelven, külföldi intézményben stb.)
Oktatott tárgyak:
Bevezetés az írott és szóbeli tanba
Liturgia
Oktatásban eltöltött idő: Felsőoktatásban 14 év
Az eddigi szakmai (tudományos, kutatás-fejlesztési, alkotói, művészeti) gyakorlat és eredményei
Tervezés, szakértés, No fines alkalmazás Mo.-n (2500 lakás), dokumentációk (ÉMI), mérnöki praxis
Főkántor a Dózsa György úti körzet zsinagógájában
A Dózsa újranyitása óta a hitéleti rend és liturgia kialakítása, és állandó intenzitáson tartása
Kántorképzős hallgatók intenzív oktatása
Vallástanoktatás informatív módszerekkel
Grafoliturgika segédanyag kifejlesztése és alkalmazása
Az oktatott tárgy/tárgyak és az oktató szakmai/kutatási tevékenysége kapcsolatának bemutatása:
a) az elmúlt 5 év szakmai, tudományos (művészeti) munkássága a szakterületen (a legfontosabb publikációk vagy alkotások (max. 5) felsorolása)
b) az eddigi tudományos-szakmai életmű szempontjából legfontosabb 5 publikáció vagy alkotás felsorolása - amennyiben azok az a) pontban megadottaktól különböznek
Mindkét lista szabályszerű bibliográfiai adatokkal: szerző(k), cím, a megjelenés helye/ könyv kiadója, éve, terjedelme
Péntek esti liturgia -CD-n való rögzítéssel ( OR-ZSE, 2010 )
Szombat délelőtti liturgia -CD-n való rögzítéssel ( OR-ZSE, 2010 )
Alkalmi kántor-koncerti fellépések
Kántori funkciók mártír megemlékezéseken éves rendszerességgel: Kiskunhalas, Keszthely, Kecskemét, Tapolca
A Salamon által épített első szentély statikai vizsgálata (Mazsök project, OR-ZSE tud. Közl.)
Posztgraduális szakirányú képzés: zeneelmélet, hangképzés
Tudományos / szakmai közéleti tevékenység, nemzetközi szakmai kapcsolatok, elismerések
Magyar Mérnöki Kamara tagja (vezető tervező)
Építéstudományi Egyesület tagja
Dózsa György úti körzet - vezetőségi tag
Budapesti Zsidó Hitközség közgyűlés - testületi tag
XIII. ker. Önkormányzat - műemlékvédelem

 

Bezár